Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.436

Rīgā 2004.gada 27.aprīlī (prot. Nr.25 23.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu"
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājumu likuma 49.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 66.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Iekšzemes dzelzceļa pārvadājumos piemēro šādus Latvijas Republikai saistošus starptautiskos līgumus, kuri regulē bīstamo kravu pārvadājumus:

2.1. Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) B papildinājuma (CIM) I pielikuma "Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi (RID)" nosacījumus, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem par dzelzceļa pārvadājumiem (turpmāk — RID noteikumi);

2.2. Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) 2.pielikuma "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi" nosacījumus attiecībā uz sūtījuma veidiem un pieļaujamajiem vagoniem (konteineriem), kā arī pavadoņu atrašanās vietu, ja kravu pārvadā pavadoņu pavadībā, pavadzīmē ierakstāmajām atzīmēm par kravas īpašībām un papildu drošības pasākumu nodrošināšanu bīstamo kravu pārvadājumos (turpmāk — SMGS 2.pielikums). Lai nodrošinātu papildu drošības pasākumus bīstamo kravu pārvadājumos, piemēro šādus dokumentus, ko paredz vienošanās, kas noslēgtas saskaņā ar SMGS 2.pielikuma pirmās daļas 1.10.apakšpunktu:

2.2.1. "Avārijas kartītes pa NVS, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas dzelzceļiem pārvadājamām bīstamām kravām";

2.2.2. "Ar bīstamām kravām piekrauto vagonu minimālās piesega normas, iekļaujot tos vilcienos un manevru laikā. Nosacījumi to nolaišanai no šķirošanas uzkalniem"."

2. Svītrot 3., 4., 5. un 8.punktu.

3. Aizstāt 6.punktā vārdus "SMGS 2.pielikuma 2.8.pielikuma" ar vārdiem "RID noteikumu 5.3.2.apakšpunkta".

4. Aizstāt 7.punktā vārdus "SMGS 2.pielikumā" ar vārdiem "RID noteikumu 5.3.1.7.apakšpunktā".

5. Svītrot 10.punktā vārdus "SMGS 2.pielikumu vai".

6. Aizstāt 11., 34., 37. un 74.punktā skaitli "2.1.1." ar skaitli "2.2.1.".

7. Svītrot 18.punktā vārdus "SMGS 2.pielikumā vai".

8. Papildināt 33.punktu pirms vārdiem "SMGS 2.pielikumu" ar vārdiem "RID noteikumus".

9. Aizstāt 35. un 36.punktā skaitli "2.1.2." ar skaitli "2.2.2.".

10. Aizstāt 40.punktā vārdus "(kravas nosaukums, ANO numurs, bīstamības klase)" ar vārdiem "(kravas nosaukums, bīstamības identifikācijas kods, ANO numurs, bīstamības zīmes numurs, iepakošanas grupa, ja tāda piešķirta)".

11. Svītrot 45.punktā vārdus "SMGS 2.pielikumu".

12. Svītrot 54.punktā vārdus "SMGS 2.pielikumā un".

13. Izteikt 57.punktu šādā redakcijā:

"57. Nosūtītājs uz katras kravas vietas izvieto RID noteikumos paredzētās attiecīgās bīstamības zīmes, norāda ANO numuru un, ja to nosaka pārvadātājs, arī kravas nosaukumu (iepakojot vienā kravas vietā kopā vairākas bīstamās kravas, norāda katras kravas nosaukumu) un avārijas kartītes numuru."

14. Aizstāt 112.punktā vārdus "atbilstoši SMGS 2.pielikumam pavadzīmē iespiežams spiedogs "Indīgs" vai "Kodīgs", vai 6.2.klases vai 9.klases bīstamās kravas" ar vārdiem "pavadzīmē norāda bīstamības zīmes Nr.6.1., 6.2., 8. vai 9.".

15. Papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1996.gada 23.jūlija Direktīvas 96/49/EK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz bīstamo preču pārvadājumiem pa dzelzceļu;

2) Komisijas 1996.gada 13.decembra Direktīvas 96/87/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 96/49/EK par to dalībvalstu likumu tuvināšanu, kas attiecas uz bīstamo preču dzelzceļa pārvadājumiem;

3) Komisijas 1999.gada 21.maija Direktīvas 1999/48/EK, ar ko otro reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 96/49/EK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu;

4) Padomes 2000.gada 10.oktobra Direktīvas 2000/62/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 96/49/EK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu preču dzelzceļa pārvadājumiem;

5) Komisijas 2001.gada 29.janvāra Direktīvas 2001/6/EK, ar ko trešo reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 96/49/EK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz bīstamo preču pārvadāšanu pa dzelzceļu;

6) Komisijas 2003.gada 7.aprīļa Direktīvas 2003/29/EK, ar ko ceturto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 96/49/EK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu."

Ministru prezidents I.Emsis

Satiksmes ministra vietas izpildītājs — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers
02.05.2004