Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 396

Rīgā 2000.gada 9.augustā (prot. Nr. 36, 11.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 27.janvāra rīkojumā Nr.37 "Par valsts robežas joslas zemes Ludzas rajonā piešķiršanu Iekšlietu ministrijai"

 

Izdarīt Ministru kabineta 1998.gada 27.janvāra rīkojumā Nr.37 "Par valsts robežas joslas zemes Ludzas rajonā piešķiršanu Iekšlietu ministrijai" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 25.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot rīkojuma 2.punktu.

2. Papildināt rīkojumu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Iekšlietu ministrijai līdz 2000.gada 1.septembrim noslēgt līgumu par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas režīma nodrošināšanu attiecīgajās teritorijās ar Pasienes, Briģu, Līdumnieku, Blontu, Goliševas, Malnavas un Salnavas pagasta pašvaldību, piedaloties Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes pārstāvim."

3. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

4. Papildināt 2.pielikumu ar attiecīgo Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas zemes plānu - lapām Nr.1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 un 17 (2.pielikums).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

 

1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 9.augusta
rīkojumam Nr.396

"1.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 27.janvāra
rīkojumam Nr.37

Iekšlietu ministrijai pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes nogabalu eksplikācija Ludzas rajonā

Nr.
p.k.
Zemes nogabala atrašanās vieta Zemes lietotājs, no kura zemes piešķir zemes nogabalu Kopplatība
(ha)
Tai skaitā
lauksaimniecībā izmantojamā zeme
Lietošanā nodoto zemes nogabalu lietošanas nosacījumi Attiecīgās lapas numurs šī rīkojuma 2. pielikumā
aramzeme
(ha)
pļavas
(ha)
ganības
(ha)
kopplatība
(ha)
meži
(ha)
pārējās zemes
(ha)
1. Pasienes pagasts Valsts zeme

Ludzas virsmežniecība

22,4

2,7

1,0

-

0,4

-

1,9

-

3,3

-

9,9

2,4

9,2

0,3

Robežas ierīkošanas darbi Zilupes aizsargjoslas teritorijā jāsaskaņo ar Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi 1, 15, 16, 17
Kopā 25,1 1,0 0,4 1,9 3,3 12,3 9,5  
2. Zaļesjes pagasts Pagasta pašvaldība
6,0 0,3 - - 0,3 5,0 0,7 - 14
3. Briģu pagasts Valsts zeme

Ludzas virsmežniecība

8,7

5,5

-

-

-

-

-

-

-

-

3,5

2,53,0

5,2 Robežas ierīkošanas darbi Pernovkas upes aizsargjoslas teritorijā jāsaskaņo ar Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi 12, 13
Kopā 14,2 - - - - 6,0 8,2
4. Līdumnieku pagasts Valsts zeme

Ludzas virsmežniecība

Pagasta pašvaldība
14,3

14,3

0,6
0,1

-

-
-

-

-
2,0

-

0,2
2,1

-

0,2
0,1

11,9

-
12,1

2,4

0,4
Robežas ierīkošanas darbi Zilupes, Zilezera, Robežas upes, Klešniku, Gulbju un Platpirovas purvu aizsargjoslas teritorijā jāsaskaņo ar Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi 8, 9, 10, 11
Kopā 29,2 0,1 - 2,2 2,3 12,0 14,9
5. Blontu pagasts Valsts zeme 1,1 - 0,5 - 0,5 - 0,6 Robežas ierīkošanas darbi Ludzas upes aizsargjoslas teritorijā jāsaskaņo ar Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi 7
6. Goliševas pagasts Valsts zeme

Ludzas virsmežniecība

Pagasta pašvaldība
27,5

2,3

2,7
0,7

-

-
1,3

-

0,3
1,1

-

-
3,1

-

0,3
1,8

2,3

0,1
22,6

-

2,3
Robežas ierīkošanas darbi Ludzas upes aizsargjoslas teritorijā jāsaskaņo ar Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi 4, 5, 6
Kopā 32,5 0,7 1,6 1,1 3,4 4,2 24,9
7. Malnavas pagasts Valsts zeme

Ludzas virsmežniecība

Pagasta pašvaldība
8,7

2,9

0,3
0,7

-

-
0,1

-

-
3,1

-

-
3,9

-

-
0,5

2,9

-
4,3

-

0,3
Robežas ierīkošanas darbi Rītupes aizsargjoslas teritorijā jāsaskaņo ar Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi 2,3
Kopā 11,9 0,7 0,1 3,1 3,9 3,4 4,6
8. Salnavas pagasts Valsts zeme

Ludzas virsmežniecība

5,9

1,7

-

-

1,0

-

1,0

-

2,0

-

0,3

0,9

3,6

0,8

Robežas ierīkošanas darbi Rītupes aizsargjoslas teritorijā jāsaskaņo ar Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi 1a
Kopā 7,6 - 1,0 1,0 2,0 1,2 4,4
Pavisam 127,6 2,8 3,6 9,3 15,7 44,1 67,8"

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

2. pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 9.augusta
rīkojumam Nr.396

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai Ludzas rajonā piešķirtās Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas Valsts robežjoslas zemes plāns

1. lapa

2. lapa

3. lapa

4. lapa

5. lapa

6. lapa

7. lapa

8. lapa

9. lapa

10. lapa

11. lapa

12. lapa

13. lapa

14. lapa

15. lapa

16. lapa

17. lapa

09.08.2000