Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"

Izdarīt likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3., 23.nr.; 2001, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 17.nr.; 2004, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. 5.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "uzrauga" ar vārdu "pārrauga";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Bāriņtiesu (pagasttiesu) lietu paraugsarakstu pēc saskaņošanas ar tieslietu ministru apstiprina bērnu un ģimenes lietu ministrs."

2. Papildināt 13.panta trešo daļu pēc vārda "iestādēm" ar vārdiem "informē par iespēju kļūt par audžuģimeni".

3. 22.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus un skaitli "par atļauju aizbildnim (aizgādnim) atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar citām lietu tiesībām nekustamo īpašumu, kura vērtība pārsniedz 1000 latus";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumi par atļauju aizbildnim (aizgādnim) atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar citām lietu tiesībām nekustamo īpašumu, kura vērtība pārsniedz 1000 latus, iesniedzami izšķiršanai tiesā."

4. Izteikt 24.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Par administratīvajiem aktiem nav uzskatāmi bāriņtiesu (pagasttiesu) lēmumi, kuri:

1) tiek pieņemti pēc tiesas pieprasījuma;

2) pieņemti saskaņā ar šā likuma 22.panta otro daļu;

3) iesniedzami izšķiršanai tiesā."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 22.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 11.janvārī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2005.gada 25.janvāri.

25.01.2005