Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2.nr.) šādu grozījumu:

Izslēgt 74.panta pirmajā daļā vārdus "ne vēlāk kā līdz 2000.gada 1.jūlijam".

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 3.augustā.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 2000.gada 23.augustā

Likums stājas spēkā ar 2000.gada 6.septembri

06.09.2000