Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 63.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam:

a) pēc prokurora akceptēta pieprasījuma, ja ziņas nepieciešamas, lai veiktu izziņu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lietvedībā esošajās krimināllietās,

b) pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja vai viņa īpaši pilnvarota Augstākās tiesas tiesneša akceptēta pieprasījuma, ja ziņas nepieciešamas, lai veiktu operatīvo darbību Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lietvedībā esošajās operatīvās uzskaites lietās, lai nodrošinātu likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu kontroli un noskaidrotu valsts amatpersonas bezskaidras naudas uzkrājumus, gūtos ienākumus, veiktos darījumus vai parādsaistības, vai ja ziņas nepieciešamas, lai nodrošinātu Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto normu kontroli, noskaidrotu politisko organizāciju (partiju) un to apvienību ikgadējās finansiālās darbības, priekšvēlēšanu perioda izdevumu un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijās norādīto finanšu līdzekļu un saņemto ziedojumu (dāvinājumu) patiesumu un likumību."

2. Papildināt likumu ar 63.1 pantu šādā redakcijā:

"63.1 pants. (1) Kredītiestādei likumos un Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos paredzētajos gadījumos nav tiesību informēt klientu vai trešo personu par to, ka ziņas par klienta kontu vai tā darījumu (darījumiem) ir sniegtas tiesai vai prokuratūrai atbilstoši šā likuma 63.panta pirmās daļas 1.punkta "a" apakšpunktam.

(2) Tiesa vai prokuratūra, pieprasot ziņas par fizisko un juridisko personu kontiem un veiktajiem darījumiem saskaņā ar šā likuma 63.panta pirmās daļas 1.punkta "a" apakšpunktu, pieprasījumā papildus šā likuma 63.panta trešajā daļā minētajai informācijai norāda, ka kredītiestādei nav tiesību informēt klientu un trešās personas par šāda pieprasījuma saņemšanu un to, uz kāda likuma un starptautiskā līguma pamata šāds aizliegums noteikts."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Šā likuma 63.panta pirmās daļas 7.punkts stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 27.maijā.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2004.gada 4.jūnijā

18.06.2004