Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Šā likuma 14., 28. un 29.panta, 40.panta pirmās, otrās un trešās daļas, 41. un 42.panta, 44.panta otrās, trešās un ceturtās daļas, 45., 47., 48., 49. un 52.panta, 56.panta otrās daļas, 63. un 97.panta noteikumi attiecas uz Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviāciju, bet 40.panta ceturtās daļas noteikumi - uz militārajām vajadzībām paredzētajiem ārvalstu gaisa kuģiem."

2. Papildināt 27.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Kārtību, kādā uz lidlauka tiek veiktas ar pasažieru, bagāžas, kravas un pasta pārvadājumiem saistītas operācijas, nosaka satiksmes ministrs."

3. Aizstāt 27.1 panta pirmajā daļā vārdu "iekasē" ar vārdiem "var iekasēt".

4. 35.pantā:

Izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"To gaisa kuģu apkalpē, kurus komercnolūkos izmanto ekspluatants, kas ir šā likuma 79.pantā noteiktā persona vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), var iekļaut tikai Latvijas Republikas pilsoņus un personas, kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Islandes Republikas, Lihtenšteinas Lielhercogistes un Norvēģijas Karalistes veidotās Eiropas Ekonomikas telpas valstu pilsoņus.

Par gaisa kuģa kapteini var būt tikai Latvijas Republikas pilsonis un persona, kurai ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Islandes Republikas, Lihtenšteinas Lielhercogistes un Norvēģijas Karalistes veidotās Eiropas Ekonomikas telpas valstu pilsonis.";

izslēgt trešo daļu.

5. Papildināt 40.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas gaisa telpu lidojumiem ar militārajām vajadzībām paredzētajiem ārvalstu gaisa kuģiem."

6. Papildināt 79.pantu pēc vārdiem "Latvijas pilsoņiem un personām, kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi" ar vārdiem "Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem".

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.256 "Grozījumi likumā "Par aviāciju"" (Latvijas Republikas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 13.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 16.septembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 1.oktobrī

15.10.2004