Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14

Liepājā 2005.gada 2.jūnijā (prot.Nr.7, 44.§)

Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta 1.daļas 4.punktu, likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu un likuma "Alkoholisko dzērienu aprites likums" 8.pantu

1. Pašvaldības nodevas maksātāji un objekti

1. Nodevas objekts ir tirdzniecība publiskās vietās Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās (turpmāk tekstā - nodeva) maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras tirgojas publiskās vietās. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izdotu rakstisku atļauju.

2. Nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās, maksāšanas kārtība un kontrole

3. Nodevas likme par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu publiskās vietās ir:

3.1. tirdzniecībai ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem un lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem - Ls 1,00 dienā;

3.2 tirdzniecībai ar pašaudzētiem ziediem - Ls 0,10 dienā;

3.3. tirdzniecībai ar importētiem ziediem - Ls 3,00 dienā;

3.4. tirdzniecībai ar pašaudzētiem dārzeņiem, ogām, stādiem un dēstiem - Ls 0,50 dienā;

3.5. tirdzniecībai ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm un riekstiem - Ls 0,50 dienā;

3.6. tirdzniecībai ar svētku eglītēm - Ls 2,00 dienā;

3.7. tirdzniecībai ar saldējumu - Ls 1,00 dienā;

3.8. tirdzniecībai ar bezalkoholiskiem dzērieniem un karstajām uzkodām (pīrādziņi u.c.) no speciālām iekārtām - Ls 1,00 dienā;

3.9. tirdzniecībai ar grāmatām - Ls 1,00 dienā;

3.10. tirdzniecībai ar preses izdevumiem - Ls 0,10 dienā.

4. Nodevas likme par vienas vietas izmantošanu gadatirgus un izbraukuma tirdzniecības vietās ir:

4.1. tirdzniecībai ar pašu izgatavotām precēm - Ls 1,00 dienā;

4.2. tirdzniecībai ar Latvijā rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm - Ls 2,00 dienā;

4.3. tirdzniecībai ar importētām pārtikas un nepārtikas precēm - Ls 4,00 dienā;

4.4. tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem tirgošanai izbraukumos sabiedrisku pasākumu norises vietās, izsniedzot vienreizēju atļauju - Ls 10,00 dienā.

5. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas. Nodevu nomaksājot, tiek izsniegta kvīts.

6. Nodeva ieskaitāma Liepājas pilsētas domes Finanšu pārvaldes norādītajā kontā ar norādi "Tirdzniecība".

7. Kontroli par nodevas nomaksu pilnā apjomā veic Liepājas pilsētas domes Attīstības pārvaldes komercnodaļa.

3. Noslēguma jautājumi

8. Atzīt Liepājas pilsētas domes 2001.gada 22.februāra saistošos noteikumus Nr.2 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās" par spēku zaudējušiem.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

23.06.2005