Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Saeimas kārtības rullī

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 21.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 5., 10.nr.; 2002, 12., 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"15. (1) Deputāts, kas izslēgts no Saeimas sēdēm vai neierodas Saeimas sēdē bez svarīga iemesla, vai pārkāpj 8.panta prasības, maksā par katru sēdi sodu 20 procentu apmērā no mēneša pamatalgas. Sods atvelkams no algas."

2. Papildināt 93.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Atbildīgā komisija vai desmit deputāti līdz ar priekšlikumu par steidzamības atcelšanu var ierosināt, lai tiek pagarināts priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam."

3. 120.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "pēc katras kārtējās sēdes beigām";

aizstāt otrajā daļā vārdus "tiks sniegtas atbildes pēc attiecīgās sēdes" ar vārdiem "noteiktajā laikā tiks sniegtas atbildes".

4. Izslēgt 121.panta ceturtajā daļā vārdus "pievieno Saeimas attiecīgās sēdes stenogrammai un".

5. Aizstāt 122.panta otrajā daļā vārdus "pēc Saeimas nākamās kārtējās sēdes" ar vārdiem "Prezidija noteiktajā laikā".

6. Izslēgt 123.panta otrajā daļā vārdus "uz laiku pēc Saeimas nākamās kārtējās sēdes".

7. Papildināt 126.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Atzinumā norāda komisijas lēmuma motivāciju, kā arī balsojuma rezultātu."

8. Izslēgt 182.pantā vārdu "kodeksa".

9. 185.1 pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Eiropas lietu komisija nosaka kārtību, kādā no Latvijas ievēlētajiem Eiropas Parlamenta deputātiem ir tiesības līdzdarboties šīs komisijas darbā.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

10. Papildināt Saeimas kārtības rulli ar jaunu 185.4 pantu šādā redakcijā:

"185.4 pants. Eiropas lietu komisija var nosūtīt Latvijas Republikas oficiālās nostādnes, kā arī Eiropas Savienības likumdošanas priekšlikumus un citus Eiropas Savienības institūciju dokumentus izskatīšanai un atzinuma sniegšanai citām Saeimas komisijām.";

uzskatīt līdzšinējo 185.4 pantu par 185.5 pantu.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 28.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 12.novembrī

26.11.2004