Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 17.06.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

Jūrmalā 2005.gada 12.janvārī (prot. Nr.1, 5.punkts)
Par Jūrmalas pilsētas simboliku
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 7.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 9.punktu
(Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošo noteikumu Nr.58 redakcijā)
Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas simboliku, kas ir Jūrmalas pilsētas karogs, Jūrmalas pilsētas ģerbonis, Jūrmalas pilsētas logotips un devīze, Jūrmalas pilsētas himna (saskaņā ar pielikumu), kā arī tās lietošanas, izgatavošanas un izmantošanas kārtību.

(Grozīts ar Jūrmalas domes 10.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.60)

Simbolikas apraksts

2. Karoga apraksts.

2.1. Jūrmalas pilsētas karogs (1.pielikums) ir taisnstūra audums ar platuma un augstuma attiecību 2:1;

2.2. Karogs ir divpusējs;

2.3. Karogs ir ar trīs joslām: augšējā — gaiši zila, vidējā — balta, apakšējā — tumši zila, simbolizējot pilsētas piederību pie jūras;

2.4. Joslu attiecības 2 : 1 : 2;

2.5. Karoga centrā novietots Jūrmalas pilsētas ģerbonis;

2.6. Karogs izgatavojams šādos lielumos 2 m x 1 m un 3 m x 1,5 m.

2.7. Galda karodziņa izmēri 28 cm x 14 cm un tā proporcijas atbilst Jūrmalas pilsētas karoga proporcijām un aprakstam.

3. Ģerboņa heraldiskais apraksts.

Vairogs dalīts pēdā ar viļņu griezumu: zils un sudrabs. Augšējā laukumā uz labo pusi lidojoša sudraba kaija, virs tās trīs zelta piecstaru zvaigznes.

4. Ģerboņa skaidrojums.

4.1. Jūrmalas pilsētas ģerbonis (2.pielikums) sastāv no vairoga, uz kura attēlota jūra ar piecām viļņu galotnēm, kaiju un trīs zvaigznēm;

4.2. Jūra ar viļņu galotnēm un kaija parāda atrašanās vietu pie jūras. Trīs zvaigznes parāda Jūrmalas pilsētas kā kūrorta pilsētas piederību visiem Latvijas novadiem.

5. Logotipa apraksts.

Jūrmalas pilsētas logotips (3.pielikums) ir nosaukums Jūrmala ar stilizētu viļņu motīvu zilā krāsā un stilizētu dzeltenu sauli ar kaijas siluetu. Pamatkrāsas ir zils pēc Pantone Reflex Blue CVC, dzeltens pēc Pantone 123 CVC.

6. Devīzes apraksts.

6.1. Devīze (4.pielikums) — Pilsēta uz viļņa! Variants angļu valodā — City on the wave! Variants krievu valodā — ????? ?? ?????!

6.2. Devīzes burtu fonti ir Rim Helvetica.

6.3. Devīze ir sudraba krāsā.

6.1 Himnas apraksts.

6.11. Jūrmalas pilsētas himnas teksts ir:

"Jūrmala, Jūrmala,

Mūsu mīļā Jūrmala.

Jūras krastā, mežmalā,

Saulē, vējā rūdīta.

No Lielupes līdz Ķemeriem

Jūras viļņi sveicina ikdien.

Spēku gūstam mežu zaļumā

Un dzintarkrāsas saulrietā.

Jūrmala, Jūrmala,

Jūras, saules, vēja pilsēta,

Jūras, saules, vēja pilsēta.

(Gata Alfrēda Gaujenieka vārdi).”

6.12. Jūrmalas pilsētas himna izpildāma latviešu valodā ar Gata Alfrēda Gaujenieka komponēto mūziku (6.pielikums). Himnu var atskaņot arī instrumentālā izpildījumā.

(Jūrmalas domes 10.09.2009. saistošo noteikumu Nr.60 redakcijā)

Simbolikas izmantošana

7. Jūrmalas pilsētas karoga izmantošana.

7.1. Jūrmalas pilsētas karogs paceļams:

7.1.1. pie Jūrmalas pilsētas domes ēkas — pastāvīgi;

7.1.2. pēc brīvas gribas pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi — Saeimas, pilsētas domes vēlēšanas dienās, kā arī tautas nobalsošanas dienās;

7.1.3. pēc brīvas gribas valsts svētkos kopā ar Latvijas Republikas valsts karogu, novietojot to valsts karoga labajā pusē;

7.1.4. pēc brīvas gribas arī tautas, darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret pilsētas karogu, bet katra gada 25.martā, 14.jūnijā, 17.jūnijā, 4.jūlijā, decembra pirmajā svētdienā, kā arī citās valsts sēru dienās un Ministru kabineta īpaši noteiktajos gadījumos karogs paceļams sēru noformējumā, kārtībā, kāda noteikta valsts karogam.

7.2. Aizliegts:

7.2.1. pacelt pilsētas karogu virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts vai kuras ir avārijas stāvoklī vai kurām tiek remontēta fasāde (izņemot pilsētas pašvaldības ēkas); citās nepiemērotās vietās un apstākļos (piemēram, kokos, virs un pie saim­niecības ēkām, nesakoptās vietās, ražošanas objektos un tamlīdzīgi);

7.2.2. lietot bojātus vai izbalējušus Jūrmalas pilsētas karogus;

7.2.3. izgatavot un lietot Jūrmalas pilsētas karogu un pilsētas karoga attēlu dekoratīvos nolūkos kā pilsētas simbolu bez Jūrmalas pilsētas domes izsniegtas speciālas atļaujas.

7.3. Var izmantot:

7.3.1. saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Jūrmalas pilsētas karoga attēlu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos;

7.3.2. galda karodziņu fiziskas un juridiskas personas oficiālās pieņemšanās, ģimenes svētkos, kā arī citos gadījumos, garantējot pienācīgu cieņu pret galda karodziņu;

7.3.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldība pilsētas karogu un galda karodziņu kā goda apbalvojumu.

8. Jūrmalas pilsētas ģerboņa izmantošana.

8.1. Jūrmalas pilsētas ģerboni drīkst lietot Jūrmalas pilsētas dome, Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes, vispārizglītojošās mācību izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes, Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības un iestādes.

8.2. Punktā 7.1. minētās juridiskās personas un to struktūrvienības pilsētas ģerboņa attēlu drīkst lietot (ciktāl tas nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām) zīmogos, stūra spiedogos, uz veidlapām, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, atzinības un goda rakstiem, diplomiem, apliecībām, vizītkartēm un citiem oficiāliem dokumentiem, kā arī izvietot pie šo organizāciju ēkām, dienesta telpām, dienesta telpās un uz šīm iestādēm piederošajiem transportlīdzekļiem;

8.3. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu var atļaut lietot Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.

9. Jūrmalas pilsētas logotipa izmantošana.

9.1. Jūrmalas logotipu ar Jūrmalas pilsētas domes atļauju var lietot pasākumos, izdevumos un objektos ar augstu saturisko, māksliniecisko un estētisko līmeni, kā arī kvalitatīvām precēm, suvenīriem un iesaiņojumam;

9.2. Logotipa tehniskais izpildījums netiek noteikts;

9.3. Aizliegts izmantot izmainītu logotipa grafisko attēlu;

9.4. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu var atļaut lietot Jūrmalas logotipu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.

10. Jūrmalas pilsētas devīzes izmantošana.

10.1. Jūrmalas devīzi ar Jūrmalas pilsētas domes atļauju var lietot pasākumos, izdevumos un objektos ar augstu saturisko, māksliniecisko un estētisko līmeni, kā arī kvalitatīvām precēm, suvenīriem un iesai­ņojumam.

10.2. Devīzes tehniskais izpildījums netiek noteikts.

10.3. Aizliegts izmainīt noteiktos devīzes burtu fontus.

10.4. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu var atļaut lietot Jūrmalas devīzi arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.

10.1 Jūrmalas pilsētas himnas izmantošana.

10.11. Jūrmalas pilsētas himnu var izpildīt:

10.11.1. paceļot Jūrmalas pilsētas karogu pašvaldības un tās iestāžu, kapitālsabiedrību rīkoto svinīgo pasākumu atklāšanā vai to laikā;

10.11.2. Jūrmalas pilsētas svētku un citu sabiedrisku pasākumu laikā, nodrošinot svinīgus apstākļus;

10.11.3. Jūrmalas pilsētas himnu var izpildīt pēc brīvas gribas arī tautas, darba vai ģimeņu svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos ikdienā garantējot pienācīgu cieņu pret Jūrmalas pilsētas himnu.

10.12. Sabiedriskos pasākumos Jūrmalas pilsētas himnas laikā klātesošie stāv kājās.

(Jūrmalas domes 10.09.2009. saistošo noteikumu Nr.60 redakcijā)

Jūrmalas pilsētas simbolikas izgatavošana un izmantošana

11. Jūrmalas pilsētas karoga, ģerboņa, logotipa un/vai devīzes attēlus vai to elementus drīkst izmantot juridiskas un fiziskas personas reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem komerciāliem mērķiem tikai ar Jūrmalas pilsētas domes atļauju (5.pielikums) šajos noteikumos atrunātajā kārtībā;

12. Standartus un kvalitātes prasības produkcijai, uz kuras drīkst atveidot Jūrmalas pilsētas simboliku un tās elementus, nosaka Jūrmalas pilsētas simbolikas komisija;

13. Tirdzniecības uzņēmumiem vai individuālajiem tirgotājiem, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumus ar Jūrmalas pilsētas simboliku, jāpieprasa no ražotāja simbolikas izmantošanas atļaujas noraksts, kam jāatrodas šo izstrādājumu realizēšanas vietā.

Atļaujas saņemšana

14. Šajos noteikumos minētajos gadījumos Jūrmalas pilsētas pašvaldības simbolikas izmantošanas atļaujas saņemšanai fiziskām un juridiskām personām Jūrmalas pilsētas domē jāiesniedz:

14.1. iesniegums;

14.2. juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopija;

14.3. fiziskām personām — VID izsniegta individuālā darba reģistrācijas apliecība vai VID izsniegtā nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība;

14.4. izstrādājuma skice vai etalona paraugs;

14.5. izmantošanas mērķa un formas apraksts;

14.6. ziņas par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un ziņas par laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu;

14.7. maksājuma kvīts par pašvaldības nodevas samaksu, kas iemaksājama Jūrmalas pilsētas budžetā.

15. Jūrmalas pilsētas dome savu piekrišanu simbolikas izmantošanai dod pēc domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidotas simbolikas komisijas atzinuma;

16. Jūrmalas pilsētas simbolikas izmantošanas atļauja saņemama, ja simbolikas lietotājs ir Jūrmalas pilsētas budžetā samaksājis nodevu par Jūrmalas pilsētas simbolikas izmantošanu.

17. Atļauju sagatavo Jūrmalas pilsētas dome un paraksta domes izpilddirektors.

Nodeva par Jūrmalas pilsētas simbolikas izmantošanu

18. Ar nodevu apliekamais objekts.

Pašvaldības simbolikas vai tās elementu izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem komerciāliem mērķiem.

19. Nodevas maksātāji.

Nodevas par Jūrmalas pilsētas simbolikas izmantošanu maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras izmanto Jūrmalas pilsētas simboliku reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem komerciāliem mērķiem.

20. Nodevas likme.

Nodevas likme par simbolikas izmantošanu katram preču veidam ir noteikta par katriem 100 izstrādājumiem:

• fiziskām personām — 1,42 euro;

• juridiskām personām — 7,11 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.58)

21. Maksāšanas laikposms un samaksas termiņš.

21.1. Nodeva par pilsētas simbolikas izmantošanu iemaksājama pirms simbolikas izmantošanas atļaujas izsniegšanas.

21.2. Gadījumos, kad atļauja netiek izsniegta, nodeva tiek atmaksāta atpakaļ.

22. To personu loks, kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi.

Pensionāriem, invalīdiem, politiski represētiem un mazturīgiem nodevas likme tiek samazināta par 50%, uzrādot attiecīgus dokumentus. Izpilddirektors ir tiesīgs, parakstot atļauju, noteikt individuālus atvieglojumus vai atbrīvojumus katrā konkrētajā gadījumā, izvērtējot to nepieciešamību.

23. Gadījumi, kad nav jāmaksā nodeva.

Gadījumos, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkā, t.i., personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota simbolika, nodeva par Jūrmalas pilsētas simboliku nav jāmaksā.

Administratīvā atbildība

24. Kontroli pār šo saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija.

25. Atbildība par šo saistošo noteikumu neievērošanu.

25.1. Par necieņas izrādīšanu pret Jūrmalas pilsētas simboliku uzliek administratīvo sodu no 15 līdz 75 euro;

25.2. Par Jūrmalas pilsētas simbolikas vai tās elementu izmantošanu, izgatavošanu un/vai tirdzniecību bez simbolikas izmantošanas atļaujas uzliek administratīvo sodu līdz 75 euro;

25.3. Par citu šajos noteikumos minēto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 2 līdz 75 euro.

25.4. Amatpersonas, izskatot lietas par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu, var uzlikt naudas sodu pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas (izsniedzot noteikta parauga kvīti) — līdz 15 euro, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.58)

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Hlevickis
Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 12.janvāra saistošo noteikumu Nr.1
1.pielikums

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Hlevickis
Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 12.janvāra saistošo noteikumu Nr.1
2.pielikums

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Hlevickis
Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 12.janvāra saistošo noteikumu Nr.1
3.pielikums

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Hlevickis
Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 12.janvāra saistošo noteikumu Nr.1
4.pielikums

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Hlevickis
Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 12.janvāra saistošo noteikumu Nr.1
5.pielikums

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Hlevickis
Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 12.janvāra saistošo noteikumu Nr.1
6.pielikums

(Pielikums Jūrmalas domes 10.09.2009. saistošo noteikumu Nr.60 redakcijā)

01.01.2014