Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā

Izdarīt Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.panta pirmajā daļā vārdu "pārraudzībā" ar vārdu "padotībā".

2. Izslēgt 5.pantu.

3. Izslēgt 8.panta pirmās daļas 6.punktu.

4. Izslēgt 12.1 pantu.

5. Izteikt 14.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Stažieris pilda amata pienākumus ierēdņa vadībā un saņem mēnešalgu atbilstoši amatam un piemaksas par darbu īpašos apstākļos."

6. Aizstāt 17.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā vārdu "atalgojumu" ar vārdiem "darba samaksu un uzturdevas kompensāciju".

7. 20.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ierēdnis parasti var atrasties dienestā līdz 50 gadu vecuma sasniegšanai. Pēc ierēdņa vēlēšanās, viņa tiešā priekšnieka rakstveida piekrišanas un pamatojoties uz attiecīgās iestādes atestācijas komisijas lēmumu, dienesta laiku var pagarināt:

1) Pārvaldes priekšniekam un viņa vietniekiem, iestādes priekšniekam un viņa vietniekiem - ar tieslietu ministra lēmumu;

2) pārējiem jaunākajiem un vecākajiem virsniekiem - ar Pārvaldes priekšnieka lēmumu;

3) ierindniekiem, instruktoriem - ar attiecīgās iestādes priekšnieka lēmumu.";

papildināt otrās daļas 1.punktu ar "j" apakšpunktu šādā redakcijā:

"j) sakarā ar to, ka ierēdnis pārejošas darbnespējas dēļ nav pildījis amata pienākumus ilgāk par četriem mēnešiem (120 dienām) pēc kārtas."

8. 22.panta pirmajā daļā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieslodzījuma vietā apsekot apcietinātās un notiesātās personas, lai konstatētu, vai tās ir lietojušas alkoholu, narkotiskas vai psihotropas vielas;";

papildināt 5.punktu pēc vārda "notiesātie" ar vārdiem "kā arī Pārvaldes vai ieslodzījuma vietas darbinieki".

9. Aizstāt 23.panta trešajā daļā vārdu "ģenerālinspektoram" ar vārdiem "Tieslietu ministrijas valsts sekretāram".

10. Aizstāt 24.panta sestajā daļā vārdu "ģenerālinspektoram" ar vārdiem "Tieslietu ministrijas valsts sekretāram".

11. Izteikt 27.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"27.pants. Darba samaksa

(1) Ierēdņu darba samaksu, ko veido mēnešalga, piemaksa par speciālo dienesta pakāpi, izdienu, citas piemaksas un prēmijas, nosaka Ministru kabinets."

12. 33.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārda "vēlēšanās" ar vārdiem "vai sakarā ar neatbilstību dienestam, disciplinārpārkāpumiem vai spēkā stājušos notiesājošu tiesas spriedumu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu";

papildināt trešo daļu pēc vārda "samaksa" ar vārdiem "izņemot piemaksas par darbu īpašos apstākļos".

13. Aizstāt 35.pantā vārdus "saglabājot mēnešalgu" ar vārdiem "saglabājot darba samaksu (izņemot piemaksas par darbu īpašos apstākļos) un uzturdevas kompensāciju".

14. Aizstāt 36.panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdu "mēnešalgas" ar vārdiem "darba samaksas un uzturdevas kompensācijas".

15. 37.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "pēdējo triju mēneša atalgojumu apmērā" ar vārdiem "mēneša vidējās izpeļņas (darba samaksas) trīskāršā apmērā";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus "pēdējo divu mēneša atalgojumu apmērā" ar vārdiem "mēneša vidējās izpeļņas (darba samaksas) divkāršā apmērā";

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdus "mēneša atalgojuma apmērā" ar vārdiem "mēneša vidējās izpeļņas (darba samaksas) apmērā";

aizstāt otrajā daļā vārdus "noteiktā mēneša atalgojuma" ar vārdiem "noteiktās mēnešalgas".

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 11.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 25.novembrī

09.12.2004