Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. 11.panta otrajā daļā:

izslēgt 4.punktu;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) par reģistrācijas darbībām Uzņēmumu reģistrā;";

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrāciju;";

izteikt 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12) par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem;

13) par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem;";

izslēgt 20.punktu;

izslēgt 46. un 47.punktu.

2. 12.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Pilsētas domei un pagasta padomei" ar vārdiem "Vietējās pašvaldības domei (padomei)";

aizstāt piektajā daļā vārdus "pilsētu domju" ar vārdiem "pilsētu domju, novadu domju".

3. Aizstāt 13.panta pirmajā daļā vārdus "pilsētu un pagastu pašvaldības" ar vārdiem "vietējās pašvaldības".

4. Papildināt 22.panta otro daļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"111) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi - jautājumos par ārzemnieka un viņa uzaicinātāja nodokļu maksājumiem, ja uzaicinātājs ir uzņēmies segt izdevumus, kas saistīti ar ārvalstnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 65. un 66.punktu šādā redakcijā:

"65. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.jūlijam ir spēkā Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumi Nr.322 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas".

66. Norvēģijas darba devējam, kas nodarbina Latvijas jūrniekus uz Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā reģistrēta kuģa saskaņā ar Pagaidu līgumu starp Latvijas Republikas Labklājības ministriju un Norvēģijas Karalistes Darba un sociālo lietu ministriju, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumam pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu neaprēķina, ja valsts budžets šo maksājumu saņēmis 183 dienu laikā pēc minētā līguma spēkā stāšanās dienas. Ja minētais nosacījums netiek ievērots, pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu aprēķina, sākot ar 184.dienu pēc šā līguma spēkā stāšanās dienas."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 16.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 28.decembrī

11.01.2005