Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.374

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23, 74.§)

Noteikumi par veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām
profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
"

36.panta 5.punktu un 54.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka ārvalstīs iegūtus veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (turpmāk- veterinārārsta kvalifikācijas dokumenti), kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, un profesionālās pieredzes ilgumu un veidu gadījumos, kad piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja ārvalstīs iegūti veterinārārsta kvalifikācijas dokumenti daļēji atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

2. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, atzīst veterinārārsta kvalifikācijas dokumentus, kas minēti šo noteikumu pielikumā un:

2.1. kas Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, dod tiesības lietot atbilstīgus profesionālos nosaukumus profesionālajai darbībai veterinārārsta profesijā;

2.2. ir atzīti Eiropas Savienībā;

2.3. atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;

2.4. kas ir izsniegti:

2.4.1. Austrijas Republikā- kopš 1994.gada 1.janvāra;

2.4.2. Beļģijas Karalistē- kopš 1980.gada 21.decembra;

2.4.3. Čehijas Republikā- kopš 2004.gada 1.maija;

2.4.4. Dānijas Karalistē- kopš 1980.gada 21.decembra;

2.4.5. Francijas Republikā- kopš 1980.gada 21.decembra;

2.4.6. Grieķijas Republikā- kopš 1981.gada 1.janvāra;

2.4.7. Igaunijas Republikā- kopš 2004.gada 1.maija;

2.4.8. Īrijas Republikā- kopš 1980.gada 21.decembra;

2.4.9. Itālijas Republikā- kopš 1985.gada 1.janvāra;

2.4.10. Kipras Republikā- kopš 2004.gada 1.maija;

2.4.11. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē- kopš 1980.gada 21.decembra;

2.4.12. Lietuvas Republikā- kopš 2004.gada 1.maija;

2.4.13. Luksemburgas Lielhercogistē- kopš 1980.gada 21.decembra;

2.4.14. Maltas Republikā- kopš 2004.gada 1.maija;

2.4.15. Nīderlandes Karalistē- kopš 1980.gada 21.decembra;

2.4.16. Norvēģijas Karalistē- kopš 1994.gada 1.janvāra;

2.4.17. Polijas Republikā- kopš 2004.gada 1.maija;

2.4.18. Portugāles Republikā- kopš 1986.gada 1.janvāra;

2.4.19. Slovākijas Republikā- kopš 2004.gada 1.maija;

2.4.20. Slovēnijas Republikā- kopš 2004.gada 1.maija;

2.4.21. Somijas Republikā- kopš 1994.gada 1.janvāra;

2.4.22. Spānijas Karalistē- kopš 1986.gada 1.janvāra;

2.4.23. Šveices Konfederācijā- kopš 2002.gada 1.jūnija;

2.4.24. Ungārijas Republikā- kopš 2004.gada 1.maija;

2.4.25. Vācijas Federatīvajā Republikā- kopš 1980.gada 21.decembra, izņemot Vācijas Demokrātiskajā Republikā izsniegtos izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kas daļēji atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām;

2.4.26. Zviedrijas Karalistē- kopš 1994.gada 1.janvāra.

3. Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā pēc šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētā datuma izsniegtajiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot atbilstīgus profesionālos nosaukumus profesionālajai darbībai veterinārārsta profesijā un atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, bet nav minēti šo noteikumu pielikumā, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots mītnes valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir ieguvusi nepieciešamo izglītību, lai veiktu profesionālo darbību ar atbilstīgu profesionālo nosaukumu. Šādi veterinārārsta kvalifikācijas dokumenti tiek atzīti par līdzvērtīgiem šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

4. Pirms šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētā datuma izsniegtajiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, dod tiesības lietot atbilstīgus profesionālos nosaukumus profesionālajai darbībai veterinārārsta profesijā, ir atzīti Eiropas Savienībā, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tie atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

5. Pirms šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētā datuma attiecīgajā valstī izsniegtajiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot atbilstīgus profesionālos nosaukumus profesionālajai darbībai veterinārārsta profesijā un daļēji atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze veterinārārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

6. Vācijas Demokrātiskās Republikas teritorijā izsniegtajiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot atbilstīgus profesionālos nosaukumus profesionālajai darbībai veterinārārsta profesijā un daļēji atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja:

6.1. tie apliecina, ka izglītības iegūšana ir uzsākta pirms Vācijas apvienošanās;

6.2. tiem ir pievienots Vācijas Federatīvās Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šādi veterinārārsta kvalifikācijas dokumenti ir atzīti visā Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šo noteikumu 2.punktā minētie veterinārārsta kvalifikācijas dokumenti, un kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona, kurai tie ir izsniegti, ir veikusi veterinārārsta profesionālo darbību un tai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze veterinārārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

7. Veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas izsniegti personai, kuras mītnes valsts ir Islandes Republika vai Lihtenšteinas Firstiste, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots:

7.1. Islandes Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir veikusi profesionālo darbību veterinārārsta profesijā Islandes Republikā;

7.2. Lihtenšteinas Firstistes kompetento institūciju izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir veikusi profesionālo darbību veterinārārsta profesijā Lihtenšteinas Firstistē.

8. Speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu piemēro veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, ja attiecīgās izglītības iegūšana ir uzsākta vai dokumenti ir iegūti:

8.1. līdz 1993.gada 1.janvārim Čehoslovākijas Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Čehijas Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Čehijas Republikā izsniegtajiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt veterinārārsta profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze veterinārārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

8.2. līdz 1991.gada 20.augustam Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā un tiem ir pievienots Igaunijas Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Igaunijas Republikā izsniegtajiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt veterinārārsta profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā piecus gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze veterinārārsta profesijā septiņu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

8.3. līdz 1990.gada 11.martam Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā un tiem ir pievienots Lietuvas kompetento institūciju izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Lietuvas Republikā izsniegtajiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt veterinārārsta profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze veterinārārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

8.4. līdz 1993.gada 1.janvārim Čehoslovakijas Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Slovākijas Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovākijas Republikā izsniegtajiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt veterinārārsta profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze veterinārārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

8.5. līdz 1991.gada 25.jūnijam Dienvidslāvijas Federatīvajā Republikā un tiem ir pievienots Slovēnijas Republikas kompetento institūciju izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovēnijas Republikā izsniegtajiem veterinārārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt veterinārārsta profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze veterinārārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1978.gada 18.decembra Direktīvas 78/1026/EEK attiecībā uz diplomu, sertifikātu un citu kvalifikācijas apliecinājumu savstarpējo atzīšanu veterinārmedicīnā, ieskaitot pasākumus efektīvai uzņēmējdarbības tiesību īstenošanai un brīvībai sniegt pakalpojumus;

2) Eiropas Kopienas, Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 14.maija Direktīvas 2001/19/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 89/48/EEK un Padomes Direktīvu
92/51/EEK par vispārēju sistēmu profesionālo kvalifikāciju atzīšanai, kā arī Padomes Direktīvu 77/452/EEK, Padomes Direktīvu
77/453/EEK, Padomes Direktīvu 78/686/EEK, Padomes Direktīvu 78/687/EEK, Padomes Direktīvu 78/1026/EEK, Padomes Direktīvu 78/1027/EEK, Padomes Direktīvu 80/154/EEK, Padomes Direktīvu 80/155/EEK, Padomes Direktīvu 85/384/EEK, Padomes Direktīvu 85/432/EEK, Padomes Direktīvu 85/433/EEK un Padomes Direktīvu 93/16/EEK attiecībā uz vispārējās aprūpes medmāsu, praktizējošu zobārstu, veterinārārstu, vecmāšu, arhitektu, farmaceitu un ārstu profesijām (dokuments attiecas uz EEZ).

Ministru prezidents I.Emsis

Izglītības un zinātnes ministra vietā -labklājības ministre D.Staķe

 

001374.PNG (104239 bytes)

002374.PNG (123939 bytes)

003374.PNG (110370 bytes)

004374.PNG (139575 bytes)

005374.PNG (111967 bytes)

006374.PNG (124453 bytes)

007374.PNG (133673 bytes)

01.05.2004