Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"

Izdarīt likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.; 2000, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) bīstamās iekārtas pārbaude - akreditētas un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētā akreditēto inspicēšanas institūciju sarakstā iekļautas inspicēšanas institūcijas darbība, kuras mērķis ir bīstamās iekārtas lietošanas laikā novērtēt tās atbilstību normatīvajos un normatīvtehniskajos aktos noteiktajām konkrētajām prasībām vai, pamatojoties uz profesionālu spriedumu, - normatīvajos aktos noteiktajām galvenajām drošības prasībām."

2. Izteikt 3.panta trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) uzstādītas lietošanai ūdens, gaisa vai dzelzceļa transporta līdzekļos un kuru lietošanas drošību nosaka Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi;".

3. Aizstāt 6.pantā vārdus "likumu "Par Valsts darba inspekciju"" ar vārdiem "Valsts darba inspekcijas likumu".

4. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Bīstamo iekārtu pārbaudi veic uzņēmumi [uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)], kurus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir akreditējusi valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" un par kuru akreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk - inspicēšanas institūcija)."

5. Aizstāt 8.panta otrajā daļā vārdu "labklājības" ar vārdu "ekonomikas".

6. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Informāciju par bīstamās iekārtas pārbaudi ieraksta bīstamās iekārtas pasē, pārbaudes rezultātus - protokolā, un vienu pārbaudes protokola eksemplāru triju darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas nodod bīstamās iekārtas valdītājam."

7. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Inspicēšanas institūcijām ir pienākums reizi mēnesī, kā arī pēc Valsts darba inspekcijas pieprasījuma sniegt Valsts darba inspekcijai ziņas par veiktajām bīstamo iekārtu pārbaudēm."

8. Izteikt 14.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) nodrošināt bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, kas paredzētas normatīvajos aktos par darba aizsardzību, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi, kā arī darbinieku izglītību un iepriekšējā darba pieredzi;".

9. Izslēgt VI nodaļu.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 23.septembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 5.oktobrī

19.10.2004