Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts statistikas likumā

Izdarīt Valsts statistikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1999, 5.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iestāde" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

3. Izslēgt 4.panta 1.punktā vārdus "un tai pakļautās vietējās statistikas nodaļas".

4. 5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Centrālā statistikas pārvalde ir tiešās pārvaldes iestāde, kura darbojas Ekonomikas ministrijas padotībā, kas tiek realizēta pārraudzības formā. Tā ir atbildīga par valsts statistikas darba organizāciju Latvijas Republikā un par to datu pareizību, kurus ieguvusi, apkopojot no respondentiem saņemto informāciju.";

aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdus "šādus uzdevumus" ar vārdiem "šādas funkcijas".

5. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2. Šā likuma normas, kurās lietots termins "komersants", piemērojamas arī attiecībā uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī uz citiem Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām).

3. Grozījums likuma 4.panta 1.punktā stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.";

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 7.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 15.oktobrī

29.10.2004