Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā

Izdarīt Ūdens apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 20.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu"; vārdus "vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs" - ar vārdiem "vides ministrs"; vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" - ar vārdiem "Vides ministrija"; vārdus "Eiropas Savienības Komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Eiropas Komisija" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

izslēgt 3.punktā vārdus "(atbilstību augstai, labai, vidējai vai sliktai kvalitātei)";

izslēgt 22.punktā vārdu "grāvis".

3. Izteikt 5.panta desmitās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) virszemes ūdeņu augstas, labas, vidējas, sliktas un ļoti sliktas ekoloģiskās kvalitātes kritērijus un labas un sliktas ķīmiskās kvalitātes kritērijus, kā arī pazemes ūdeņu labas un sliktas ķīmiskās kvalitātes kritērijus;".

4. Aizstāt 17.panta pirmajā daļā vārdus "ja personiskām vajadzībām iegūtā ūdens daudzums nepārsniedz Ministru kabineta noteikto apjomu" ar vārdiem "ja ūdens lietošanai personiskām vajadzībām nav nepieciešama ūdens resursu lietošanas atļauja".

5. Papildināt 21.panta pirmo daļu pēc vārda "pārvaldes" ar skaitli un vārdiem "60 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas".

6. Pārejas noteikumos:

papildināt 1.punktu pēc skaitļa un vārdiem "22.panta piektajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus" ar vārdiem un skaitļiem "par prasībām monitoringam un monitoringa programmu izstrādei, bet līdz 2006.gada 30.decembrim - šā likuma 22.panta piektajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus par prasībām peldūdeņu un peldvietu monitoringam";

aizstāt 6.punktā vārdus un skaitļus "līdz 2005.gada 1.janvārim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2006.gada 1.janvārim";

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Šā likuma 9.panta ceturtās daļas 4.punktu par informācijas sniegšanu Eiropas Komisijai, kā arī 24.panta nosacījumus par informācijas sniegšanu Eiropas Komisijai piemēro no 2004.gada 1.maija."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 29.aprīlī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 1.maijā

02.05.2004