Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts meža dienesta likumā

Izdarīt Valsts meža dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2002, 9., 22.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Zemkopības ministrijas pārraudzībā" ar vārdiem "zemkopības ministra padotībā";

izslēgt otro, trešo un ceturto daļu.

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Dienesta funkcijas

(1) Dienests savas kompetences ietvaros visā Latvijas teritorijā uzrauga to normatīvo aktu ievērošanu, kuri regulē meža apsaimniekošanu un izmantošanu. Pārējās tā funkcijas nosaka meža apsaimniekošanu un Dienesta kompetenci regulējošie normatīvie akti.

(2) Dienests, pildot tam noteiktās funkcijas, sadarbojas ar Ģenerālprokuratūru, Valsts kontroli, Vides ministriju, Iekšlietu ministriju, Aizsardzības ministriju un to attiecīgajām struktūrvienībām, pašvaldībām un citām ieinteresētajām institūcijām, kā arī ar iedzīvotājiem."

3. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Dienesta amatpersonu tiesības un tiesiskā aizsardzība".

4. Izslēgt 5. un 6.pantu.

5. Papildināt 7.pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvo sodu par pārkāpumiem, kuru izskatīšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir piekritīga Dienestam."

6. Aizstāt III nodaļas nosaukumā vārdu "pārsūdzēšanas" ar vārdu "apstrīdēšanas".

7. 10. pantā:

aizstāt nosaukumā vārdu "pārsūdzēšanas" ar vārdu "apstrīdēšanas";

aizstāt ievaddaļā vārdu "pārsūdzēt" ar vārdu "apstrīdēt";

aizstāt 1. un 2.punktā vārdu "pārsūdzami" ar vārdu "apstrīdami".

8. Aizstāt 12.panta pirmajā daļā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 4.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 25.novembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

01.01.2005