Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā

Izdarīt Obligātā militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 1., 10., 24.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.panta ceturto daļu pēc vārdiem "(turpmāk - valsts militārā dienesta pārvaldes)" ar vārdu "vadītājs".

2. Aizstāt 19.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus "trešo daļu" ar vārdiem "ceturto daļu".

3. Papildināt 26.pantu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) Veselības ministrijas pilnvarotu pārstāvi."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Funkcijas, kuras šajā likumā noteiktas valsts militārā dienesta pārvaldēm, pilda arī Militārā dienesta iesaukšanas centra Rīgas militārā dienesta nodaļa."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 25.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 15.decembrī

29.12.2004