Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.784

Rīgā 2004.gada 14.septembrī (prot. Nr.53 6.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.229 "Kārtība, kādā izsniedz, aptur, pārreģistrē un anulē speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai"
Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma 5.panta 1.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.229 "Kārtība, kādā izsniedz, aptur, pārreģistrē un anulē speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 59.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 8.punktā, 9.3., 11.3., 12.8., 21.1., 24.2., 24.4., 30.2. un 39.1.apakšpunktā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 11.4. un 12.11.apakšpunktā vārdus "zāļu izplatīšanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)" ar vārdiem "komersantiem, kas nodarbojas ar zāļu izplatīšanu".

3. Svītrot 13.5.apakšpunktā, 2., 3. un 4.pielikumā vārdus "Uzņēmumu reģistrā vai".

4. Izteikt 14.3. un 14.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3. speciālās atļaujas (licences) saņēmēja firma un komersanta veids;

14.4. speciālās atļaujas (licences) saņēmēja reģistrācijas numurs komercreģistrā un reģistrācijas datums;".

5. Izteikt 15.3. un 15.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.3. speciālās atļaujas (licences) saņēmēja firma un komersanta veids;

15.4. speciālās atļaujas (licences) saņēmēja reģistrācijas numurs komercreģistrā un reģistrēšanas datums;".

6. Izteikt 17.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3. speciālās atļaujas (licences) saņēmēja firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā un komersanta veids;".

7. Svītrot 17.4.apakšpunktā vārdu "uzņēmuma".

8. Svītrot 17.5.apakšpunktā vārdus "uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)".

9. Izteikt 20.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.2. mainās firma un reģistrācijas numurs komercreģistrā un vairs neatbilst tam, kas norādīts speciālajā atļaujā (licencē) veterinārās aptiekas atvēršanai (darbībai), speciālajā atļaujā (licencē) veterinārās lieltirgotavas atvēršanai (darbībai) un speciālajā atļaujā (licencē) veterināro zāļu ražošanai."

10. Aizstāt 21.5.apakšpunktā vārdus "uzņēmējdarbības forma, kas norādīta" ar vārdiem "komersanta veids, kas norādīts".

11. Aizstāt 25.6.apakšpunktā vārdus "ražotāja uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā)" ar vārdu "ražotājam".

12. Svītrot 31.punktā vārdus "Uzņēmumu reģistram vai".

13. Aizstāt 36.2.apakšpunktā vārdus "veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)" ar vārdu "komersanta".

14. Aizstāt 2.pielikuma I un III nodaļā, 3.pielikuma I un III nodaļā un 4.pielikuma I nodaļā vārdu "nosaukums" ar vārdu "firma".

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
18.09.2004