Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.516

Rīgā 2004.gada 1.jūnijā (prot. Nr.33 27.§)
Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 27.februāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles organizēšanu"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 39.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 1996.gada 27.februāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles organizēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 40., 116.nr.; 1997, 27.nr.; 1998, 284./285.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra"" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt II nodaļu ar 10.1punktu šādā redakcijā:

"10.1 Pašvaldību īpašumā esošu dzīvokļu vai viendzīvokļa māju, daudzdzīvokļu māju, mākslinieku darbnīcu un neapdzīvojamo telpu publisko piedāvājumu sagatavošanu publicēšanai un publicēšanu izdevumā "Latvijas Vēstnesis" finansē no likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 67.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā iegūtajiem līdzekļiem."

3. Aizstāt 13.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "50 latu" ar skaitli un vārdu "120 latu".

4. Aizstāt 13.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "100 latu" ar skaitli un vārdu "200 latu".

5. Aizstāt 13.3.apakšpunktā skaitli un vārdu "200 latu" ar skaitli un vārdu "400 latu".

6. Aizstāt 13.4.apakšpunktā skaitli un vārdu "200 latu" ar skaitli un vārdu "400 latu".

7. Aizstāt 14.punktā vārdus "izsoles organizācijas tehniskajai nodrošināšanai" ar vārdiem "izsoļu organizēšanas izdevumu segšanai".

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
05.06.2004