Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā

Izdarīt Alkoholisko dzērienu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai tiek pieteikta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē (6.panta devītā daļa), attiecīgajā licencē minētā darbība norādītajā vietā tiek atļauta uz laiku līdz pieciem mēnešiem kalendārajā gadā."

2. Izteikt 5.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība ir atļauta tikai licencē norādītajās alkoholisko dzērienu tirdzniecības vietās un tikai telpās, kuras ir konstruktīvi nodalītas no citas personas valdījumā esošas teritorijas, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus."

3. 6.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) novietnēs;";

papildināt pirmo daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) kioskos, telpās, kurās nav tirdzniecības zāles, kā arī ēkās, kuras nav nodotas ekspluatācijā;";

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) telpās, kurās tirdzniecības zāle ir mazāka par 20 kvadrātmetriem;";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Mazumtirgotājs nodrošina, lai alkoholisko dzērienu patērētāji tirdzniecības zālē vai citā alkoholisko dzērienu tirdzniecības vietā ievēro sabiedrisko kārtību un sanitārās normas.";

papildināt pantu ar devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(9) Aizliegums, kas noteikts šā panta pirmās daļas 2.punktā, neattiecas uz mazumtirdzniecību ar rūpnieciski ražotiem alkoholiskajiem dzērieniem, kurus realizē izlejamā veidā patērēšanai uz vietas un kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz sešus tilpumprocentus, ja mazumtirdzniecība šajās vietās tiek veikta, ievērojot šā likuma 3.panta 3.1 daļas noteikumus.

(10) Aizliegums, kas noteikts šā panta pirmās daļas 3.punktā, neattiecas uz mazumtirdzniecību ar rūpnieciski ražotiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz sešus tilpumprocentus un kuri paredzēti promnešanai."

4. Aizstāt 8.pantā vārdus "Ievērojot šā likuma prasības" ar vārdiem "Ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības".

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 10.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 16.jūnijā

17.06.2004