Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

 

Latvijas Republikas Satversmes tiesas lēmums

Rīgā 2005.gada11.janvārī

Par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2004-20-0103

Latvijas Republikas Satversmes tiesa šādā sastāvā: rīcības sēdes priekšsēdētājs Aivars Endziņš, tiesneši Romāns Apsītis, Aija Branta, Ilma Čepāne, Juris Jelāgins, Gunārs Kūtris un Andrejs Lepse,
rīcības sēdē izskatījusi lietas Nr.2004-20-0103 "Par Tiesu izpildītāju likuma 80.panta un Tieslietu ministrijas instrukcijas "Zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 89. un 92.pantam" materiālus,

konstatēja:

Pieteikuma iesniedzēja - Dace Brice apstrīdēja Tiesu izpildītāju likuma 80.pantu, kas noteica, ka pēc Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju priekšlikuma tieslietu ministrs, saskaņojot ar finanšu ministru, apstiprina zvērinātu tiesu izpildītāju amata darbību takses, kas izsludināmas vispārējai zināšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk - apstrīdētā tiesību norma) un uz šā panta pamata izdotu Tieslietu ministrijas instrukciju "Zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses" (turpmāk - Instrukcija).

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2004.gada 26.augustā, izskatot Daces Brices pieteikumu, pagarināja pieteikuma izskatīšanas termiņu un aicināja Daci Brici precizēt savu prasījumu daļā par apstrīdēto Instrukciju. Kolēģija lūdza sniegt izvērstāku juridisko pamatojumu un norādīt, kādas Satversmē noteiktās pamattiesības aizskar konkrēti instrukcijas punkti vai instrukcija kopumā. Dace Brice iesniedza papildu paskaidrojumus konstitucionālajai sūdzībai, norādot, ka viņa "neapstrīd vienu vai vairākus instrukcijas punktus pēc būtības. Mērķis ir apstrīdēt Instrukcijas izdošanu un spēkā esību kopumā".
Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka deleģējums izdot Instrukciju bija jāpiešķir Ministru kabinetam, "kas tiesīgs izdot visiem saistošus noteikumus", nevis tieslietu ministram. Līdz ar to pieteikuma iesniedzēja ir apstrīdējusi Instrukciju nevis pēc satura, bet pēc formas, kuru nosaka Tiesu izpildītāju likuma 80.pants.
Satversmes tiesas 1. kolēģija 2004.gada 28. septembrī ierosināja lietu Nr.2004-20-0103 "Par Tiesu izpildītāju likuma 80.panta un Tieslietu ministrijas instrukcijas "Zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 89. un 92.pantam" pēc Daces Brices pieteikuma (ņemot vērā tā papildinājumu).
Saeima 2004.gada 23.septembrī Tiesu izpildītāju likuma 80.pantu izteica šādā redakcijā: "Zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses pēc Tieslietu ministrijas priekšlikuma, kas saskaņots ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi, nosaka Ministru kabinets". Tādējādi deleģējums izdot normatīvo tiesību aktu, kas regulēs tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses, tika piešķirts Ministru kabinetam. Minētie grozījumi stājās spēkā 2004. gada 7.oktobrī. Taču Instrukcija palika spēkā līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu pieņemšanas brīdim, bet ne vēlāk kā līdz 2004. gada 31.decembrim (Tiesu izpildītāju likuma pārejas noteikumu 15.punkts).
2004. gada 28.decembrī tika izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.1075 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm". Minētie noteikumi stājās spēkā 2005.gada 1. janvārī.
Ņemot vērā, ka apstrīdētā tiesību norma un uz tās pamata izdotais apstrīdētais tiesību akts ir zaudējis spēku, un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 29.panta pirmās daļas 2.punktu,

nolēma:

Izbeigt tiesvedību lietā Nr.2004-20-0103 "Par Tiesu izpildītāju likuma 80.panta un Tieslietu ministrijas instrukcijas "Zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 89. un 92.pantam".
Lēmums nav pārsūdzams.

Rīcības sēdes priekšsēdētājs A.Endziņš

11.01.2005