Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Covid-19"

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums, Ministru kabineta noteikumi "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Šajā tematiskajā atvērumā apkopoti valsts institūciju tiesību akti, kas saistīti ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu, kā arī tiesību akti, kas tika izsludināti ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā no 2020. gada 12. marta līdz 9. jūnijam. Pašvaldību saistošie noteikumi apkopoti tematiskajā atvērumā "Covid-19 pašvaldībās".

Tulkojumi: "COVID-19: legal acts in English", "Covid-19: правовые акты на русском языке".
Atlasīti: 271
Sakārtot pēc alfabēta Par instrukcijas apstiprināšanu Centrālās vēlēšanu komisijas 21.08.2020. lēmums Nr. 33/ LV, 25.08.2020.
Par apropriācijas pārdali Ministru kabineta 19.08.2020. rīkojums Nr. 444/ LV, 20.08.2020.
Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu atzītām mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai Ministru kabineta 11.08.2020. noteikumi Nr. 516/ LV, 17.08.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 11.08.2020. rīkojums Nr. 415/ LV, 12.08.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 11.08.2020. rīkojums Nr. 414/ LV, 12.08.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 11.08.2020. rīkojums Nr. 413/ LV, 12.08.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 30.07.2020. rīkojums Nr. 399/ LV, 31.07.2020.
Pārskatu un informācijas atklāšanas par riska darījumiem, kuriem piemēroti atbalsta pasākumi COVID-19 krīzes ietekmē, normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 21.07.2020. noteikumi Nr. 102/ LV, 28.07.2020.
Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas kārtība Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 455/ LV, 24.07.2020.
Par kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai Kultūras ministrijas 22.07.2020. rīkojums Nr. 2.5-1-107/ LV, 24.07.2020.
Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" pamatkapitāla palielināšanu Ministru kabineta 15.07.2020. rīkojums Nr. 392/ LV, 20.07.2020.
Par rezerves kapitāla palielināšanu Ministru kabineta 15.07.2020. rīkojums Nr. 389/ LV, 20.07.2020.
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību Ministru kabineta 15.07.2020. rīkojums Nr. 387/ LV, 20.07.2020.
Par apropriācijas pārdali Ministru kabineta 15.07.2020. rīkojums Nr. 385/ LV, 20.07.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 15.07.2020. rīkojums Nr. 384/ LV, 20.07.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 15.07.2020. rīkojums Nr. 383/ LV, 20.07.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 15.07.2020. rīkojums Nr. 381/ LV, 20.07.2020.
Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 458/ LV, 17.07.2020.
Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem preču un pakalpojumu eksportētājiem krīzes seku pārvarēšanai Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 457/ LV, 17.07.2020.
Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 456/ LV, 17.07.2020.
Noteikumi par garantijām lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 454/ LV, 17.07.2020.
Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 453/ LV, 17.07.2020.
Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam Ministru kabineta 15.07.2020. rīkojums Nr. 374/ LV, 17.07.2020.
Par akciju sabiedrībai "Air Baltic Corporation" izsniegtā Valsts kases aizdevuma procentu atmaksu Ministru kabineta 15.07.2020. rīkojums Nr. 373/ LV, 16.07.2020.
Par starpinstitūciju darbības koordinācijas grupu Ministru prezidenta 10.07.2020. rīkojums Nr. 2020/1.2.1.-84/ LV, 14.07.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr. 368/ LV, 03.07.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr. 363/ LV, 03.07.2020.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr. 358/ LV, 03.07.2020.
Kārtība un apmērs, kādā iekasējama maksa par to pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kuri izdoti saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību Ministru kabineta 30.06.2020. noteikumi Nr. 425/ LV, 02.07.2020.
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību Ministru kabineta 29.06.2020. rīkojums Nr. 346/ LV, 30.06.2020.
 
1 2 3 4 ... 10