Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Imigrācijas likumā

Izdarīt Imigrācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 24.nr.; 2003, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai uzturētos Latvijas Republikā un atgrieztos mītnes zemē vai izceļotu uz trešo valsti, kurā viņam ir tiesības ieceļot. Nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un to, kā konstatēt finanšu līdzekļu esamību, nosaka Ministru kabinets.";

izslēgt otrās daļas 5.punktu.

2. Izslēgt 9.panta otrās daļas 5.punktu.

3. Izslēgt 16.panta pirmās daļas 15.punktā vārdu "ārvalsts".

4. Izslēgt 18.panta pirmās daļas 10.punktā vārdu "ārvalsts".

5. Aizstāt 19.panta pirmajā daļā vārdu "vai" ar skaitli un vārdu "11. vai".

6. Papildināt 34.panta pirmo daļu ar 21.punktu šādā redakcijā:

"21) ārzemnieka sniegtā informācija neliecina par noturīgu saikni ar viņa mītnes zemi un ir pamats uzskatīt, ka ārzemnieks rada nelegālās imigrācijas risku."

7. Papildināt 63.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) saskaņā ar šā likuma 61.panta ceturtās daļas 4., 5. un 6.punktu un piektās daļas 3.punktu pieņemts lēmums par ārzemnieka iekļaušanu sarakstā."

8. Papildināt 64.panta pirmo daļu pēc vārda "aizliegumu" ar vārdiem "pēc ārzemnieka lūguma".

9. Izteikt 69.panta tekstu šādā redakcijā:

"Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, kuru piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

10. Papildināt likumu ar 70.pantu šādā redakcijā:

"70.pants. Ja darba ņēmēju brīvas pārvietošanās pārejas perioda laikā, kas noteikts saskaņā ar līgumu par Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai, būtiski tiek apdraudēts Latvijas darba tirgus vai attiecībā pret Latviju noteikti darba ņēmēju brīvas pārvietošanās ierobežojumi, Ministru kabinets, ievērojot līguma par Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai un līguma par Latvijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā noteikumus, nosaka atbilstošus pretpasākumus."

11. Izteikt pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma 69.pants stājas spēkā 2004.gada 1.maijā."

12. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364EEK, 90/365/EEK, 93/96/EEK un 2001/51/EK."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 22.aprīlī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 1.maijā

15.05.2004