Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2001. gada 12. jūnija noteikumus Nr. 243 "Noteikumi par īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām kompetenci".

Ministru kabineta noteikumi Nr.316

Rīgā 2000.gada 12.septembrī (prot. Nr.42, 12.§)

Noteikumi par īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām kompetenci

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 3.panta otro daļu

1. Šie noteikumi nosaka īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām (turpmāk - ministrs) kompetenci.

2. Ministrs vada valsts politikas izstrādāšanu un īstenošanu ārvalstu neatmaksājamās tehniskās palīdzības (turpmāk - tehniskā palīdzība) līdzekļu koordinācijas jomā un Eiropas Savienības finansu instrumentu ietvaros Latvijai piešķirto līdzekļu izmantošanas jomā. Ministrs ir nacionālās palīdzības koordinators tehniskās palīdzības jautājumos.

3. Ministrs veic šādas funkcijas:

3.1. koordinē tehniskās palīdzības resursu piesaistīšanu (saņemšanu) un minēto resursu izmantošanas pārraudzību, lai nodrošinātu to efektīvu izmantošanu;

3.2. koordinē resursu piesaistīšanu (saņemšanu) Eiropas Savienības finansu instrumentu ietvaros un minēto resursu izmantošanas pārraudzību;

3.3. koordinē Pasaules bankas aizdevuma izmantošanu uzņēmumu un finansu sektora rekonstrukcijas jomā;

3.4. apkopo ārvalstu un starptautisko organizāciju tehniskās palīdzības piedāvājumus un Latvijas ministriju un citu institūciju tehniskās palīdzības pieprasījumus atbilstoši ministriju noteiktajām prioritātēm un veido tehniskās palīdzības piedāvājumu un pieprasījumu datu bāzi, kā arī sniedz ministrijām un citām institūcijām informāciju pārskatu sagatavošanai;

3.5. pārstāv Latviju Starptautiskajā rekonstrukcijas un attīstības bankā un tās institūcijās;

3.6. pārstāv Latviju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā;

3.7. saskaņā ar normatīvajiem aktiem nosaka Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāta darbinieku amatu nosaukumus un darba samaksu;

3.8. apstiprina īpašās palīdzības fondu indikatīvo programmu;

3.9. apstiprina ārvalstu un starptautisko organizāciju piešķirto humānās palīdzības resursu izmantošanu īpašās palīdzības fondu programmu ietvaros;

3.10. reizi gadā Ministru kabineta sēdē sniedz pārskatu par īpašās palīdzības fondos saņemtajiem līdzekļiem un to izlietojumu.

4. Ministrs ir tiesīgs:

4.1. sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus;

4.2. iecelt amatā un atbrīvot no amata ministra pakļautībā esošo iestāžu vadītājus;

4.3. izdot rīkojumus, instrukcijas un ieteikumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

4.4. atbilstoši savai kompetencei pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju no ministrijām un citām valsts un nevalstiskajām institūcijām;

4.5. atbilstoši savai kompetencei parakstīt starpvaldību līgumus;

4.6. izveidot komisijas vai darba grupas, kurās tiek iesaistīti citu ministriju un institūciju pārstāvji (pēc saskaņošanas ar attiecīgo ministru vai institūcijas vadītāju), kā arī citas personas;

4.7. atcelt ministra pakļautībā esošas iestādes vadītāja rīkojumu, ja attiecīgais rīkojums ir prettiesisks;

4.8. sniegt Ministru kabinetam ieteikumus par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu ministra pakļautībā esošajām iestādēm.

5. Ministra pakļautībā ir:

5.1. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts (turpmāk - sekretariāts);

5.2. Starptautisko palīdzības programmu koordinācijas pārvalde;

5.3. Tehniskā vienība;

5.4. īpašās palīdzības fondi.

6. Ministra pakļautībā esošo iestāžu nolikumus apstiprina ministrs.

7. Ministra darbu nodrošina un ministra pakļautībā esošo valsts pārvaldes iestāžu darbu koordinē sekretariāts. Sekretariāta vadītājs ir amatpersona ar valsts sekretāra tiesībām.

8. Atzīt par spēku zaudējušiem:

8.1. Ministru kabineta 1999.gada 12.februāra noteikumus Nr.46 "Noteikumi par īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām kompetenci" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 45./46., 55./56., 286./289., 366./367.nr.);

8.2. Ministru kabineta 1999.gada 23.februāra noteikumus Nr.58 "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 12.februāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām kompetenci"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 55./56.nr.);

8.3. Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumus Nr.310 "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 12.februāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām kompetenci"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 286./289.nr.);

8.4. Ministru kabineta 1999.gada 2.novembra noteikumus Nr.372 "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 12.februāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām kompetenci"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 366./367.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām vietā -
finansu ministrs G.Bērziņš

 

16.09.2000
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.