Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.476

Rīgā 2004.gada 6.maijā (prot. Nr.27, 6.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 8.februāra noteikumos Nr.51 "Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm"
4.panta ceturto daļu un 10.panta otro un ceturto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 8.februāra noteikumos Nr.51 "Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 44./46.nr.; 2001, 38.nr.; 2003, 58.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Pirms licences laukuma noteikšanas Ekonomikas ministrija organizē nepieciešamos saskaņojumus ar visiem ogļūdeņražu atradnes teritorijā esošajiem zemes īpašniekiem. Ja visi zemes īpašnieki piekrīt, licences laukumu ogļūdeņražu atradnē Ministru kabinets nosaka visai atradnes platībai. Ja kāds zemes īpašnieks triju mēnešu laikā pēc Ekonomikas ministrijas uzaicinājuma saskaņot viedokļus par licences laukumu iebilst pret tā noteikšanu viņa zemes īpašumā, attiecīgo īpašumu neietver licences laukumā."

2. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Ja atļaujā (licencē) ir paredzēta Latvijas valsts daļa, Ministru kabinets ar rīkojumu tās apsaimniekošanai nosaka uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību), kurā 100% kapitāla pieder Latvijas valstij. Šādā gadījumā atļaujas (licences) pretendenti paziņo par piekrišanu sadarboties ar minēto uzņēmējsabiedrību. Ja Ministru kabinets nav noteicis attiecīgu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību), atļaujā (licencē) paredzēto Latvijas valsts daļu pārvalda Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra."

3. Aizstāt 10.punktā vārdu "pieteikums" ar vārdu "iesniegums".

4. Papildināt noteikumus ar 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Licenciāts var iesniegt Ekonomikas ministrijā iesniegumu par izmaiņu veikšanu licences dalībnieku daļu sadalījumā starp esošajiem vai no jauna pieaicinātajiem licences dalībniekiem. Ekonomikas ministrija izskata iesniegumu 30dienu laikā. Ja licenciāta iesniegums tiek atbalstīts, Ekonomikas ministrija naftas rūpniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par atļaujas (licences) daļu sadalījuma maiņu."

5. Aizstāt 38.punktā skaitli "90" ar skaitli "30".

6. Aizstāt 46.punktā skaitli "90" ar skaitli "30".

7. Izteikt VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VIII. Latvijas uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) iesaistīšana darbos un vietējo speciālistu apmācība".

8. Izteikt 54.punktu šādā redakcijā:

"54. Licenciāts nodrošina Latvijas uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām) līdzvērtīgas iespējas, konkurējot ar citiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām), slēgt uzņēmuma, pirkuma, piegādes un citus līgumus līdzdalībai atļaujā (licencē) paredzētās programmas izpildē."

9. Izteikt 77.punktu šādā redakcijā:

"77. Maksa par atļauju (licenci) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei jūrā ir 75000latu. Maksa par atļauju (licenci) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei sauszemē ir 1000latu par vienu kvadrātkilometru, bet ne mazāk kā 2000latu par vienu licenci. Zemes dzīļu izmantotāja (atļaujas (licences) līdzīpašnieka) maiņas gadījumā maksa par jaunas atļaujas (licences) izsniegšanu ir 250latu. Maksa par atļauju (licenci), kā arī jaunu atļauju (licenci) zemes dzīļu izmantotāja (atļaujas (licences) līdzīpašnieka) maiņas gadījumā samaksājama pirms atļaujas (licences) saņemšanas, un tā ir ieskaitāma valsts pamatbudžetā."

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministrs J.Lujāns

12.05.2004