Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Covid-19"

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums, Ministru kabineta noteikumi "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Šajā tematiskajā atvērumā apkopoti valsts institūciju tiesību akti, kas saistīti ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu, kā arī tiesību akti, kas tika izsludināti ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā no 2020. gada 12. marta līdz 9. jūnijam. Pašvaldību saistošie noteikumi apkopoti tematiskajā atvērumā "Covid-19 pašvaldībās".

Tulkojumi: "COVID-19: legal acts in English", "Covid-19: правовые акты на русском языке".
Atlasīti: 253
Sakārtot pēc alfabēta Par zāļu eksporta un izvešanas ierobežojumu atcelšanu Veselības ministrijas 04.06.2020. rīkojums Nr. 124/ LV, 04.06.2020.
Par pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisiju Ministru kabineta 02.06.2020. rīkojums Nr. 292/ LV, 03.06.2020.
Par kārtību, kādā nodrošināmi sociālās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi amatiermākslas kolektīvu darbībā un mēģinājumu procesā Kultūras ministrijas 26.05.2020. rīkojums Nr. 2.5-1-75/ LV, 28.05.2020.
Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu filmēšanas procesā Kultūras ministrijas 26.05.2020. rīkojums Nr. 2.5-1-74/ LV, 28.05.2020.
Par ieteikumu apstiprināšanu Centrālās vēlēšanu komisijas 21.05.2020. lēmums Nr. 25/ LV, 26.05.2020.
Par pirmās palīdzības sniegšanas apmācību ārkārtējās situācijas laikā Veselības ministrijas 22.05.2020. rīkojums Nr. 116/ LV, 22.05.2020.
Par Veselības ministrijas 2020. gada 27. aprīļa rīkojumu Nr. 95 "Par pirmās palīdzības apliecībām" Veselības ministrijas 22.05.2020. rīkojums Nr. 115/ LV, 22.05.2020.
Par Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu īstenošanu jūrnieku profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un uzturēšanai Satiksmes ministrijas 22.05.2020. rīkojums Nr. 01-03/121/ LV, 22.05.2020.
Noteikumi par valsts atbalstu īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībā Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai Ministru kabineta 14.05.2020. noteikumi Nr. 299/ LV, 20.05.2020.
Par valsts pētījumu programmu Covid-19 seku mazināšanai Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojums Nr. 278/ LV, 20.05.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojums Nr. 277/ LV, 20.05.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojums Nr. 276/ LV, 20.05.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 20.05.2020. rīkojums Nr. 271/ LV, 20.05.2020.
Par karantīnas režīma noteikšanu Veselības ministrijas 20.05.2020. rīkojums Nr. 111/ LV, 20.05.2020.
Par karantīnas režīma atcelšanu Veselības ministrijas 20.05.2020. rīkojums Nr. 110/ LV, 20.05.2020.
Par zāļu un medicīnisko ierīču piegādi personai uz dzīvesvietu Veselības ministrijas 18.05.2020. rīkojums Nr. 109/ LV, 20.05.2020.
Par nosacījumiem starptautisko pasažieru gaisa pārvadājumu veikšanai Satiksmes ministrijas 17.05.2020. rīkojums Nr. 01-03/120/ LV, 18.05.2020.
Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību Ministru kabineta 12.05.2020. noteikumi Nr. 278/ LV, 15.05.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 14.05.2020. rīkojums Nr. 261/ LV, 15.05.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 14.05.2020. rīkojums Nr. 260/ LV, 15.05.2020.
Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 14.05.2020. rīkojums Nr. 259/ LV, 15.05.2020.
Par ārvalstniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei Ekonomikas ministrijas 15.05.2020. rīkojums Nr. 1-6.1/2020/84/ LV, 15.05.2020.
Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8/ LV, 12.05.2020.
Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu publiskos kultūras pasākumos, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī Kultūras ministrijas 12.05.2020. rīkojums Nr. 2.5-1-65/ LV, 12.05.2020.
Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu bibliotēkās Kultūras ministrijas 12.05.2020. rīkojums Nr. 2.5-1-64/ LV, 12.05.2020.
Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu muzejos Kultūras ministrijas 12.05.2020. rīkojums Nr. 2.5-1-63/ LV, 12.05.2020.
Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu kultūras norišu vietās Kultūras ministrijas 12.05.2020. rīkojums Nr. 2.5-1-62/ LV, 12.05.2020.
Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu profesionālās skatuves mākslas mēģinājumu procesā Kultūras ministrijas 12.05.2020. rīkojums Nr. 2.5-1-61/ LV, 12.05.2020.
Par sociālās un fiziskās distancēšanās nodrošināšanu sapulcēs, gājienos un piketos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.05.2020. rīkojums Nr. 1-2/72/ LV, 12.05.2020.
Par Veselības ministrijas 2020. gada 6. aprīļa rīkojumu Nr. 75 "Par medicīniskām izziņām" Veselības ministrijas 12.05.2020. rīkojums Nr. 102/ LV, 12.05.2020.
 
1 2 3 4 ... 9