Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 11.06.2005. - 13.10.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumus Nr. 1128 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas sniegšanu no Uzņēmumu reģistra reģistriem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.544

Rīgā 2004.gada 21.jūnijā (prot. Nr.38 5.§)
Noteikumi par valsts nodevu par informācijas sniegšanu no Uzņēmumu reģistra reģistriem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 9.panta otro daļu un likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 9.panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru par izrakstu no Uzņēmumu reģistra reģistriem un šo reģistru lietās esošu dokumentu izrakstu, kopiju un izziņu izsniegšanu un par iepazīšanos ar reģistrācijas lietu, kā arī samaksas kārtību un atvieglojumus.

2. Noteikt par izrakstu sagatavošanu no Uzņēmumu reģistra datu bāzēm šādas valsts nodevas likmes:

2.1. par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), tā filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību:

2.1.1. informācija aktuālajā redakcijā no Uzņēmumu reģistra žurnāla un informācija aktuālajā redakcijā par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibinātājiem, dalībniekiem un īpašniekiem — 3 lati;

2.1.2. šo noteikumu 2.1.1.apakšpunktā minētā informācija aktuālajā redakcijā un vēsture — 7 lati;

2.1.3. informācija aktuālajā redakcijā no pārstāvniecību reģistra — 3 lati;

2.1.4. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no pārstāvniecību reģistra — 7 lati;

2.2. par komersantu vai tā filiāli:

2.2.1. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no komercreģistra par komersantu, kas dibināts saskaņā ar komersantu darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, un ar šo komersantu saistītu izšķirošu ietekmi, kā arī par komercsabiedrības dibinātājiem un dalībniekiem — 2 lati;

2.2.2. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no komercreģistra par filiāli, kas atvērta saskaņā ar Komerclikumu, — 2 lati;

2.2.3. informācija aktuālajā redakcijā no komercreģistra par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas no uzņēmumu reģistra ierakstīts komercreģistrā kā komersants, un ar šo komersantu saistīto izšķirošo ietekmi, kā arī par tāda uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dalībniekiem, kas no uzņēmumu reģistra ierakstīts komercreģistrā kā komercsabiedrība, — 2 lati;

2.2.4. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no komercreģistra un Uzņēmumu reģistra žurnāla par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas no uzņēmumu reģistra ierakstīts komercreģistrā kā komersants, un ar šo komersantu saistīto izšķirošo ietekmi, kā arī par tāda uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibinātājiem, dalībniekiem un īpašniekiem, kas no uzņēmumu reģistra ierakstīts komercreģistrā kā komercsabiedrība, — 6 lati;

2.2.5. informācija aktuālajā redakcijā no komercreģistra par ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību, kas veic komercdarbību un kas no uzņēmumu reģistra ierakstīta komercreģistrā kā kapitālsabiedrība, un ar šo kapitālsabiedrību saistīto izšķirošo ietekmi, kā arī dalībniekiem — 2 lati;

2.2.6. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no komercreģistra un Uzņēmumu reģistra žurnāla par ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību, kas veic komercdarbību un kas no uzņēmumu reģistra ierakstīta komercreģistrā kā kapitālsabiedrība, un ar šo kapitālsabiedrību saistīto izšķirošo ietekmi, kā arī dalībniekiem — 6 lati;

2.2.7. informācija aktuālajā redakcijā no komercreģistra par filiāli, pārstāvniecību vai ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību, kas veic komercdarbību un kas no uzņēmumu reģistra ierakstīta komercreģistrā kā filiāle, — 2 lati;

2.2.8. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no komercreģistra un Uzņēmumu reģistra žurnāla par filiāli, pārstāvniecību vai ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību, kas veic komercdarbību un kas no uzņēmumu reģistra ierakstīta komercreģistrā kā filiāle, — 6 lati;

2.3. informācija par plašsaziņas līdzekli — 2 lati;

2.4. informācija no sabiedrisko organizāciju reģistra par sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību — 2 lati;

2.5. informācija no komercķīlu reģistra par komercķīlu — 2 lati;

2.6. informācija no laulāto mantisko attiecību reģistra par vienām laulāto mantiskajām attiecībām — 2 lati;

2.7. informācija par politisko organizāciju vai arodbiedrību — 2 lati;

2.8. informācija no koncesijas līgumu reģistra par koncesijas līgumu — 2 lati;

2.9. par biedrību vai nodibinājumu:

2.9.1. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no biedrību un nodibinājumu reģistra par biedrību vai nodibinājumu, kas dibināta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, — 2 lati;

2.9.2. informācija aktuālajā redakcijā no biedrību un nodibinājumu reģistra par sabiedrisko organizāciju vai to apvienību, kas no sabiedrisko organizāciju reģistra ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā kā biedrība vai nodibinājums, vai informācija aktuālajā redakcijā no biedrību un nodibinājumu reģistra par bezpeļņas organizāciju uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas no uzņēmumu reģistra ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā, — 2 lati;

2.9.3. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no biedrību un nodibinājumu reģistra un sabiedrisko organizāciju reģistra par sabiedrisko organizāciju vai to apvienību, kas no sabiedrisko organizāciju reģistra ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā kā biedrība vai nodibinājums, vai informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no biedrību un nodibinājumu reģistra un Uzņēmumu reģistra žurnāla par bezpeļņas organizāciju uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas no uzņēmumu reģistra ierakstīts biedrību un nodibinājumu reģistrā kā biedrība vai nodibinājums, — 6 lati;

2.10. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra par Eiropas ekonomisko interešu grupu — 2 lati;

2.11. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no šķīrējtiesu reģistra par šķīrējtiesu — 2 lati.

(Grozīts ar MK 07.06.2005. noteikumiem Nr.408)

3. Noteikt par citu izziņu (kas nav minētas šo noteikumu 2.punktā) sagatavošanu no Uzņēmumu reģistra reģistriem šādas valsts nodevas likmes:

3.1. izziņa par to, ka pieprasītās ziņas Uzņēmumu reģistra reģistros nav ierakstītas, grozītas, reģistrētas vai noteikti dokumenti Uzņēmumu reģistrā nav iesniegti, — 2 lati;

3.2. izraksts no reģistrācijas lietas, kas nav minēts šo noteikumu 2.punktā, — 4 lati.

4. Noteikt par kopiju izgatavošanu (par A4 vai A3 formāta lappusi) no reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem šādas valsts nodevas likmes:

4.1. ar kopijas pareizības apliecinājumu — 0,35 lati;

4.2. bez kopijas pareizības apliecinājuma — 0,25 lati.

5. Šo noteikumu 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.5., 2.2.7., 2.5., 2.6., 2.8., 2.9.1., 2.9.2., 2.10. un 2.11.apakšpunktā minētajos gadījumos informāciju izsniedz vienas darbdienas laikā. Ja informācijas sagatavošanas procesā ir konstatēta kļūda attiecīgajos ierakstos un šī kļūda tiek labota saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē komersantu, Eiropas ekonomisko interešu grupu, komercķīlu, laulāto mantisko attiecību, koncesijas līgumu, biedrību un nodibinājumu, kā arī šķīrējtiesu reģistrāciju, informāciju izsniedz termiņos, kas noteikti normatīvajos aktos par iesniegumu izskatīšanas kārtību valsts institūcijās.

(MK 07.06.2005. noteikumu Nr.408 redakcijā)

6. Noteikumu 2.1., 2.2.4., 2.2.6., 2.2.8., 2.3., 2.4., 2.7. un 2.9.3.apakšpunktā, kā arī 3. un 4.punktā minētajos gadījumos informāciju izsniedz termiņos, kas noteikti normatīvajos aktos par iesniegumu izskatīšanas kārtību valsts institūcijās.

7. Noteikumu 2.1., 2.2.4., 2.2.6., 2.2.8., 2.3., 2.4., 2.7. un 2.9.3.apakšpunktā, kā arī 3. un 4.punktā minētajos gadījumos valsts nodevu maksā:

7.1. pieckāršā apmērā, ja informācijas pieprasītājs vēlas saņemt informāciju vienas darbdienas laikā;

7.2. desmitkāršā apmērā, ja informācijas pieprasītājs vēlas saņemt informāciju četru stundu laikā.

8. Ja Uzņēmumu reģistrs tehnisku iemeslu dēļ nesagatavo informāciju šo noteikumu 7.punktā noteiktajā termiņā, pārmaksāto valsts nodevas likmi atmaksā informācijas pieprasītāja norādītajā kontā.

9. Noteikt par iepazīšanos ar reģistrācijas lietu valsts nodevas likmi divu latu apmērā. Šādā gadījumā persona var iepazīties ar reģistrācijas lietu triju darbdienu laikā. Ja persona vēlas iepazīties ar reģistrācijas lietu vienas darbdienas laikā, jāmaksā valsts nodeva divkāršā apmērā.

10. Valsts nodevu maksā pirms informācijas pieprasījuma iesniegšanas.

11. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

12. Ja Uzņēmumu reģistra reģistros nav izdarīti ieraksti, par kuriem pieprasīts izraksts, valsts nodevu neatmaksā.

13. Lai saņemtu informāciju vai iepazītos ar reģistrācijas lietu, iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu par valsts nodevas samaksu (oriģinālu vai tā dublikātu), izņemot valsts un pašvaldības institūcijas, kā arī citus valsts informācijas sistēmu pārziņus, kas elektroniski veic informācijas apmaiņu ar Uzņēmumu reģistru saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.

13.1 Pasūtītājam nav jāmaksā valsts nodeva par informāciju, kas nepieciešama pretendenta vai kandidāta atbilstības novērtēšanai iepirkuma procedūras ietvaros. Informācija tās pieprasītājam sniedzama ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr.938 redakcijā)

14. Ja tiek iesniegts šo noteikumu 13.punktā minētā maksājumu apliecinošā dokumenta dublikāts, iesnieguma iesniedzējs uzrāda šī dokumenta oriģinālu, uz kura Uzņēmumu reģistrs izdara atzīmi par valsts nodevas izlietojumu, norādot konkrēto darbību, par kuru samaksāta valsts nodeva.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumus Nr.576 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas sniegšanu noteiktos termiņos no Uzņēmumu reģistra reģistriem" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 150.nr.).

Ministru prezidenta vietā — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Tieslietu ministre V.Muižniece
11.06.2005