Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Zemkopības ministrijas rīkojums Nr.164

Rīgā 2004.gada 23.aprīlī

Par sarakstu apstiprināšanu

1. Pamatojoties uz Augu aizsardzības likuma 6.panta 4.punktu, apstiprinu:
1.1. Augu karantīnas organismu sarakstu, kuru ievešana vai izplatīšana ir aizliegta (1.pielikums);
1.2. Augu karantīnas organismu sarakstu, ja ar tiem inficējušies noteikti augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti (2.pielikums);
1.3. Augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu sarakstu, kuru ievešana Latvijā vai attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī ir aizliegta (3.pielikums);
1.4. Īpašās prasības augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšanai vai ievešanai Latvijā vai attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī (4.pielikums);
1.5. Augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu sarakstu, kas pakļauti fitosanitārajai kontrolei pirms to izplatīšanas Latvijā vai attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī (5.pielikums);
1.6. Eiropas Savienībā atzīto aizsargājamo zonu sarakstu (6.pielikums).
2. Rīkojumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2000.gada 8.maija direktīvas 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, Padomes 2001.gada 8.maija direktīvas 2001/33/EK, ar ko groza dažus pielikumus Padomes direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, Padomes 2001.gada 8.maija direktīvas 2001/32/EK, ar ko atzīst aizsargājamās zonas, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem, un atceļ direktīvu 92/76/EEK, Padomes 2002.gada 19.marta direktīvas 2002/28/EK, ar ko groza dažus pielikumus Padomes direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, Padomes 2002.gada 29.aprīļa direktīvas

2002/36/EK, ar ko groza dažus pielikumus Padomes direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, Padomes 2003.gada 24.marta direktīvas 2003/22/EK, ar ko groza dažus pielikumus Padomes direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, Padomes 2003.gada 4.jūnija direktīvas 2003/47/EK, ar ko groza dažus pielikumus Padomes direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, Padomes 2003.gada 4.decembra direktīvas 2003/116/EK, ar ko groza dažus pielikumus Padomes direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem.
3. Rīkojums stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Zemkopības ministrs M.Roze

1.pielikums

Augu karantīnas organismu saraksts, kuru ievešana vai izplatīšana ir aizliegta

A DAĻA

Augu karantīnas organismi, kurus aizliegts ievest no trešajām valstīm vai izplatīt Latvijā vai attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī

I iedaļa

Augu karantīnas organismi, kas nav sastopami nevienā Latvijas un Eiropas Savienības reģionā un kuri ir bīstami visā Eiropas Savienībā

a) Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

1. Acleris spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

4. Anoplophora chinensis (Thomson)

5 Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

6. Anoplophora malasiaca (Forster)

7. Arrhenodes minutus Drury

8. Bemisia tabaci Genn. (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā), kas ir šādu vīrusu pārnēsātājs:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

9. Cikāžu Cicadellidae dzimtas sugas (kas nav konstatētas Eiropā), kas ir zināmas kā Pīrsa slimības (izraisītājs - Xylella fastidiosa) pārnēsātājas:

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

10. Choristoneura spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)

11. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

12.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence

12.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

12.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

12.4. Diabrotica virgifera Le Conte

13. Heliothis zea (Boddie)

14. Hirschmanniella spp., izņemot Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

15. Liriomyza sativae Blanchard

16. Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen

17. Monochamus spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)

18. Myndus crudus Van Duzee

19. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen

20. Naupactus leucoloma Boheman

21. Premnotrypes spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)

22. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

23. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

24. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

25. Spodoptera eridania (Cramer)

26. Spodoptera frugiperda (Smith)

27. Spodoptera litura (Fabricus)

28. Thrips palmi Karny

29. Raibspārņu Tephritidae dzimtas sugas (kas nav konstatētas Eiropā):

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua Macquart

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacus ciliatus Loew

f) Dacus curcurbitae Coquillet

g) Dacus dorsalis Hendel

h) Dacus tryoni (Froggatt)

i) Dacus tsuneonis Miyake

j) Dacus zonatus Saund.

k) Epochra canadensis (Loew)

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

m) Pardalaspis quinaria Bezzi

n) Pterandrus rosa (Karsch)

o) Rhacochlaena japonica Ito

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

q) Rhagoletis completa Cresson

r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

s) Rhagoletis indifferens Curran

t) Rhagoletis mendax Curran

u) Rhagoletis pomonella Walsh

v) Rhagoletis ribicola Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

30. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā)

31. Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo

b) Baktērijas

1. Xylella fastidiosa (Well & Raju)

c) Sēnes

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)

4. Endocronartium spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto & Ito

6. Gymnosporangium spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)

7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba and Pouzar

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen

13. Phyloosticta solitaria Ell. & Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone & Boerema

15. Thecaphora solani Barrus

16. Tilletia indica Mitra

17. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d) Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

1. Elm phlöem necrosis mycoplasm

2. Kartupeļu vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi:

a) Andean potato latent virus

b) Andean potato mottle virus

c) Arracacha virus B, oca celmi

d) Potato black ringspot virus

e) Potato spindle tuber viroid

f) Potato virus T

g) Kartupeļu vīrusu A, M, S, V, X, Y (ieskaitot Yo, Yn un Yc) un Potato leafroll virus izolāti, kas nav konstatēti Eiropā

3. Tobacco ringspot virus

4. Tomato ringspot virus

5. Cidoniju Cydonia Mill., zemeņu Fragaria L., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L., bumbieru Pyrus L., jāņogu Ribes L., kazeņu Rubus L. un vīnkoku Vitis L. ģints vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherry rasp leaf virus (Amerikas)

c) Peach mosaic virus (Amerikas)

d) Peach phony rickettsia

e) Peach rosette mosaic virus

f) Peach rosette mycoplasm

g) Peach X-disease mycoplasm

h) Peach yellows mycoplasm

i) Prunus line pattern virus (Amerikas)

j) Raspberry leaf curl virus (Amerikas)

k) Strawberry latent "C" virus

l) Strawberry vein banding virus

m) Strawberry witches, broom mycoplasm

n) Cidoniju Cydonia Mill., zemeņu Fragaria L., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L., bumbieru Pyrus L., jāņogu Ribes L., kazeņu Rubus L. un vīnkoku Vitis L. ģints vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi, kas nav konstatēti Eiropā

6. Vīrusi, ko pārnēsā Bemisia tabaci Genn:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

e) Parazītiskie augi

1. Arceuthobium spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)

II iedaļa

Augu karantīnas organismi, kas sastopami Latvijā un Eiropas Savienībā un kuri ir bīstami visā Eiropas Savienībā

a) Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

1. Globodera pallida (Stone) Behrens

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3. Heliothis armigera (Hübner)

4. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas)

5. Meloidogyne fallax Karssen

6. Opogona sacchari (Bojer)

7. Popilia japonica Newman

8. Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

b) Baktērijas

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.

2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

c) Sēnes

1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

1. Apple proliferation mycoplasm

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

3. Pear decline mycoplasm

B DAĻA

Augu karantīnas organismi, kurus aizliegts ievest no trešajām valstīm vai izplatīt aizsargājamās zonās

a) Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Suga

Aizsargājamā(s) zona(s)

1. Bemisia tabaci
Genn. (Eiropas
populācijas)

IRL, P (Entre Douro e Minho, Tr?s-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira and Azoru salas), UK, S, FI

2. Daktulosphaira
vitifoliae
(Fitch)

CY

3. Globodera pallida (Stone) Behrens

FI, LV, SI, SK

4. Leptinotarsa
decemlineata
Say

E (Ibisa un Menorka), IRL, CY, M, P (Azoru salas un Madeira), UK, S (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmara, Gotlandes lēne, Halland), FI (Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta apgabali)

5. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

IRL and UK (Ziemeļīrija)

b) Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Suga

Aizsargājamā(s) zona(s)

1. Beet necrotic yellow vein virus

DK, F (Bretaņa), FI, IRL, LT, P (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija)

2. Tomato spotted wilt virus

S, FI

Valsts sekretāres p.i. B.Bāne

2.pielikums

Augu karantīnas organismu saraksts, ja ar tiem inficējušies noteikti augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti

A DAĻA

Augu karantīnas organismi, kuru ievešana no trešajām valstīm un izplatīšana aizliegta Latvijā un attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī, ja ar tiem inficēti vai invadēti noteikti augi vai augu produkti

I iedaļa

Augu karantīnas organismi, kuri nav sastopami Latvijā un Eiropas Savienībā un kuri ir bīstami visā Eiropas Savienībā

a) Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

1. Aculops fuchsiae Keifer

Fuksiju Fuchsia L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

2. Aleurocantus spp.

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

3. Anthonomus bisignifer (Schenkling)

Zemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

4. Anthonomus signatus (Say)

Zemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

5. Aonidella citrina Coquillet

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

6. Aphelenchoides besseyi Christie (*)

Rīsu Oryza spp. sēklas

7. Aschistonyx eppoi Inouye

Kadiķu Juniperus L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhere) Nickle et al.

Baltegļu Abies Mill., ciedru Cedrus Trew, lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L., duglāziju Pseudotsuga Carr. un hemlokegļu Tsuga Carr. ģints augi, izņemot augļus un sēklas, un skujkoku (Coniferales) koksne, kuras izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

9. Carposina niponensis Walsingham

Cidoniju Cydonia Mill., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L. un bumbieru Pyrus L. ģints augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

10. Diaphorina citri Kuway

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, un Murraya König ģints augi, izņemot augļus un sēklas

11. Enarmonia packardi (Zeller)

Cidoniju Cydonia Mill., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L. un bumbieru Pyrus L. ģints augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

12. Enarmonia prunivora Walsh

Vilkābeļu Crataegus L., ābeļu Malus Mill., Photinia Ldl., plūmju Prunus L. un rožu Rosa L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, un ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L. ģints augu augļi, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

13. Eotetranychus lewisi McGregor

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

14. Grapholita inopinata Heinrich

Cidoniju Cydonia Mill., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L. un bumbieru Pyrus L. ģints augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

15. Hishomonus phycitis

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

16. Leucaspis japonica Ckll.

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

17. Listronotus bonariensis (Kuschel)

Krustziežu dzimtas Cruciferae, graudzāļu dzimtas Gramineae un āboliņa Trifolium spp. sēklas, kuru izcelsme ir Argentīna, Austrālija, Bolīvija, Čīle, Jaunzēlande un Urugvaja

18. Margarodes sugas, kas nav konstatētas Eiropā:
a) Margarodes vitis (Phillipi)
b) Margarodes vredendalensis de Klerk
c) Margarodes prieskaensis Jakubski

Vīnkoku Vitis L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas

19. Numonia pyrivorella (Matsumura)

Bumbieru Pyrus L. ģints augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

20. Oligonychus perditus Pritchard & Baker

Kadiķu Juniperus L. ģints augi, izņemot augļus, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

21. Pissodes spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)

Skujkoku (Coniferales) augi, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu un nomizota skujkoku (Coniferales) miza, kuras izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

22. Radopholus citrophilus Huettel Dickson & Kaplan

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas, un kallu Araceae, marantu Marantaceae, banānu Musaceae dzimtas, avokado Persea spp. un strelīciju Strelitziaceae dzimtas augi, kuri ir apsakņoti vai kopā ar augsnes substrātu

23. Saissetia nigra (Nietm.)

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

24. Scirtothrips aurantii Faure

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot sēklas

25. Scirtothrips dorsalis Hood

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

26. Scirtothrips citri (Moultex)

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot sēklas

27. Mizgraužu Scolytidae spp. dzimtas sugas (kas nav konstatētas Eiropā)

Skujkoku (Coniferales) augi, kuri augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu un nomizota skujkoku (Coniferales) miza, kuras izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

28. Tachypterellus quadrigibbus Say

Cidoniju Cydonia Mill., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L. un bumbieru Pyrus L. ģints augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

29. Toxoptera citricida Kirk.

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

30. Trioza erytreae Del Guercio

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, un Clausena Burm. f. augi, izņemot augļus un sēklas

31. Unaspis citri Comstock

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

* Eiropas Savienībā rīsu Oryza spp. augos nav sastopams Aphelenchoides besseyi Christie

b) Baktērijas

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

1. Citrus greening bacterium

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

2. Citrus variegated chlorosis

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

3. Erwinia stewartii (Smith) Dye

Kukurūzas Zea mais L. sēklas

4. Xanthomonas campestris (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem)

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot sēklas

5. Xanthomonas
campestris
pv. oryzae (Ishiyama) Dye un pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye

Rīsu Oryza spp. sēklas

c) Sēnes

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler (patogēnie izolāti, kas nav konstatēti Eiropā)

Cidoniju Cydonia Mill., ābeļu Malus Mill. un bumbieru Pyrus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

2. Anisogramma
anomala
(Peck)
E. Müller

Lazdu Corylus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir Kanāda un ASV

3. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

Plūmju Prunus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

4. Atropellis spp.

Priežu Pinus L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas, nomizota priežu Pinus. L. ģints augu miza un koksne

5. Ceratocystis
coerulescens
(Münch)
Bakshi

Cukura kļavu Acer saccharum Marsh. augi, izņemot augļus un sēklas, kuru izcelsme ir Ziemeļamerikas valstis, cukura kļavu Acer saccharum Marsh. koksne, ieskaitot koksni, kurai nav saglabāta dabīgā apaļā virsma, kuras izcelsme ir Ziemeļamerika

6. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton

Priežu Pinus L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas, un Pinus. L. ģints koksne

7. Cercospora
angolensis
Carv. & Mendes

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot sēklas

8. Ciborinia camelliae
Kohn

Kamēliju Camellia L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

9. Diaporthe vaccinii
Shaer

Vaccinium spp. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

10. Elsinoe spp. Bitanc. & Jenk. Mendes

Kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas, un citrusu Citrus L. ģints augi un to hibrīdi, izņemot sēklas un augļus, izņemot Citrus reticulata Blanco un Citrus sinensis (L.) Osbeck augļus, kuru izcelsme ir Dienvidamerika

11. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian
& Maire) Gordon

Dateļpalmu Phoenix spp. augi, izņemot augļus un sēklas

12. Guignardia
citricarpa
Kiely (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem)

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot sēklas

13. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

Cidoniju Cydonia Mill., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L. un bumbieru Pyrus L. ģints augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas,

14. Puccinia pittieriana Hennings

Nakteņu Solanaceae dzimtas augi, izņemot augļus un sēklas

15. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

Priežu Pinus L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas

16. Venturia nashicola Tanaka & Yamamoto

Bumbieru Pyrus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

d) Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

1. Beet curly top
virus (izolāti, kas nav konstatēti Eiropā)

Parasto biešu Beta vulgaris L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

2. Black raspberry latent virus

Kazeņu Rubus L. ģints stādīšanai paredzētie augi

3. Blight and blight- like

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

4. Cadang-Cadang
viroid

Palmu Palmae dzimtas stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

5. Cherry leafroll virus *

Kazeņu Rubus L. ģints stādīšanai paredzētie augi

6. Citrus mosaic virus

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

7. Citrus tristeza
virus (izolāti, kas nav konstatēti Eiropā)

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

8. Leprosis

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

9. Little cherry pathogen (izolāti, kas nav konstatēti Eiropā)

Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum. stādīšanai paredzētie augi, to hibrīdi un kultivāri, izņemot sēklas

10. Naturally spreading psorosis

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

11. Palm lethal yellowing mycoplasm

Palmu Palmae dzimtas stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

12. Prunus necrotic ringspot virus **

Kazeņu Rubus L. ģints stādīšanai paredzētie augi

13. Satsuma dwarf virus

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

14. Tatter leaf virus

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

15 Witches' broom (MLO)

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

* Kopienā kazeņu Rubus L. ģints augos nav sastopams Cherry leafroll virus
** Kopienā kazeņu Rubus L. ģints augos nav sastopams Prunus necrotic ringspot virus

II iedaļa

Augu karantīnas organismi, kuri sastopami Latvijā un Eiropas Savienībā un kuri ir bīstami visā Eiropas Savienībā

a) Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

1. Aphelenchoides
besseyi
Christie

Zemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

2. Daktulosphaira
vitifoliae
(Fitch)

Vīnkoku Vitis L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas

3. Ditylenchus
destructor
Thorne

Krokusu Crocus L., gladiolu Gladiolus Tourn. ex L. ģints punduršķirņu un hibrīdu, piemēram, Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., hiacinšu Hyacinthus L., īrisu Iris L., tigrīdiju Trigridia Juss, tulpju Tulipa L. ģints stādīšanai paredzētie sīpoli un bumbuļsīpoli, un stādīšanai paredzētie kartupeļu (Solanum tuberosum L.) bumbuļi

4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Šalotes sīpolu Allium ascalonicum L., dārza sīpolu Allium cepa L. un maurloku Allium schoenoprasum L. stādīšanai paredzētas sēklas un sīpoli, puravu Allium porrum L. stādīšanai paredzētie augi, kamasiju Camassia Lindl., hionodokšu Chionodoxa Boiss., krokusu Crocus flavus Weston 'Golden Yellow', sniegpulkstenīšu Galanthus L., galtoniju Galtonia candicans (Baker) Decne, hiacinšu Hyacinthus L., Ismene Herbert, muskaru Muscari Miller, narcišu Narcissus L., baltstarīšu Ornithogalum L., puškīniju Puschkinia Adams, zilsniedzīšu Scilla L., tulpju Tulipa L. ģints stādīšanai paredzētie sīpoli un bumbuļsīpoli, un sējas lucernas Medicago sativa L. sēklas

5. Circulifer
haematoceps

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

6. Circulifer tenellus

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

7. Eotetranychus
orientalis
Klein

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

8. Radopholus similis
(Cobb) Thorne

Kallu Araceae, marantu Marantaceae, banānu Musaceae dzimtas, avokado Persea spp. un strelīciju Strelitziaceae dzimtas augi, kuri ir apsakņoti vai kopā ar augsnes substrātu

9. Liriomyza
huidobrensis

(Blanchard)

Grieztie ziedi, seleriju Apium graveolens L. lapu dārzeņi un lakstaugu sugu stādīšanai paredzētie augi, izņemot:
- sīpolus,

- bumbuļsīpolus,
- graudzāļu Gramineae dzimtas augus,
- sakneņus,
- sēklas.

10. Liriomyza trifolii (Burgess)

Grieztie ziedi, seleriju Apium graveolens L. lapu dārzeņi un lakstaugu sugu stādīšanai paredzētie augi, izņemot:

- sīpolus,
- bumbuļsīpolus,
- graudzāļu Gramineae dzimtas augus,
- sakneņus,
- sēklas.

b) Baktērijas

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

1. Clavibacter
michiganensis
spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

Sējas lucernas Medicago sativa L. sēklas

2. Clavibacter
michiganensis
spp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Tomātu Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. stādīšanai paredzētie augi

3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Ehrh., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, pirakantu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

4. Erwinia
chrysanthemi pv. dianthicola
(Hellmers) Dickey

Neļķu Dianthus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder

Neļķu Dianthus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

6. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

Persiku Prunus persica (L.) Batsch un nektarīnu Prunus persica var. nectarina (Ait.) stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

Pupiņu Phaseolus L. ģints augu sēklas

8. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

Plūmju Prunus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye

Tomātu Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. un paprikas Capsicum spp. stādīšanai paredzētie augi

10. Xanthomonas fragariae Kennedy & King

Zemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

Vīnkoku Vitis L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas

(c) Sēnes

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

1. Ceratocystis fimbriata f. spp. platani Walter

Platānu Platanus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, un platānu Platanus L. ģints koksne, un koksne, kam nav saglabāta dabīgā apaļā virsma

2. Colletotrichum acutatum Simmonds

Zemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

3. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Kastaņu Castanea Mill. un ozolu Quercus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, koksne un nomizota kastaņu Castanea Mill. ģints augu miza

4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx

Krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

Neļķu Dianthus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

6. Phoma tracheiphila (Petri) Kankaveli & Gikashvili

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot sēklas

7. Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae

Zemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni

Vasaras saulgriežu Helianthus annuus L. sēklas

9. Puccinia horiana Hennings

Krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

10. Scirrhia pini Funk & Parker

Priežu Pinus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

11. Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold

Apiņu Humulus lupulus L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

12. Verticillium dahliae Klebahn

Apiņu Humulus lupulus L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

d) Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

1. Arabis mosaic virus

Zemeņu Fragaria L. un kazeņu Rubus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

2. Beet leaf curl virus

Parasto biešu Beta vulgaris L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

3. Chrysanthemum stunt viroid

Krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

4. Citrus tristeza virus (Eiropas izolāti)

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

5. Citrus vein enation woody gall

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

6. Grapevine flavescence dorée MLO mycoplasm

Vīnkoku Vitis L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas

7. Prunus pox virus

Plūmju Prunus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

8. Potato stolbur mycoplasm

Nakteņu Solanaceae dzimtas stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

9. Raspberry ringspot virus

Zemeņu Fragaria L. un kazeņu Rubus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

10. Spiroplasma citri Saglio et al.

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

11. Strawberry crinkle virus

Zemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

12. Strawberry latent ringspot virus

Zemeņu Fragaria L. un kazeņu Rubus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

13. Strawberry mild yellow edge virus

Zemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

14. Tomato black ring virus

Zemeņu Fragaria L. un kazeņu Rubus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

15. Tomato spotted wilt virus

Seleriju Apium graveolens L., papriku Capsicum annuum L., gurķu Cucumis melo L., krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul. ģints augi, sprigaņu Impatiens ģints visu Jaungvinejas hibrīdu varietātes, salātu Lactuca sativa L., tomātu Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw, tabakas Nicotiana tabacum L. augi, nodrošinot pierādījumus, ka tie paredzēti pārdošanai profesionāliem tabakas ražotājiem. Baklažānu Solanum melongena L., kartupeļu Solanum tuberosum L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

16. Tomato yellow leaf curl virus

Tomātu Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

B DAĻA

Augu karantīnas organismi, kurus aizliegts ievest no trešajām valstīm un izplatīt noteiktās aizsargājamās zonās, ja ar tiem inficēti vai invadēti noteikti augi vai augu produkti

a) Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

Aizsargājamā(s) zona(s)

1. Anthonomus grandis (Boh.)

Kokvilnas Gossypium spp. sēklas un augļi (pogaļas) un neattīrīta kokvilna

EL, E (Andalucia, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia)

2. Cephalcia lariciphila (Klug)

Lapegļu Larix Mill. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersija)

3. Dendroctonus micans Kugelan

Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L. un duglāziju Pseudotsuga Carr. ģints augi, kuri augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu, nomizota skujkoku miza

EL, IRL, UK (Skotijas, Ziemeļīrijas, Džersijas un Anglijas grāfistes, apgabali un administratīvās vienības - Barnsley, Bath un North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton un Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar un Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor un Maidenhead, Wokingham, York, Vaitas sala, Menas sala, Sili salas - un tālāk norādītās grāfistu, apgabalu un administratīvo vienību daļas. Derby City: tā administratīvās vienības daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no A52(T) ceļa ziemeļu robežas kopā ar administratīvo vienību, kas atrodas uz ziemeļiem no A6(T) ceļa ziemeļu robežas; Derbyshire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no A52(T) ceļa ziemeļu robežas, un tā grāfistes daļa, kas atrodas uz ziemeļiem A6(T) ceļa ziemeļu robežas; Gloucestershire: grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no Fosse Way Roman ceļa austrumu robežas; Leicestershire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no Fosse Way Roman ceļa austrumu robežas kopā ar to grāfistes daļu, kas atrodas uz austrumiem no B4114 ceļa austrumu robežas, un tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no M1 automaģistrāles austrumu robežas;

North Yorkshire: visa grāfiste, izņemot to grāfistes daļu, kas aptver Craven apgabalu; South Gloucestershire: tā administratīvās vienības daļa, kas atrodas uz dienvidiem no M4 automaģistrāles dienvidu robežas; Staffordshire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no A52(T) ceļa austrumu robežas un tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no A523 ceļa austrumu robežas; Warwickshire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no Fosse Way Roman ceļa austrumu robežas; Wiltshire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz dienvidiem no M4 automaģistrāles dienvidu robežas, un tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no Fosse Way Roman ceļa austrumu robežas)

4. Gilphinia hercyniae (Hartig)

Egļu Picea A. Dietr. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersija)

5. Gonipterus scutellatus Gyll.

Eikaliptu Eucalyptus l'Herit. ģints augi, izņemot augļus un sēklas

EL, P (Azoru salas)

6. a) Ips amitinus Eichhof

Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr. un priežu Pinus L. ģints augi, kuri augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu, nomizota skujkoku miza

EL, F (Korsika), IRL, UK

b) Ips cembrae Heer

Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L. un duglāziju Pseudotsuga Carr. ģints augi, kuri augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu, nomizota skujkoku miza

EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala)

c) Ips duplicatus Sahlberg

Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr. un priežu Pinus L. ģints augi, kuri augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu, nomizota skujkoku miza

EL, IRL, UK

d) Ips sexdentatus Börner

Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr. un priežu Pinus L. ģints augi, kuri augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu, nomizota skujkoku miza

IRL, CY, UK (Ziemeļīrija, Menas sala)

e) Ips typographus Heer

Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L. un duglāziju Pseudotsuga Carr. ģints augi, kuri augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku (Coniferales) koksne ar mizu, nomizota skujkoku miza

IRL, UK

7. Sternochetus mangiferae Fabricius

Mango Mangifera spp. sēklas, kuru izcelsme ir trešās valstis

E (Granada un Malaga), P (Alentejo, Algarve un Madeira)

8. Thaumetopea pityocampa (Den. & Schiff.)

Priežu Pinus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot augļus un sēklas

E (Ibisa)

b) Baktērijas

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

Aizsargājamā(s) zona(s)

1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones

Pupiņu Phaseolus vulgaris L. un lobiju Dolichos Jacq. sēklas

EL, E, P

2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Ehrh., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, pirakantu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints stādīšanai paredzētas augu daļas, izņemot augļus, sēklas un augus, bet ieskaitot dzīvus ziedputekšņus apputeksnēšanai

E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: Forl?-Cesena, Parma, Piacenza un Rimini provinces; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardy; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Trentino-Alto Adige: Trento autonomā province; Tuscany; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: izņemot Rovigo provincē Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqu? Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara komūnas, un Padova privincē - Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnas, un Verona provincē - Pal?, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari komūnas), LV, LT, A (Burgenland, Carinthia, Lejasaustrija, Tirol (Lienz administratīvais rajons), Styria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)

c) Sēnes

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

Aizsargājamā (s) zona(s)

1. Glomerella gossypii Edgerton

Kokvilnas Gossypium spp. sēklas un augļi (pogaļas)

EL

2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L. un duglāziju Pseudotsuga Carr. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

IRL, UK (Ziemeļīrija)

3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller

Apšu Populus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

IRL, UK (Ziemeļīrija)

d) Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

Aizsargājamā(s) zona(s)

1. Citrus tristeza virus (Eiropas izolāti)

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints un to hibrīdu augļi ar lapām un kātiem

EL, F (Korsika), I, M, P

Valsts sekretāres p.i. B.Bāne


3.pielikums

Augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu
saraksts, kuru ievešana Latvijā vai attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī ir aizliegta

A DAĻA

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kurus aizliegts ievest Latvijā vai attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī

Augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apraksts

Izcelsmes valsts

1. Baltegļu Abies Mill., ciedru Cedrus Trew, ciprešu Chamaecyparis Spach, kadiķu Juniperus L., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L., duglāziju Pseudotsuga Carr. un hemlokegļu Tsuga Carr. ģints augus, izņemot augļus un sēklas

Valstis ārpus Eiropas

2. Kastaņu Castanea Mill. un ozolu Quercus L. ģints augus ar lapām, izņemot augļus un sēklas

Valstis ārpus Eiropas

3. Apšu Populus L. ģints augus ar lapām, izņemot augļus un sēklas

Ziemeļamerikas valstis

4. Nomizotu skujkoku (Coniferales) mizu

Valstis ārpus Eiropas

5. Nomizotu kastaņu Castanea Mill. ģints augu mizu

Trešās valstis

6. Nomizotu ozolu Quercus L. ģints augu mizu, izņemot korķa ozolu Quercus suber L. mizu

Ziemeļamerikas valstis

7. Nomizotu cukura kļavu Acer saccharum Marsh. mizu

Ziemeļamerikas valstis

8. Nomizotu apšu Populus L. ģints augu mizu

Amerikas kontinenta valstis

9. Krūmcidoniju Chaenomeles Ldl., cidoniju Cydonia Mill., vilkābeļu Crateagus L., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L., bumbieru Pyrus L. un rožu Rosa L. ģints stādīšanai paredzētos augus, izņemot augus miera stāvoklī bez lapām, ziediem un augļiem

Valstis ārpus Eiropas

10. Photinia Ldl. ģints stādīšanai paredzētos augus, izņemot augus miera stāvoklī bez lapām, ziediem un augļiem

ASV, Ķīna, Japāna, Dienvidkoreja un Ziemeļkoreja

11. Kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļus, sēklas kartupeļus

Trešās valstis, izņemot Šveici

12. Nakteņu ģints Solanum L. bumbuļus un stolonus veidojošo sugu stādīšanai paredzētos augus un to hibrīdus, izņemot šī pielikuma A daļas 11. punktā norādītos kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļus

Trešās valstis

13. Nakteņu ģints Solanum L. sugu bumbuļus un to hibrīdus, izņemot šī pielikuma A daļas 11. un 12. punktā norādītos

Neskarot īpašās prasības, kuras piemēro šī rīkojuma 4. pielikuma A daļas I iedaļā uzskaitītajiem kartupeļu bumbuļiem, trešās valstis, izņemot Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu, Lībiju, Maroku, Sīriju, Šveici, Tunisiju un Turciju, un trešās valstis, kas atrodas Eiropā, kurās, saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru, atzīt, ka nav sastopams Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., vai kurās izpildītie noteikumi, saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīti par līdzvērtīgiem Eiropas Savienības noteikumiem par Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. apkarošanu

14. Nakteņu Solanaceae dzimtas stādīšanai paredzētos augus, izņemot sēklas un augus, kuri iekļauti šī pielikuma A daļas 11., 12. vai 13. punktā

Trešās valstis, izņemot Eiropas un Vidusjūras valstis

15. Augsni un augsnes substrātu, kas pilnīgi vai daļēji sastāv no augsnes vai cietām organiskajām daļām, piemēram, no augu atliekām, humusa, kā arī no kūdras vai mizas, izņemot tīru kūdru

Turcija, Baltkrievija, Moldāvija, Krievija, Ukraina un trešās valstis ārpus Eiropas kontinenta, izņemot Ēģipti, Izraēlu, Lībiju, Maroku, Tunisiju

16. Vīnkoku Vitis L. ģints augus, izņemot augļus

Trešās valstis

17. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augus un to hibrīdus, izņemot augļus un sēklas

Trešās valstis

18. Dateļpalmu Phoenix spp. augus, izņemot augļus un sēklas

Alžīrija, Maroka

19. Stādīšanai paredzētos cidoniju Cydonia Mill., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L., bumbieru Pyrus L. ģints augus un to hibrīdus un zemeņu Fragaria L. ģints augus, izņemot sēklas

Neskarot aizliegumus, kurus piemēro šī pielikuma A daļas 9. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā valstis ārpus Eiropas, izņemot Vidusjūras valstis, Austrāliju, Jaunzēlandi, Kanādu, ASV kontinentālās pavalstis

20. Graudzāļu Graminacae dzimtas stādīšanai paredzētos augus, izņemot sēklas un daudzgadīgo dekoratīvo zāļu apakšdzimtu Bambusoideae, Panicoideae augus un Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L., Uniola L. ģints augus

Trešās valstis, izņemot Eiropas un Vidusjūras valstis

B DAĻA

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kurus aizliegts ievest noteiktās aizsargājamās zonās

Augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apraksts

Aizsargājamā(s) zona(s)

1. Neskarot aizliegumus, kurus piemēro šī pielikuma A daļas 9., 10. un 19. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., pirakantu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints augus un dzīvus ziedputekšņus apputeksnēšanai, izņemot augļus un sēklas, kuru izcelsme ir trešās valstis, izņemot Šveici un valstis, kurās, saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru, ir atzīts, ka nav sastopams Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., vai par teritorijām, kurās nav sastopams kaitīgais organisms Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. un kuras izveidotas saskaņā ar attiecīgo Fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu un atzītas kā tādas saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru

E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: Forl?-Cesena, Parma, Piacenza un Rimini provinces; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardy; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Trentino-Alto Adige: Trento autonomā province; Tuscany; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: izņemot Rovigo provincē Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqu? Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara komūnas, un Padova provincē - Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnas, un Verona provincē - Pal?, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari komūnas), LV, LT, A (Burgenland, Carinthia, Lejasaustrija, Tirol (Lienz administratīvais rajons), Styria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)

2. Neskarot aizliegumus, kurus piemēro šī pielikuma A daļas 9., 10. un 19. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā klinteņu Cotoneaster Ehrh. un Photinia davidiana (Dcne.) Cardot ģints augus un dzīvus ziedputekšņus apputeksnēšanai, izņemot augļus un sēklas, kuru izcelsme ir trešās valstis, izņemot valstis, kurās, saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru, ir atzīts, ka nav sastopams Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., vai par teritorijām, kurās nav sastopams kaitīgais organisms Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. un kuras izveidotas saskaņā ar attiecīgo Fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu un atzītas kā tādas saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru

E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: Forl?-Cesena, Parma, Piacenza un Rimini provinces; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardy; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Trentino-Alto Adige: Trento autonomā province; Tuscany; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: izņemot Rovigo provincē Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqu? Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara komūnas, un Padova provincē - Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnas, un Verona provincē - Pal?, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari komūnas), LV, LT, A (Burgenland, Carinthia, Lejasaustrija, Tirol (Lienz administratīvais rajons), Styria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)

Valsts sekretāres p.i. B.Bāne

4.pielikums

Īpašās prasības augu, augu produktu un ar tiem saskarē
nonākušo priekšmetu izplatīšanai vai ievešanai Latvijā vai attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī

A DAĻA

Īpašās prasības, kas jāievēro, lai ievestu un izplatītu augu, augu produktus
un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus Latvijā un attiecīgajā
Eiropas Savienības dalībvalstī

I iedaļa

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuru izcelsme ir ārpus Latvijas un Eiropas Savienības

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti

Īpašās prasības

1.1. Skujkoku (Coniferales) koksne, izņemot tūju Thuja L. ģints augu koksni un šāda veida koksni:
- skaidas, šķeldas, koksnes atlikumus vai atgriezumus, kas pilnībā vai daļēji iegūtas no šiem skujkokiem,
- iepakojuma kastes, redeļkastes vai koka tvertnes,
- paliktņus, kastu paliktņus vai citus kravu paliktņus,

- kravas stiprinājumus, starplikas un balstus,
bet ieskaitot tādu koksni, kam nav saglabāta dabīgā apaļā virsma, kuras izcelsme ir Kanāda, Ķīna, Japāna, Koreja, Taivāna un ASV

Izmantojot atbilstošu indikatoru sistēmu, kas apstiprināta saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru, kuru pielieto koksnei, nodrošina pierādījumus, ka ir veikta koksnes termiskā apstrāde, sasniedzot vismaz 56o C temperatūru koksnes iekšienē vismaz uz 30 minūtēm.

1.2. Skujkoku (Coniferales) koksne skaidu, šķeldu, koksnes atlikumu vai atgriezumu veidā, kas pilnīgi vai daļēji iegūta no šiem skujkokiem, kuru izcelsme ir Kanāda, Ķīna, Japāna, Koreja, Taivāna un ASV

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ražojums pirms nosūtīšanas ir atbilstoši fumigēts uz kuģa vai konteinerā,
un
b) ka ražojumu pārvadā slēgtos konteineros vai tādā veidā, lai nepieļautu jebkādu atkārtotu inficēšanos vai invadēšanos.

1.3. Skujkoku (Coniferales) koksne, izņemot tūjas Thuja L. ģints augu koksni, iepakojuma kastu, redeļkastu, koka tvertņu, paliktņu, kastu paliktņu vai citu kravu paliktņu, kravu stiprinājumu, starpliku un balstu veidā, un ieskaitot koksni, kam nav saglabāta dabīgā apaļā virsma, kuras izcelsme ir Kanāda, Ķīna, Japāna, Koreja, Taivāna un ASV

Koksnei jābūt nomizotai un bez Monochamus ģints (sugas, kas nav konstatētas Eiropā) kaitēkļu ejām, kuru diametrs pārsniedz 3 mm un mitruma saturam, kas atbilstoši norāda sausnes procentu koksnē, ražošanas procesa laikā jāsasniedz mazāk kā 20%.

1.4. Tūjas Thuja L ģints augu koksne, ieskaitot koksni, kam nav saglabāta dabīgā apaļā virsma un kuras izcelsme ir Kanāda, Ķīna, Japāna, Koreja, Taivāna un ASV

Koksnei jābūt nomizotai un bez Monochamus ģints (sugas, kas nav konstatētas Eiropā) kaitēkļu ejām, kuru diametrs pārsniedz 3 mm.

1.5. Skujkoku (Coniferales) koksne, izņemot koksni šķeldu, skaidu, atlikumu vai atgriezumu veidā, kas pilnībā vai daļēji iegūta no šiem skujkokiem, bet ieskaitot koksni, kam nav saglabāta dabīgā apaļā virsma, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas, izņemot Kanādu, Ķīnu, Japānu, Koreju, Taivānu un ASV

a) Koksnei jābūt nomizotai un bez Monochamus ģints (sugas, kas nav konstatētas Eiropā) kaitēkļu ejām, kuru diametrs pārsniedz 3 mm;
vai
b) uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "KD" (mākslīgi žāvēts), vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā ir mākslīgi žāvēta līdz 20% mitruma saturam, izsakot to kā sausnes saturu procentos ražošanas procesa laikā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu.

2.1. Cukura kļavu Acer saccharum Marsh. koksne, ieskaitot koksni, kam nav saglabāta dabīgā apaļā virsma, izņemot koksni, kas paredzēta finiera ražošanai, kuras izcelsme ir Ziemeļamerikas valstis

Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "KD" (mākslīgi žāvēts), vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā ir mākslīgi žāvēta līdz 20% mitruma saturam, izsakot to kā sausnes saturu procentos ražošanas procesa laikā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu.

2.2. Cukura kļavu Acer saccharum Marsh. koksne, izņemot 2.1. apakšpunktā uzskaitīto koksni, kuras izcelsme ir Ziemeļamerikas valstis

Jābūt atbilstošiem pavaddokumentiem vai citiem pierādījumiem, kas apliecina, ka koksne ir paredzēta finiera lokšņu ražošanai.

3. Kastaņu Castanea Mill. un ozolu Quercus L. ģints augu koksne, ieskaitot koksni, kam nav saglabāta dabīgā apaļā virsma, kuras izcelsme ir Ziemeļamerikas valstis

Koksnei jābūt nomizotai un
a) vai nu apzāģētai pilnībā, lai noņemtu tās apaļo virsmu;
vai
b) jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ūdens saturs koksnē nepārsniedz 20%, izsakot to kā sausnes saturu procentos;

vai
c) jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne ir dezinficēta, to atbilstoši apstrādājot ar karstu gaisu vai karstu ūdeni,
vai
ja tie ir zāģmateriāli, kopā ar mizas atliekām vai bez tām, uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "KD" (mākslīgi žāvēts), vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā ir mākslīgi žāvēta līdz 20% mitruma saturam, izsakot to kā sausnes saturu procentos ražošanas procesa laikā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu.

4. Kastaņu Castanea Mill. ģints augu koksne

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I iedaļas 3. punktā uzskaitītajai augu produkcijai,
a) jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka koksnes izcelsmes teritorijās nav sastopams Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;
vai
b) koksnei jābūt nomizotai.

5. Platānu Platanus L. ģints augu koksne, ieskaitot koksni, kam nav saglabāta dabīgā apaļā virsma, kuras izcelsme ir ASV vai Armēnija

Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "KD" (māklslīgi žāvēts), vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā ir mākslīgi žāvēta līdz 20% mitruma saturam, izsakot to kā sausnes saturu procentos ražošanas procesa laikā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu.

6. Apšu Populus L. ģints augu koksne, kuru izcelsme ir Amerikas kontinenta valstis

Koksnei jābūt nomizotai.

7. Koksne šķeldu, skaidu, atlikumu vai atgriezumu veidā, kas pilnībā vai daļēji iegūta no cukura kļavu Acer saccharum Marsh. sugu, kastaņu Castanea Mill., platānu Platanus L., apšu Populus L. un ozolu Quercus L. ģints augu koksnes, kuras izcelsme ir valstis ārpus Eiropas un no skujkoku (Coniferales) koksnes, kuras izcelsme ir valstis ārpus Eiropas, izņemot Kanādu, Ķīnu, Japānu, Koreju, Taivānu un ASV

Ražojums obligāti iegūts:
a) no nomizotas koksnes, vai
b) no koksnes, kas ir:
- vai nu mākslīgi žāvēta līdz 20% mitruma saturam, izsakot to kā sausnes saturu procentos ražošanas procesa laikā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu;
vai
- fumigēta uz kuģa vai konteinerā pirms nosūtīšanas, un to pārvadā slēgtos konteineros vai tādā veidā, lai nepieļautu jebkādu atkārtotu inficēšanos vai invadēšanos.

8.1. Skujkoku (Coniferales) augi, izņemot augļus un sēklas, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

Neskarot aizliegumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 1. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti kokaudzētavās un audzēšanas vietā nav sastopams Pissodes spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā).

8.2. Skujkoku (Coniferales) augi, kuri augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

Neskarot aizliegumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 1. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 8.1. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti kokaudzētavās un audzēšanas vietā nav sastopams Scolytidae spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā).

9. Priežu Pinus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 1. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 8.1. un 8.2. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers vai Scirrhia pini Funk & Parker simptomi.

10. Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L., duglāziju Pseudotsuga Carr. un hemlokegļu Tsuga Carr. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 1. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2. vai 9. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Melampsora medusae Thümen simptomi.

11.1. Kastaņu Castanea Mill. un ozolu Quercus L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas:

Neskarot aizliegumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 2. punktā uzskaitītajiem augiem:

a) kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

a) jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Cronartium spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā) simptomi;

b) kuru izcelsme ir Ziemeļamerikas valstis

b) jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopams Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

11.2. Kastaņu Castanea Mill. un ozolu Quercus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 2. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 11.1 punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopams Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;
vai
b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomi.

12. Lazdu Corylus L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir Kanāda un ASV

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi ir izaudzēti kokaudzētavās un:
a) kuru izcelsme ir teritorijā, kuru izvedējvalsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem, noteicis kā teritoriju, kurā nav sastopams Anisogramma anomala (Peck) E. Müller
un tas ir norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija";
vai
b) kuru izcelsme ir audzēšanas vietā, kuru izvedējvalsts augu aizsardzības dienests, saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem, noteicis kā vietu, kurā nav sastopams Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, pamatojoties uz oficiālajām pārbaudēm audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē, kas veiktas kopš pēdējo triju pilno veģetācijas periodu sākuma, un tas ir norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija" un deklarēts, ka Anisogramma anomala (Peck) E. Müller nav sastopams.

13. Platānu Platanus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir ASV vai Armēnija

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter simptomi.

14.1. Apšu Populus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir trešās valstis

Neskarot aizliegumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 3. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Melampsora medusae Thümen simptomi.

14.2. Apšu Populus L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas, kuru izcelsme ir Amerikas kontinenta valstis

Neskarot noteikumus, kuras piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 3. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 14.1. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Mycosphaerella populorum G. E. Thompson simptomi.

15. Gobu Ulmus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir Ziemeļamerikas valstis

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Elm phlöem necrosis mycoplasm simptomi.

16. Krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L. un bumbieru Pyrus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

Neskarot aizliegumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 9., 19. punktā un 3. pielikuma B daļas 1. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
- ir zināms, ka augu izcelsmes valstī nav sastopams Monilinia fructicola (Winter) Honey;
vai
- saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopams Monilinia fructicola (Winter) Honey ,
un
- kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā nav novēroti Monilinia fructicola (Winter) Honey simptomi.

17. No 15. februāra līdz 30. septembrim - plūmju Prunus L. ģints augu augļi, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
- ir zināms, ka augļu izcelsmes valstī nav sastopams Monilinia fructicola (Winter) Honey;
vai
- saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka augļu izcelsmes teritorijā nav sastopams Monilinia fructicola (Winter) Honey;
vai
- pirms novākšanas un/vai izvešanas augļi atbilstoši pārbaudīti un apstrādāti, lai nodrošinātu, ka augļi nav inficēti ar Monilinia spp.

18.1. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augu un to hibrīdu augļi, kuru izcelsme ir trešās valstis

Augļi bez kātiem un lapām, un uz iepakojuma piestiprināts atbilstošs izcelsmes marķējums.

18.2. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augu un to hibrīdu augļi, kuru izcelsme ir trešās valstisNeskarot noteikumus, kurus piemēro šī pielikuma A daļas I iedaļas 18.1., 18.3., 18.4. un 18.5. punktā uzskaitītajiem augļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka augļu izcelsmes valstī nav sastopams Xanthomonas campestris (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem);
vai
b) saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka augļu izcelsmes teritorijā nav sastopams Xanthomonas campestris (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem) un tas ir norādīts fitosanitārajā sertifikāta;
vai
(c) vai nu
- saskaņā ar oficiālo kontroles un pārbaudes režīmu, kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas laukā un tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Xanthomonas campestris (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem) simptomi,

un
- nevienam no audzēšanas laukā novāktiem augļiem nav novēroti Xanthomonas campestris (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem) simptomi,
un
- augļi apstrādāti, piemēram, ar nātrija ortofenilfenātu, un tas ir norādīts fitosanitārajā sertifikāta,
un
- augļi iepakoti šīm mērķim reģistrēto saimniecību teritorijās vai nosūtīšanas vietās;
vai
- ir ievērota jebkura sertifikācijas sistēma, kas, saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru, atzīta par līdzvērtīgu šajā punktā minētajām prasībām.

18.3. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augu un to hibrīdu augļi, kuru izcelsme ir trešās valstis

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī pielikuma A daļas I iedaļas 18.1., 18.2., 18.4. un 18.5. punktā uzskaitītajiem augļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka augļu izcelsmes valstī nav sastopams Cercospora angolensis Carv. et Mendes;
vai
b) saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka augļu izcelsmes teritorijā nav sastopams Cercospora angolensis Carv. et Mendes un tas ir norādīts fitosanitārajā sertifikāta;
vai
c) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas laukā un tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Cercospora angolensis Carv. et Mendes simptomi, un atbilstošajā oficiālajā pārbaudē nevienam no audzēšanas laukā novāktiem augļiem nav novēroti šī organisma simptomi.

18.4. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augu un to hibrīdu augļi, izņemot apelsīnu Citrus aurantium L. augļus, kuru izcelsme ir trešās valstisNeskarot noteikumus, kurus piemēro šī pielikuma A daļas I iedaļas 18.1., 18.2., 18.3. un 18.5. punktā uzskaitītajiem augļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka augļu izcelsmes valstī nav sastopams Guignardia citricarpa Kiely (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem);
vai
b) saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka augļu izcelsmes teritorijā nav sastopams Guignardia citricarpa Kiely (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem) un tas ir norādīts fitosanitārajā sertifikāta ;
vai
c) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas laukā un tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Guignardia citricarpa Kiely (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem) simptomi,
un
atbilstošajā oficiālajā pārbaudē nevienam no audzēšanas laukā novāktiem augļiem nav novēroti šī organisma simptomi;
vai
d) augļu audzēšanas lauks atbilstoši apstrādāts pret Guignardia citricarpa Kiely (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem)
un atbilstošajā oficiālajā pārbaudē nevienam no audzēšanas laukā novāktiem augļiem nav novēroti šī organisma simptomi.

18.5. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augu un to hibrīdu augļi, kuru izcelsme ir trešās valstis, kurās, kā zināms, ir sastopams raibspārņu Tephritidae dzimtas sugas (kas nav konstatētas Eiropā)

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma B daļas 2., 3. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 18.1., 18.2. un 18.3. punktā uzskaitītajiem augļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka augļu izcelsmes teritorijās nav sastopami attiecīgie organismi, vai, ja šī prasība nav izpildāma
b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma oficiālajās pārbaudēs, kuras veiktas audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē vismaz reizi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā pirms ražas novākšanas, nav novērotas attiecīgā organisma pazīmes un atbilstošajā oficiālajā pārbaudē nevienam no audzēšanas laukā novāktiem augļiem nav novērotas šī organisma pazīmes, vai, ja arī šī prasība nav izpildāma

c) raksturojošā parauga atbilstošā oficiāla pārbaude uzrādīja, ka augļi nav invadēti ar attiecīgo organismu jebkurā tā attīstības stadijā vai, ja arī šī prasība nav izpildāma

d) augļi atbilstoši apstrādāti, veicot atbilstošu termisku apstrādi ar tvaiku, aukstumapstrādi vai ātrsaldēšanu, kas efektīvi iedarbojas uz attiecīgo organismu un nekaitē augļiem, un ja šie paņēmieni nav pieejami, veicot ķīmisko apstrādi, ja vien to pieļauj Eiropas Savienības normatīvie akti par ķīmisko vielu vai augu aizsardzības līdzekļu lietošanu.

19. Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Ehrh., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne) Cardot, pirakantu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L., pīlādžu Sorbus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 9., 10., 19. punktā un šī rīkojuma 3. pielikuma B daļas 1. punktā vai šī pielikuma A daļas I iedaļas 16. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka augu izcelsmes valstīs nav sastopams Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
vai
b) augu izcelsmes teritorijās, kurās nav sastopams kaitīgais organisms Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. un kuras izveidotas saskaņā ar attiecīgo Fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu un atzītas kā tādas saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru;
vai
c) audzēšanas laukā un tā tuvākajā apkārtnē augi ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. simptomiem ir iznīcināti.

20. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas, kā arī kallu Araceae, marantu Marantaceae, banānu Musaceae dzimtas, avakado Persea spp. sugu un strelīciju Strelitziaceae dzimtas augi, apsakņoti vai kopā ar augsnes substrātu

Neskarot aizliegumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 17. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka augu izcelsmes valstīs nav sastopami Radopholus citrophilus Huettel et al. un Radopholus similis (Cobb) Thorne;
vai
b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā noņemtie augsnes un sakņu raksturojošie paraugi ir oficiāli nematoloģiski testēti vismaz uz Radopholus citrophilus Huettel et al. un Radopholus similis (Cobb) Thorne un šajos testos nav konstatēti šie kaitīgie organismi.

21. Vilkābeļu Crataegus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsmes valstīs, kā zināms, ir sastopams Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 9. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 16. un 19. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā augiem nav novēroti Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. simptomi.

22. Cidoniju Cydonia Mill., zemeņu Fragaria L., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L., bumbieru Pyrus L., jāņogu Ribes L., kazeņu Rubus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsmes valstīs, kā zināms, attiecīgajiem ģints augiem ir sastopami attiecīgie kaitīgie organismi:
- zemeņu Fragaria L ģints augiem:
- Phytophtora fragariae Hickman, var. fragariae,
- Arabis mosaic virus,
- Raspberry ringspot virus,
- Strawberry crinkle virus,
- Strawberry latent ringspot virus,
- Strawberry mild yellow edge virus,
- Tomato black ring virus,
- Xanthomonas fragariae Kennedy et King;
- ābeļu Malus Mill. ģints augiem:

- Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.;
- plūmju Prunus L. ģints augiem:
- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,
- Xanthomonas campestris pv. Prunis (Smith) Dye,
- Prunus persica (L.) Batsch augiem:
- Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.;
- bumbieru Pyrus L. ģints augiem:
- Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.;
- jāņogu Rubus L. ģints augiem:
- Arabis mosaic Virus,
- Raspberry ringspot virus,
- Strawberry latent ringspot virus,
- Tomato black ring virus
- visu sugu augiem:
vīrusi vai vīrusiem līdzīgie organismi, kuri nav konstatēti Eiropā

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 9. un 19. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 16. un 19. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā augiem nav novēroti attiecīgo kaitīgo organismu izraisīto slimību simptomi.

23. Cidoniju Cydonia Mill. un bumbieru Pyrus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsmes valstīs, kā zināms, ir sastopams Pear decline mycoplasm

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 9. un 19. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 16., 19. un 22. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam,
ka pēdējo triju pilno veģetācijas periodu laikā audzēšanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē augi, kuru simptomi rada aizdomas par inficēšanos ar Pear decline mycoplasm, ir iznīcināti.

24.1. Zemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsmes valstīs, kā zināms, attiecīgo ģinšu augiem ir sastopami attiecīgie kaitīgie organismi:
- Strawberry latent 'C' virus,
- Strawberry vein banding virus,
- Strawberry witches' broom mycoplasm

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 19. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 22. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) augi, izņemot tos, kas izaudzēti no sēklām, ir:
- vai nu oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas shēmu, kas nosaka, ka tie iegūti tieši no materiāla, kas uzturēts atbilstošos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz attiecīgiem kaitīgiem organismiem, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēti šie kaitīgie organismi;
vai
- iegūti tieši no materiāla, kas uzturēts atbilstošos apstākļos un vismaz vienu reizi pēdējo triju pilno veģetācijas periodu laikā oficiāli testēts vismaz uz attiecīgiem kaitīgiem organismiem, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēti šie kaitīgie organismi;
b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti attiecīgo kaitīgo organismu izraisīto slimību simptomi.

24.2. Zemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsmes valstīs, kā zināms, ir sastopams Aphelenchoides besseyi Christie

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 19. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 22. un 24.1. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) vai nu kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā augiem nav novērotas Aphelenchoides besseyi Christie pazīmes;
vai
b) audzējot augus audu kultūrā, tie iegūti no augiem, kuri atbilst a) apakšpunkta prasībām vai
ir oficiāli testēti, izmantojot atbilstošās nematoloģiskās metodes un tiem nav konstatēts Aphelenchoides besseyi Christie.

24.3. Zemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 19. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 22., 24.1. un 24.2. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopami Anthonomus signatus Say un Anthonomus bisignifer (Schenkling).

25.1. Ābeļu Malus Mill. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsmes valstīs, ka zināms, ābeļu Malus Mill. ģints augiem ir sastopami attiecīgie kaitīgie organismi:
- Cherry rasp leaf virus (American),
- Tomato ringspot virus


Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 9. un 19. punktā, 3. pielikuma B daļas 1. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 16., 19. un 22. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka
a) augi ir:

- vai nu oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas shēmu, kas nosaka, ka tie iegūti tieši no materiāla, kas uzturēts atbilstošos apstākļos un oficiāli testēts vismaz uz attiecīgiem kaitīgiem organismiem, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēti šie kaitīgie organismi;
vai
- iegūti tieši no materiāla, kas uzturēts atbilstošos apstākļos un vismaz vienu reizi pēdējo triju veģetācijas periodu laikā oficiāli testēts vismaz uz attiecīgiem kaitīgiem organismiem, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēti šie kaitīgie organismi;
b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti attiecīgo kaitīgo organismu izraisīto slimību simptomi.

25.2. Ābeļu Malus Mill. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsmes valstīs, ka zināms, ir sastopams Apple proliferation mycoplasm

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 9. un 19. punktā, B daļas 1. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 16., 19., 22. un 25.1. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopams Apple proliferation mycoplasm;
vai
b) aa) augi, izņemot tos, kas izaudzēti no sēklām, ir:
- vai nu oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas shēmu, kas nosaka, ka tie iegūti tieši no materiāla, kas uzturēts atbilstošos apstākļos un oficiāli testēts vismaz uz Apple proliferation mycoplasm, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēts šis kaitīgais organisms;
vai
- iegūti tieši no materiāla, kas uzturēts atbilstošos apstākļos un vismaz vienu reizi pēdējo sešu pilno veģetācijas periodu laikā oficiāli testēts vismaz attiecībā uz Apple proliferation mycoplasm, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēts šis kaitīgais organisms;
bb) kopš pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu sākuma augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Apple proliferation mycoplasm izraisīto slimību simptomi.

26.1. Šādu plūmju Prunus L. ģints sugu stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsmes valstīs, kā zināms, ir sastopams Prunus pox virus:
- Prunus amygdalus Batsch,
- Prunus armeniaca L.,
- Prunus blireiana Andre,

- Prunus brigantina Vill.,
- Prunus cerasifera Ehrh.,
- Prunus cistena Hansen,
- Prunus curdica Fenzl & Fritsch.,
- - Prunus domestica ssp. domestica L.,
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,
- Prunus glandulosa Thunb.,
- Prunus holosericea Batal.,
- Prunus hortulana Bailey,
- Prunus japonica Thunb.,
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,
- Prunus maritima Marsh.,
- Prunus mume Sieb & Zucc.,
- Prunus nigra Ait.,
- Prunus persica (L.) Batsch,
- Prunus salicina L.,
- Prunus sibirica L.,
- Prunus simonii Carr.,
- Prunus spinosa L.,

- Prunus tomentosa Thunb.,
- Prunus triloba Lindl.,
- citas plūmju Prunus L. ģints sugas, ieņēmīgas pret Prunus pox virus.

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 9. un 19. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 16. un 22. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) augi, izņemot tos, kas izaudzēti no sēklām, ir:
-vai nu oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas shēmu, kas nosaka, ka tie iegūti tieši no materiāla, kas uzturēts atbilstošos apstākļos un oficiāli testēts vismaz uz Prunus pox virus, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēts šis kaitīgais organisms;
vai
- iegūti tieši no materiāla, kas uzturēts atbilstošos apstākļos un vismaz vienu reizi pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu laikā oficiāli testēts uz Prunus pox virus, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēts šis kaitīgais organisms;
b) kopš pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu sākuma augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Prunus pox virus izraisīto slimību simptomi;

c) audzēšanas vietā augi ar vīrusu vai vīrusiem līdzīgo patogēnu izraisīto slimības simptomiem ir iznīcināti.

26.2. Plūmju Prunus L. ģints stādīšanai paredzētie augi
a) kuru izcelsmes valstīs, kā zināms, plūmju Prunus L. ģints augiem ir sastopami attiecīgie kaitīgie organismi
b) izņemot sēklas, kuru izcelsmes valstīs, kā zināms, ir sastopami attiecīgie kaitīgie organismi

Neskarot noteikumus, kurus piemēro attiecīgajā gadījumā šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 9. un 19. punktā vai šī pielikuma A daļas I iedaļas 16., 22. un 26.1. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) augi ir:

c) izņemot sēklas, kuru izcelsmes valstis ir valstis ārpus Eiropas un ir zināms, kā ir sastopami attiecīgie kaitīgie organismi

Attiecīgie kaitīgie organismi ir:
- a) apakšpunktā norādītajā gadījumā
- Tomato ringspot virus;

- vai b) apakšpunktā norādītajā gadījumā
- Cherry rasp leaf virus (American),
- Peach mosaic virus (American),
- Peach phony rickettsia,
- Peach rosette mycoplasm,
- Peach yellows mycoplasm,
- Prunus line pattern virus (American),
- Peach X-disease mycoplasm,
- vai c) apakšpunktā norādītajā gadījumā
- Little cherry patogēns

- vai nu oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas shēmu, kas nosaka, ka tie iegūti tieši no materiāla, kas uzturēts atbilstošos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecīgiem kaitīgiem organismiem, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēti attiecīgie kaitīgie organismi;
vai
- iegūti tieši no materiāla, kas uzturēts atbilstošos apstākļos un vismaz vienu reizi pēdējo triju veģetācijas periodu laikā oficiāli testēts uz attiecīgiem kaitīgiem organismiem, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēti šie kaitīgie organismi;
b) kopš pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu sākuma augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti attiecīgo kaitīgo organismu izraisīto slimību simptomi.

27. Kazeņu Rubus L. ģints stādīšanai paredzētie augi:
a) kuru izcelsmes valstīs, kā zināms, kazeņu Rubus L. ģints augiem ir sastopami attiecīgie kaitīgie organismi

b) izņemot sēklas, kuru izcelsmes valstīs, kā zināms, ir sastopami attiecīgie kaitīgie organismi
Attiecīgie kaitīgie organismi ir:
- a) apakšpunktā norādītajā gadījumā:
- Tomato ringspot virus,
- Black raspberry latent virus,
- Cherry leafroll virus,
- Prunus necrotic ringspot virus,
- b) apakšpunktā norādītajā gadījumā
-Raspberry leaf curl virus (Amerikas)
- Cherry rasp leaf virus (Amerikas)

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I iedaļas 22. punktā uzskaitītajiem augiem:
a) augiem nav laputis vai to olas;
b) jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
aa) augi ir:
- vai nu oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas shēmu, kas nosaka, ka tie ir iegūti tieši no materiāla, kas uzturēts atbilstošos apstākļos un oficiāli testēts vismaz uz attiecīgiem kaitīgiem organismiem, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēti šie kaitīgie organismi;
vai
- iegūti tieši no materiāla, kas uzturēts atbilstošos apstākļos un vismaz vienu reizi pēdējo triju veģetācijas periodu laikā oficiāli testēts vismaz uz attiecīgiem kaitīgiem organismiem, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēti šie kaitīgie organismi;
bb) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti attiecīgo kaitīgo organismu izraisīto slimību simptomi.

28.1. Kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļi, kuru izcelsmes valstīs, kā zināms, ir sastopams Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

Neskarot aizliegumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 11., 12. un 13. punktā uzskaitītajiem bumbuļiem,
jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka bumbuļu izcelsmes teritorijās nav sastopams Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (visas rases, izņemot 1. rasi, t.i., parasto Eiropas rasi) un kopš attiecīgā perioda sākuma gan audzēšanas vietā, gan arī tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival simptomi;
vai
b) izcelsmes valsts izpilda noteikumus, kuri saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīti par līdzvērtīgiem Eiropas Savienības noteikumiem attiecībā uz Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival apkarošanu.

28.2. Kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļi

Neskarot šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 11., 12. un 13. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 28.1. punktā uzskaitītos noteikumus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka
a) ir zināms, ka bumbuļu izcelsmes teritorijās nav sastopams Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.;
vai
b) izcelsmes valsts izpilda noteikumus, kuri saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīti par līdzvērtīgiem Eiropas Savienības noteikumiem attiecībā uz Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. apkarošanu.

28.3. Kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļi, izņemot agros kartupeļus, kuru izcelsmes valstīs, kā zināms, ir sastopams Potato spindle tuber viroid

Neskarot noteikumus, kurus piemēro 3. pielikuma A daļas 11., 12. un 13. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 28.1 un 28.2. punktā uzskaitītajiem bumbuļiem, jānomāc to dīgtspēja.

28.4. Kartupeļu Solanum tuberosum L. stādīšanai paredzētie bumbuļi

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 11., 12. un 13. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 28.1., 28.2. un 28.3. punktā uzskaitītajiem bumbuļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka bumbuļu izcelsmes laukā nav sastopami Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens un Globodera pallida (Stone) Behrens;
un

aa) vai nu ir zināms, ka bumbuļu izcelsmes teritorijās nav sastopams Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith;

vai

bb) teritorijās, kurās, kā zināms, ir sastopams Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, bumbuļu audzēšanas vietā nav konstatēts Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, vai uzskata, ka audzēšanas vieta nav inficēta, saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru, ieviešot atbilstošas procedūras Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith likvidēšanai;
un
cc) vai nu ir zināms, ka bumbuļu izcelsmes teritorijās nav sastopami Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen;
vai
dd) ir zināms, ka bumbuļu izcelsmes teritorijās ir sastopami Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen,
- vai nu bumbuļi izaudzēti vietā, kur, pamatojoties uz saimniekaugu kultūru ikgadējiem apsekojumiem, veicot saimniekaugu vizuālās pārbaudes atbilstošos laikos un pēc ražas novākšanas, vizuāli pārbaudot bumbuļus, kas izaudzēti šajā laukā, gan no ārpuses, gan pārgriežot, nav konstatēti Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen,
vai
- pēc bumbuļu novākšanas, tiem izlases veidā noņemti paraugi un, vai nu pārbaudīti uz simptomu klātbūtni pēc atbilstošas metodes, kas stimulē simptomu parādīšanos vai arī tie laboratoriski testēti, kā arī atbilstošos laikos vizuāli pārbaudīti gan apskatot bumbuļus no ārpuses, gan tos pārgriežot, kā arī visos gadījumos, veicot kartupeļu saiņošanu maisos vai konteineros pirms izplatīšanas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kartupeļu sēklaudzēšanu un tirdzniecību, un nav konstatēti Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen simptomi.

28.5. Nakteņu Solonaceae dzimtas stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsmes valstīs, ka zināms, ir sastopams Potato stolbur mycoplasm

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 11., 12, 13. un 14. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 28.1., 28.2., 28.3. un 28.4. punktā uzskaitītajiem bumbuļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā augiem nav novēroti Potato stolbur mycoplasm simptomi.

28.6. Nakteņu Solonaceae dzimtas stādīšanai paredzētie augi, izņemot kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļus un tomātu Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. sēklas, kuru izcelsmes valstīs, kā zināms, ir sastopams Potato spindle tuber viroid

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 12., 14. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 28.5. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā augiem nav novēroti Potato spindle tuber viroid simptomi.

28.7. Paprikas Capsicum annuum L., tomātu Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., banānu Musa L., tabakas Nicotiana L. ģints un baklažānu Solanum melongena L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsmes valstīs, kā zināms, ir sastopams Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 12. un 14. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 28.5. un 28.6. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) augu izcelsmes teritorijās nav konstatēts Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;
vai
b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā augiem nav novēroti Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith simptomi.

28.8. Kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļi, izņemot stādīšanai paredzētos bumbuļus

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 13. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 28.1., 28.2. un 28.3. punktā uzskaitītajiem bumbuļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka nav zināms, ka bumbuļu izcelsmes teritorijās ir sastopams Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

29. Apiņu Humulus lupulus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma apiņiem audzēšanas vietā nav novēroti Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold un Verticillum dahliae Klebahn simptomi.

30.1. Krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul., neļķu Dianthus L. un pelargoniju Pelargonium l'Hérit. ex Ait. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā nav novērotas Heliothis armigera Hübner vai Spodoptera littoralis (Boisd.) pazīmes;
vai
b) augi ir atbilstoši apstrādāti, lai pasargātu tos no iepriekš minētajiem organismiem.

30.2. Krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul., neļķu Dianthus L. un pelargoniju Pelargonium l'Hérit. ex Ait. ģints augi, izņemot sēklas

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I iedaļas 30.1. punktā uzskaitītajiem augiem,
a) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā nav novērotas Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugiperda Smith vai Spodoptera litura (Fabricius) pazīmes;

vai
b) augi ir atbilstoši apstrādāti, lai pasargātu tos no iepriekš minētajiem organismiem.

31. Krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I iedaļas 30.1. un 30.2. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) augi ir ne vairāk kā trešais ataudzējums un iegūti no materiāla, kuram, veicot virusoloģisko testēšanu, nav konstatēts Chrysanthemum stunt viroid, vai arī tieši iegūti no materiāla, kuram, veicot oficiālu pārbaudi ziedēšanas laikā, raksturojošā paraugā, kas aptver vismaz 10% augu, nav konstatēts Chrysanthemum stunt viroid;
b) augi vai spraudeņi:
- iegūti saimniecībās, kuras oficiāli pārbaudītas vismaz reizi mēnesī triju mēnešu laikā pirms nosūtīšanas un šajā laikā ir zināms, ka nav novēroti Puccinia horiana Hennings simptomi un ir zināms, ka triju mēnešu laikā pirms izvešanas tās tuvākajā apkārtnē nav sastopami Puccinia horiana Hennings simptomi;
vai
- atbilstoši apstrādāti pret Puccinia horiana Hennings;
c) neapsakņotu spraudeņu gadījumā - gan spraudeņiem gan arī augiem, no kuriem tie iegūti, nav novēroti Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx simptomi;
- bet apsakņotu spraudeņu gadījumā - gan spraudeņiem, gan arī apsakņošanas dobē nav novēroti Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx simptomi.

32. Neļķu Dianthus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I iedaļas 30.1. un 30.2. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

- augi iegūti tieši no mātesaugiem, kuriem, pamatojoties uz oficiāli apstiprinātiem testiem, kas veikti vismaz vienreiz divu iepriekšējo gadu laikā, nav konstatēti Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder un Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma;

- augiem nav novēroti iepriekš minēto kaitīgo organismu simptomi.

33. Tulpju Tulipa L. un narcišu Narcissus L. ģints sīpoli, izņemot sīpolus, kam uz iepakojuma vai citādā veidā norādīts, ka tie paredzēti pārdošanai gala lietotājiem, kas profesionāli nenodarbojas ar grieztu ziedu ražošanu

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augiem kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev simptomi.

34. Pelargoniju Pelargonium L'Herit. ex Ait. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsmes valstīs, kā zināms, ir sastopams Tomato ringspot virus

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I iedaļas 30.1. un 30.2. punktā uzskaitītajiem augiem,
jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi ir:

a) kurās nav zināms, ka ir sastopams Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā ) vai citi Tomato ringspot virus pārnēsātāji

a) iegūti tieši no tādām audzēšanas vietām, kurās, kā zināms, nav sastopams Tomato ringspot virus;
vai
b) ne vairāk kā ceturtais ataudzējums, kas iegūti no mātesaugiem, kuros oficiāli apstiprinātajā virusoloģiskajā testēšanā nav konstatēts Tomato ringspot virus;

b) kurās ir zināms, ka ir sastopams Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā) vai citi Tomato ringspot virus pārnēsātāji

jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi ir:
a) iegūti tieši audzēšanas vietās, kurās, kā zināms, augsnē un augos nav sastopams Tomato ringspot virus.
vai
b) ne vairāk kā otrais ataudzējums, kas iegūti no mātesaugiem, kuros oficiāli apstiprinātajā virusoloģiskajā testēšanā nav konstatēts Tomato ringspot virus.

35. Lakstaugu sugu stādīšanai paredzētie augi, izņemot:
- sīpolus,
- bumbuļsīpolus,
- graudzāļu Gramineae dzimtas augus,
- sakneņus,
- sēklas,
- bumbuļus,
kuru izcelsme ir trešās valstis, kurās kā zināms, ir sastopami Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch)

Neskarot prasības, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas 1. iedaļas 30.1., 30.2., 31. un 32. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi ir izaudzēti kokaudzētavās, un:
a) kuru izcelsme ir teritorijā, kuru izvedējvalsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem noteicis kā teritoriju, kurā nav sastopams Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch), un tas ir norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija";
vai
b) kuru izcelsme ir audzēšanas vietā, kuru eksportētājvalsts nacionālais augu aizsardzības dienests, saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem, noteicis kā vietu, kurā nav sastopams Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch), pamatojoties uz oficiālajām pārbaudēm, kas veiktas vismaz vienreiz mēnesī triju mēnešu laikā pirms izvešanas, un tas ir norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija" un deklarēts, ka Liriomyza sativae (Blanchard) un Anisogramma anomala (Peck) E. Müller nav sastopami;
vai
c) tieši pirms izvešanas tie atbilstoši apstrādāti pret Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch), un pamatojoties uz oficiālajām pārbaudēm atzīts, ka tajos nav sastopami Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch). Sīkākas ziņas par apstrādi norādītas fitosanitārajā sertifikātā.

36. Krizantēmu Dendranthema (DC) Des. Moul., neļķu Dianthus L., ģipseņu Gypsophila L. un zeltgalvīšu Solidago L. grieztie ziedi un seleriju Apium graveolens L. sugu un baziliku Ocimum L. ģints augu lapu dārzeņi

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka grieztie ziedi un lapu dārzeņi:
- izcelsmes valstī nav sastopami Liriomyza sativae (Blanchard) un Amawomyza maculosa (Malloch);
vai
- tieši pirms izvešanas tie ir pārbaudīti un nav konstatēti Liriomyza sativae (Blanchard) un Amawomyza maculosa (Malloch).

37. Lakstaugu sugu stādīšanai paredzētie augi, izņemot:
- sīpolus,
- bumbuļsīpolus,
- graudzāļu dzimtas augus,
- sakneņus,
- sēklas,
- bumbuļus,
kuru izcelsme ir trešās valstis

Neskarot prasības, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas 1. iedaļas 30.1., 30.2., 31., 32. un 35. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopami Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess);
vai

b) vai nu audzēšanas vietā vismaz reizi mēnesī triju mēnešu laikā pirms ražas novākšanas veiktajās oficiālajās pārbaudēs augiem nav novērotas Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess) pazīmes;
vai
c) tieši pirms izvešanas veiktajās oficiālajās pārbaudēs atzīts, ka augiem nav konstatēti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess),
un
tie attiecīgi apstrādāti pret Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess).

38. Iestādīti vai stādīšanai paredzēti augi ar saknēm, kas audzēti atklātā laukā

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka audzēšanas vietā nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. sependoniscus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens un Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

39. Augsne un augsnes substrāts, kas ir pievienots vai kopā ar augiem, kas pilnībā vai daļēji sastāv no augsnes vai cietām organiskajām vielām, tādam kā: augu atliekas, humuss, kūdra, miza,
vai no jebkurām cietām neorganiskajām vielām, kas paredzēts dzīvotspējas uzturēšanai, kuru izcelsme ir:
- Turcija,
- Baltkrievija, Gruzija, Moldāvija, Krievija, Ukraina;
- valstis ārpus Eiropas, izņemot Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu, Lībiju, Maroku, Tunisiju

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) augsnes substrāts stādīšanas brīdī:
- vai nu nesatur augsni un organiskās vielas;
vai

- ir atzīts, ka nav sastopami kukaiņi un kaitīgās nematodes un ir atbilstoši pārbaudīts vai termiski apstrādāts vai fumigēts, lai nodrošinātu, ka nav inficēts vai invadēts ar citiem kaitīgiem organismiem;
vai
- atbilstoši termiski apstrādāts vai fumigēts, lai nodrošinātu, ka nav inficēts vai invadēts ar kaitīgiem organismiem,
un
b) no iestādīšanas brīža:
- vai nu veikti atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu, ka audzēšanas substrāts ir uzturēts neinficēts vai neinvadēts ar kaitīgiem organismiem,
vai
- divu nedēļu laikā pirms nosūtīšanas augi attīrīti no substrāta, atstājot to tādā daudzumā, cik nepieciešams to dzīvotspējas uzturēšanai transportēšanas laikā, un, ja tie ir pārstādīti, šim nolūkam izmantotais audzēšanas substrāts atbilst a) apakšpunktā noteiktajām prasībām.

40.1. Parasto biešu Beta vulgaris L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā nav novēroti Beet curly top virus (izolāti, kuri nav konstatēti Eiropā) simptomi.

40.2. Parasto biešu Beta vulgaris L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsmes valstīs, kā zināms, ir sastopams Beet leaf curl virus

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I iedaļas 40.1. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) nav zināms, ka audzēšanas teritorijā ir sastopams Beet leaf curl virus,
un

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Beet leaf curl virus simptomi.

41. Stādīšanai paredzētie augi, izņemot
- sīpolus,
- bumbuļsīpolus,
- sakneņus,
- sēklas,
- bumbuļus,
kuru izcelsme ir trešās valstis

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I iedaļas 30.1., 30.2., 31., 32., 34., 35. un 37. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi ir izaudzēti kokaudzētavās, un:
a) kuru izcelsme ir teritorijā, kuru eksportētājvalsts nacionālais augu aizsardzības dienests, saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem, noteicis kā teritoriju, kurā nav sastopams Thrips palmi Karny un tas ir norādīts fitosanitārajā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija";
vai
b) kuru izcelsme ir audzēšanas vietā, kuru eksportētājvalsts nacionālais augu aizsardzības dienests, saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem, noteicis kā vietu, kurā nav sastopams Thrips palmi Karny, pamatojoties uz oficiālajām pārbaudēm, kas veiktas vismaz vienu reizi mēnesī triju mēnešu laikā pirms izvešanas, un tas ir norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija" un deklarēts, ka Thrips palmi Karny nav sastopams;
vai

c) tieši pirms izvešanas tie atbilstoši apstrādāti pret Thrips palmi Karny, un pamatojoties uz oficiālajām pārbaudēm atzīts, ka tajos nav sastopams Thrips palmi Karny. Sīkākas ziņas par apstrādi norādītas fitosanitārajā sertifikātā.

42. Orhideju dzimtas grieztie ziedi un Momordica L. ģints un baklažānu Solanum melongena L. augļi, kuru izcelsme ir trešās valstis

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka grieztie ziedi un lapu dārzeņi:

- izcelsmes valstī nav sastopams Thrips palmi Karny,
vai
- tieši pirms izvešanas tie oficiāli pārbaudīti un tiem nav konstatēts Thrips palmi Karny.

43. Stādīšanai paredzētie palmu Palmae dzimtas augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

Neskarot aizliegumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 18. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) vai nu ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopami Palm lethal yellowing mycoplasm un Cadang-Cadang viroid,
un
kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti to simptomi;
vai
b) augiem kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti Palm lethal yellowing mycoplasm un Cadang-Cadang viroid simptomi,
un
audzēšanas vietā augi, kuru simptomi rada aizdomas par inficēšanos vai invadēšanos ar organismiem, ir iznīcināti
un
augi atbilstoši apstrādāti, lai apkarotu Myndus crudus Van Duzee;
c) audzējot augus audu kultūrā, tie iegūti no augiem, kas atbilst a) un b) apakšpunktos noteiktajām prasībām.

44. Kamēliju Camellia L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopams Ciborinia camelliae Kohn;
vai
b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augiem ziedēšanas laikā audzēšanas vietā nav novēroti Ciborinia camelliae Kohn simptomi.

45. Fuksiju Fuchsia L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir ASV vai Brazīlija

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav novēroti Aculops fuchsiae Keifer pazīmes,
un
tieši pirms izvešanas augi pārbaudīti un tiem nav konstatēts Aculops fuchsiae Keifer.

46. Stādīšanai paredzētie koki un krūmi, izņemot sēklas un augus audu kultūrā, kuru izcelsme ir trešās valstis, izņemot Eiropas un Vidusjūras valstis

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 1., 2., 3., 9., 14., 16., 17., 18., 19. punktā, 3. pielikuma B daļas 1. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10., 11.1., 11.2., 13., 14.1., 14.2., 15., 16., 19., 20., 21., 22., 23., 25.1., 25.2., 26.1., 26.2., 27., 28.5., 28.6., 29., 30.1., 30.2., 31., 32., 35., 36., 38., 39.,41., 42., 43., 44. un 45. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi:

- ir tīri (t.i., bez augu atliekām) un bez ziediem un augļiem,

- audzēti stādaudzētavās,
- atbilstošos laikos un pirms izvešanas ir pārbaudīti un nav konstatēti kaitīgu baktēriju, vīrusu un vīrusiem līdzīgo organismu simptomi,

un

- vai nu nav konstatēti kaitīgu nematožu, kukaiņu, ērču un sēnīšu pazīmes un simptomi,

vai

- atbilstoši apstrādāti, lai iznīcinātu šos organismus.

47. Stādīšanai paredzētie lapu koki un krūmi, izņemot sēklas un augus audu kultūrā, kuru izcelsme ir trešās valstis, izņemot Eiropas un Vidusjūras valstis

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 2., 3., 9., 16., 17., 18. un 19. punktā, 3. pielikuma B daļas 1. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 11.1., 11.2., 12., 13., 14.1., 14.2., 15., 16., 19., 20., 21., 22., 23., 25.1., 25.2., 26.1., 26.2., 27., 38., 41., 44., 45., 46. un 52. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi ir miera stadijā un bez lapām.

48. Stādīšanai paredzētie viengadīgie un divgadīgie augi, izņemot graudzāļu Gramineae dzimtas augus, izņemot sēklas, kuru izcelsmes valstis nav Eiropas un Vidusjūras valstis

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 12., 14. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 28.5., 28.6., 35., 36., 37., 38., 39., 40.1. un 40.2. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi:

- izaudzēti stādaudzētavās,
- ir bez augu atliekām, ziediem un augļiem,
- atbilstošos laikos un pirms izvešanas pārbaudīti un
- nav konstatēti kaitīgu baktēriju, vīrusu un vīrusiem līdzīgo organismu simptomi,

un

- vai nu nav konstatēti kaitīgu nematožu, kukaiņu, ērču un sēnīšu pazīmes vai simptomi,

vai

- atbilstoši apstrādāti, lai iznīcinātu šos organismus

49. Stādīšanai paredzētie graudzāļu Gramineae dzimtas dekoratīvu daudzgadīgo zālāju Bambusoideae, Panicoideae apakšdzimtu un Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. un Uniola L. ģints augi, izņemot sēklas, kuru izcelsmes valstis nav Eiropas un Vidusjūras valstis

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I iedaļas 38. un 39. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka šie augi:

- izaudzēti stādaudzētavās,

un

- ir bez augu atliekām, ziediem un augļiem,

un

- pirms izvešanas pārbaudīti,

un

- nav konstatēti kaitīgu baktēriju, vīrusu un vīrusiem līdzīgo organismu simptomi,

un

- vai nu nav konstatēti kaitīgu nematožu, kukaiņu, ērču un sēnīšu pazīmes vai simptomi,

vai

- atbilstoši apstrādāti, lai iznīcinātu šos organismus.

50. Dabīgie vai mākslīgi radītie, stādīšanai paredzētie punduraugi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 1., 2., 3., 9., 14., 16., 17., 18., 19. punktā, 3. pielikuma B daļas 1. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 9., 10., 11.1., 11.2., 13., 14.1., 14.2., 15., 16., 19., 20., 21., 22., 23., 25.1., 25.2., 26.1., 26.2., 27., 28.5., 28.6., 29., 30.1., 30.2., 31., 35., 36., 38., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47 un 49. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) augus, ieskaitot tos, kuri atlasīti tieši dabiskā vidē, vismaz divus gadus pēc kārtas pirms nosūtīšanas ir audzēti, turēti un sagatavoti oficiāli reģistrētajās stādaudzētavās, kuras pakļautas oficiāli uzraudzītam kontroles režīmam,
b) augi, a) apakšpunktā minētajās stādaudzētavās:
aa) vismaz a) apakšpunktā minētajā periodā:

- iestādīti podos, kuri nolikti uz plauktiem vismaz 50 cm augstumā,
- ir atbilstoši apstrādāti, lai nodrošinātu, ka augi nav inficēti ar rūsām (rasēm, kuras nav konstatētas Eiropā) un fitosanitārā sertifikāta ailē "Ķīmiskā apstrāde" norādīts: darbīgās vielas nosaukums, koncentrācija un lietošanas datums;

- vismaz sešas reizes gadā, ar attiecīgiem intervāliem, oficiāli pārbaudīti uz šī rīkojuma pielikumos nosaukto kaitīgo organismu klātbūtni. Šīs pārbaudes veic arī augiem a) apakšpunktā minēto stādaudzētavu tuvākajā apkārtnē: vismaz vizuālajā pārbaudē apskata katru lauka vai stādaudzētavas rindu un vizuāli pārbauda visas virs augsnes substrāta esošās augu daļas, randomizēti noņemot paraugus vismaz no 300 augiem no noteiktās ģints, ja šīs ģints augu skaits ir ne vairāk par 3000 augiem, vai 10% augu, ja šīs ģints augu skaits pārsniedz 3000;
- šajās pārbaudēs nav konstatēti iepriekšējā ievilkumā norādītie kaitīgie organismi. Inficētos vai invadētos augus iznīcina. Pārējos augus, attiecīgajā gadījumā, efektīvi apstrādā un turklāt uzglabā atbilstošu laiku un pārbauda, lai nodrošinātu, ka augi nav inficēti vai invadēti ar kaitīgiem organismiem;
- iestādīti vai nu agrāk neizmantotā mākslīgā augsnes substrātā vai nu dabīgā augsnes substrātā, kas bija fumigēts vai atbilstoši termiski apstrādāts un nav konstatēts neviens kaitīgais organisms;
- turēti tādos apstākļos, lai nodrošinātu, ka augsnes substrāts uzturēts neinficēts vai neinvadēts ar kaitīgiem organismiem un divu nedēļu laikā pirms nosūtīšanas augi:
- nokratīti un noskaloti ar tīru ūdeni, lai noņemtu sākotnējo augsnes substrātu un atstāti ar atsegtām saknēm,

vai

- nokratīti un noskaloti ar tīru ūdeni, lai noņemtu sākotnējo augsnes substrātu un pārstādīti augsnes substrātā, kas atbilst aa) apakšpunkta piektajā ievilkumā noteiktajiem nosacījumiem;

- atbilstoši apstrādāti, lai nodrošinātu, ka augsnes substrāts nav inficēts vai invadēts ar kaitīgiem organismiem, fitosanitārā sertifikāta ailē "Ķīmiskā apstrāde" norādīts: darbīgās vielas nosaukums, koncentrācijas un lietošanas datums;

bb) iepakoti slēgtos konteineros, kas oficiāli aizzīmogoti un pievienots reģistrētās stādaudzētavas reģistrācijas numurs; šis numurs norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", ar to veicinot partijas identificēšanu.

51. Daudzgadīgie zālaugi, neļķu Caryophyllaceae dzimtas (izņemot neļķu Dianthus L. ģinti), asteru Compositae dzimtas (izņemot krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul. ģinti), krustziežu Crusiferae, tauriņziežu Leguminosae un rožu Rosaceae dzimtu (izņemot zemeņu Fragaria L. ģinti) stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir trešās valstis, izņemot Eiropas un Vidusjūras valstis

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I iedaļas 35., 36., 37., 38. un 39. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka šie augi:

- izaudzēti stādaudzētavās,
un

- bez augu atliekām, ziediem un augļiem,

un
- pārbaudīti atbilstošos laikos un pirms izvešanas, un

tiem nav konstatēti kaitīgu baktēriju, vīrusu un vīrusiem līdzīgo organismu simptomi,

un

- vai nu nav konstatēti kaitīgu nematožu, kukaiņu, ērču un sēnīšu simptomi vai pazīmes,

vai

- atbilstoši apstrādāti, lai iznīcinātu šos organismus.

52. Lakstaugu sugu stādīšanai paredzētie augi un fikusu Ficus L. un hibisku Hibiscus L. ģints augi, izņemot

- sīpolus,
- bumbuļsīpolus,
- sakneņus,
- sēklas,

- bumbuļus,

kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I iedaļas 30.1., 30.2., 31., 32., 35, 37. un 41. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi:
a) kuru izcelsme ir teritorijā, kuru eksportētājvalsts nacionālais augu aizsardzības dienests, saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem, noteicis kā teritoriju, kurā nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā) un tas ir norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija";
vai
b) kuru izcelsme ir audzēšanas vietā, kuru eksportētājvalsts nacionālais augu aizsardzības dienests, saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem, noteicis kā vietu, kurā nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā), pamatojoties uz oficiālajām pārbaudēm, kas veiktas vismaz vienu reizi trijās nedēļās deviņu nedēļu laikā pirms izvešanas, un tas ir norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija" un deklarēts, ka Bemisia tabaci Genn. (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā) nav sastopams,
vai
c) gadījumos, kad tie ir izaudzēti vai uzglabāti vietās, kurās ir konstatēts Bemisia tabaci Gen. (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā), bet augi ir atbilstoši apstrādāti, lai nodrošinātu, ka tie nav invadēti ar Bemisia tabaci Gen. (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā) un ieviesto pasākumu rezultātā likvidējot Bemisia tabaci Genn.(populācijas, kas nav konstatētas Eiropā), gan oficiālajās pārbaudēs, kas veiktas ik nedēļu deviņu nedēļu laikā pirms izvešanas, gan monitoringa procedūrās šajā laika periodā, šī ražošanas vieta atzīta par vietu, kurā nav sastopams Bemisia tabaci Gen. (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā). Dati par apstrādi norādīti fitosanitārajā sertifikātā.

53. Asteru Aster spp., Eryngium L., gipseņu Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., rožu Rosa L., zeltgalvīšu Solidago L., Trachelium L. ģints grieztie ziedi un baziliku Ocimum L. ģints augu lapu dārzeņi, kuru izcelsme ir valstis ārpus Eiropas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka grieztie ziedi un lapu dārzeņi:
- izcelsmes valstī nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā);
vai
- tieši pirms izvešanas tie ir oficiāli pārbaudīti un Bemisia tabaci Genn (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā) nav konstatēts.

54. Tomātu Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsmes valstīs, kā zināms, ir sastopams Tomato Yellow leaf curl virus

Neskarot prasības, kuras piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 13. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 28.5., 28.6. un 28.7. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā:

a) kurās nav zināms, ka ir sastopams Bemisia tabaci Genn.

jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augiem nav novēroti Tomato Yellow leaf curl virus simptomi

b) kurās ir zināms, ka ir sastopams Bemisia tabaci Genn

jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) augiem nav novēroti Tomato Yellow leaf curl virus simptomi,
un
aa) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopams Bemisia tabaci Genn.,
vai
bb) vismaz reizi mēnesī triju mēnešu laikā veiktajās oficiālajās pārbaudēs pirms augu izvešanas audzēšanas vietā nav konstatēts Bemisia tabaci Genn.;
vai
b) audzēšanas vietā nav novēroti Tomato Yellow leaf curl virus simptomi un audzēšanas vieta ir atbilstoši apstrādāta un pakļauta pārraudzības režīmam, lai nodrošinātu, ka nav sastopams Bemisia tabaci Genn.

55. Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, bumbuļus, bumbuļsīpolus un sakneņus, kuru izcelsmes valstīs, kā zināms, ir sastopami attiecīgie kaitīgie organismi:
- Bean golden mosaic virus,

- Cowpea mild mottle virus,
- Lettuce infectious yellow virus,
- Pepper mild tigré virus;
- Squash leaf curl virus,
- citi vīrusi, kas pārnēsā Bemisia tabaci Genn.

Neskarot prasības, kuras piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 13. punktā un šī pielikuma A daļas I iedaļas 28.5., 28.6., 35., 36., 37., 40.1., 40.2., 51., 52., 53. un 54. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā:

a) kurās nav zināms, ka ir sastopami Bemisia tabaci Genn. vai (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā) vai citi norādīto kaitīgo organismu pārnēsātāji

jābūt oficiālam apliecinājumam, ka pilnā veģetācijas perioda laikā augiem nav novēroti attiecīgo kaitīgo organismu simptomi

b) kurās ir zināms, ka ir sastopami Bemisia tabaci Genn. (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā) vai citi norādīto kaitīgo organismu pārnēsātāji

jābūt oficiālam apliecinājumam, ka atbilstošā laikā augiem nav novēroti attiecīgo kaitīgo organismu simptomi,
un
a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopami Bemisia tabaci Genn. un citi attiecīgo kaitīgo organismu pārnēsātāji;
vai
b) atbilstošos laikos veiktajā oficiālajā pārbaudē audzēšanas vietā nav konstatēti Bemisia tabaci Genn. un citi attiecīgo kaitīgo organismu pārnēsātāji;
vai

c) augi ir atbilstoši apstrādāti ar mērķi likvidēt Bemisia tabaci Genn.

56. Vasaras saulgriežu Helianthus annuus L. sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
aa) ir zināms, ka sēklu izcelsmes teritorijās nav sastopams Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni;
vai

b) sēklas ir atbilstoši apstrādātas pret Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni, izņemot sēklas, kas iegūtas no šķirnēm, kuras ir izturīgas pret visām audzēšanas teritorijā sastopamajām Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni rasēm.

57. Tomātu Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. sēklas


Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka sēklas iegūtas, izmantojot atbilstošu skābes ekstrakcijas metodi vai līdzvērtīgu metodi, kas apstiprināta saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru,
un

a) vai nu nav zināms, ka sēklu izcelsmes teritorijās ir sastopams Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye un Potato spindle tuber viroid;
vai
b) pēdējā pilnā veģetācijas perioda laikā audzēšanas vietā augiem nav novēroti norādīto kaitīgo organismu izraisīto slimību simptomi;
vai
c) sēklu raksturojošie paraugi oficiāli testēti vismaz uz šiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot atbilstošas metodes, un šajos testos nav konstatēti šie kaitīgie organismi.

58.1. Sējas lucernas Medicago sativa L. sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā nav novēroti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev simptomi un raksturojošajā paraugā laboratorijas testos Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev nav atklāts;
vai
b) pirms izvešanas veikta fumigācija.

58.2. Sējas lucernas Medicago sativa L. sēklas, kuru izcelsmes valstīs, kā zināms, ir sastopams Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I iedaļas 58.1. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) nav zināms, ka saimniecībā vai tās tuvākajā apkārtnē pēdējo desmit gadu laikā ir sastopams Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.;
(b) vai nu
- šī kultūraugu šķirne ir atzīta par izturīgu pret Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.;
vai

- sēklu novākšanas laikā tiem nav iestājies ceturtais pilnais veģetācijas periods pēc sējas un šiem kultūraugiem līdz šim tikai vienreiz novāktas sēklas;
vai
- inerto (nedzīvo) piemaisījumu saturs, kas noteikts saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro Eiropas Savienībā realizējamo sēklu sertificēšanai, nepārsniedz 0,1 % no svara;
c) pēdējā pilnā veģetācijas periodā vai, attiecīgajā gadījumā, pēdējo divu veģetācijas periodu laikā audzēšanas vietā vai jebkuriem tās tuvumā esošiem lucernas Medicago sativa L. kultūraugiem nav novēroti Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. simptomi;
d) kultūraugi izaudzēti zemes platībā, kurā triju pēdējo gadu laikā pirms sējas nav audzēti Medicago sativa L. kultūraugi.

59. Rīsu Oryza sativa L. sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) sēklas oficiāli testētas, izmantojot atbilstošus nematoloģiskus testus un šajos testos nav konstatēts Aphelenchoides besseyi Christie;
vai
b) sēklas atbilstoši apstrādātas ar karstu ūdeni vai citu atbilstošu paņēmienu pret Aphelenchoides besseyi Christie.

60. Pupiņu Phaseolus L. ģints augu sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka sēklu izcelsmes teritorijās nav sastopams Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye;
vai
b) sēklu raksturojošais paraugs testēts un šajos testos Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. nav konstatēts.

61. Kukurūzas Zea mays L. sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka sēklu izcelsmes teritorijās nav sastopams Erwinia stewartii (Smith) Dye;
vai
b) sēklu raksturojošais paraugs testēts un šajos testos Erwinia stewartii (Smith) Dye nav konstatēts.

62. Kviešu Triticum, rudzu Secale un tritikāles X Triticosecale ģints sēklas no Afganistānas, Indijas, Irākas, Irānas, Meksikas, Nepālas, Pakistānas, Dienvidāfrikas un ASV, kur, kā zināms, ir sastopams Tilletia indica Mitra

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka sēklu izcelsmes teritorijā nav sastopams Tilletia indica Mitra. Teritorijas nosaukums norādīts fitosanitārajā sertifikātā.

63. Kviešu Triticum, rudzu Secale un tritikāles X Triticosecale graudi no Afganistānas, Indijas, Irākas, Irānas, Meksikas, Nepālas, Pakistānas, Dienvidāfrikas un ASV, kur, kā zināms, ir sastopams Tilletia indica Mitra

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
i) vai nu ir zināms, ka graudu izcelsmes teritorijā nav sastopams Tilletia indica Mitra. Teritorijas vai teritoriju nosaukums norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Izcelsmes vieta";
vai

ii) pēdējā pilnā veģetācijas perioda laikā audzēšanas vietā nav novēroti Tilletia indica Mitra simptomi un graudu raksturojošie paraugi noņemti gan ražas novākšanas laikā, gan pirms nosūtīšanas un testēti un šajos testos nav konstatēts Tilletia indica Mitra; pēdējais fakts norādīts fitosanitārajā sertifikātā ailē "Ražojuma nosaukums", tikpat kā "testēts" un Tilletia indica Mitra" nav konstatēts.

II Iedaļa

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuru izcelsme ir Latvijā un Eiropas Savienībā

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti

Īpašās prasības

1.Kastaņu Castanea Mill. ģints augu koksne

a) Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka koksnes izcelsmes teritorijās nav sastopams Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;
vai

b) koksnei jābūt nomizotai.

2. Platānu Platanus L. ģints augu koksne, ieskaitot koksni, kam nav saglabāta dabīgā apaļā virsma

a) Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka koksnes izcelsmes teritorijās nav sastopams Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter;

vai

b) uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "KD" (mākslīgi žāvēts), vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā ir mākslīgi žāvēta līdz 20 % mitruma saturam, izsakot to kā sausnes saturu procentos ražošanas procesa laikā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu.

3. Nomizota kastaņu Castanea Mill. ģints augu miza

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka
a) ir zināms, ka mizas izcelsmes teritorijās nav sastopams Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;
vai
b) kravai veikta fumigācija vai cita atbilstoša apstrāde pret Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

4. Priežu Pinus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti Scrirrhia pini Funk & Parker simptomi.

5. Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L., duglāziju Pseudotsuga Carr. un hemlokegļu Tsuga Carr. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II iedaļas 4. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti Melampsora medusae Thümen simptomi.

6. Apšu Populus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti Melampsora medusae Thümen simptomi.

7. Kastaņu Castanea Mill. un ozolu Quercus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka
a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopams Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;
vai
b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomi.

8. Platānu Platanu L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka
a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopams Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter
vai
b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter simptomi.

9. Korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Ehrh., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, pirakantu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka
a) saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru, ir atzīts, ka augu izcelsmes zonās nav sastopams Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
vai
b) audzēšanas laukā un tā tuvākajā apkārtnē ir iznīcināti augi ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. simptomiem

10. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints un to hibrīdu augi, izņemot augļus un sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka
a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopami Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli & Gikashvili, Citrus vein enation woody gall un Citrus tristeza virus (Eiropas celmi);
vai
b) augi iegūti atbilstoši sertifikācijas shēmai, kas nosaka, ka tie iegūti tieši no materiāla, kas uzturēts atbilstošos apstākļos un oficiāli katrs atsevišķi testēts vismaz attiecībā uz Citrus tristeza virus (Eiropas celmiem) un Citrus vein enation woody gall, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, kas apstiprinātas saskaņā Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru, un ko pastāvīgi audzē pret kukaiņiem aizsargātā siltumnīcā vai izolētā kamerā un kam nav novēroti Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Pandri) Kanchaveli & Gikashvili, Citrus tristeza virus (Eiropas celmi) un Citrus vein enation woody gall simptomi;

vai
c) augi:
- iegūti atbilstoši sertifikācijas shēmai, kas nosaka, ka tie iegūti tieši no materiāla, kas uzturēts atbilstošos apstākļos un oficiāli katrs atsevišķi testēts vismaz attiecībā uz Citrus vein enation woody gall un Citrus tristeza virus (Eiropas celmiem), izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, kas apstiprinātas saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru, un šajos testos Citrus tristeza virus (Eiropas celmi) nav konstatēti un katrs atsevišķi oficiāli testēts saskaņā ar šajā ievilkumā minētajām metodēm un sertificēts, ka nesatur vismaz Citrus tristeza virus (Eiropas celmus);
un

- pārbaudīti un kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma tiem nav novēroti Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Pandri) Kanchaveli et Gikashvili,Citrus vein enation woody gall un Citrus tristeza virus simptomi.

11. Kallu Araceae, marantu Marantaceae, banānu Musaceae dzimtas, avokado Persea spp. sugu un strelīciju Strelitziaceae dzimtas augi, apsakņoti vai kopā ar substrātu

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka
a) audzēšanas vietā kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma nav novērota invadēšanās ar Radopholus similis (Cobb) Thorne;
vai
b) aizdomīgo augu saknes un augsne kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma oficiāli nematoloģiski testēti vismaz attiecībā uz Radopholus similis (Cobb) Thorne un šajos testos šis kaitīgais organisms nav konstatēts.

12. Zemeņu Fragaria L., plūmju Prunus L. un kazeņu Rubus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam ka:
a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopami attiecīgie kaitīgie organismi;
vai
b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā augiem nav novēroti attiecīgo kaitīgo organismu izraisīto slimību simptomi.

Attiecīgie kaitīgie organismi ir:
- uz zemeņu Fragaria L ģints augiem:
- Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae
- Arabis mosaic virus

- Raspberry ringspot virus
- Strawberry crinkle virus
- Strawberry latent ringspot virus
- Strawberry mild yellow edge virus
- Tomato black ring virus
- Xanthomonas fragariae Kennedy and King

- uz plūmju Prunus L. ģints augiem
- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
- Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye
- uz persiku Prunus persica (L.) Batsch augiem:
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,
- uz kazeņu Rubus L. ģints augiem:
- Arabis mosaic virus
- Raspberry ringspot virus
- Strawberry latent ringspot virus
- Tomato black ring virus.

13. Cidoniju Cydonia Mill. un bumbieru Pyrus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II iedaļas 9. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopams Pear decline mycoplasm;
vai
b) pēdējo triju pilnu veģetācijas ciklu laikā audzēšanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē augi, kuru simptomi rada aizdomas par inficēšanos ar Pear decline mycoplasm, ir iznīcināti.

14. Zemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II iedaļas 12. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopams Aphelenchoides besseyi Christie;
vai
b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā augiem nav novēroti Aphelenchoides besseyi Christie simptomi;
vai
c) audzējot augus audu kultūrā, tie ir iegūti no augiem, kas atbilst šī apraksta b) apakšpunkta prasībām vai arī ir oficiāli testēti, izmantojot atbilstošas nematoloģiskās metodes, un tiem Aphelenchoides besseyi Christie nav konstatēts.

15. Ābeļu Malus Mill. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II iedaļas 9. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopams Apple proliferation mycoplasm;
vai
b) (aa) augi, izņemot tos, kas izaudzēti no sēklām ir:

- vai nu oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas shēmu, kas nosaka, ka tie iegūti tieši no materiāla, kas uzturēts atbilstošos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz Apple proliferation mycoplasm, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos šis kaitīgais organisms nav konstatēts;
vai

- iegūti tieši no materiāla, kas uzturēts atbilstošos apstākļos un vismaz vienreiz pēdējo sešu pilnu veģetācijas periodu laikā oficiāli testēts vismaz attiecībā uz Apple proliferation mycoplasm, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos šis kaitīgais organisms nav konstatēts;

(bb) kopš pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu sākuma augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Apple proliferation mycoplasm izraisīto slimību simptomi.

16. Šādu plūmju Prunus L. sugu stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas:
- Prunus amygdalus Batsch,
- Prunus armeniaca L.,
- Prunus blireiana Andre,
- Prunus brigantina Vill.,
- Prunus cerasifera Ehrh.,
- Prunus cistena Hansen,
- Prunus curdica Fenzl and Fritsch.,
- Prunus domestica ssp. domestica L.,
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid,
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,
- Prunus glandulosa Thunb.,
- Prunus holosericea Batal.,

- Prunus hortulana Bailey,
- Prunus japonica Thunb.,
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,
- Prunus maritima Marsh.,
- Prunus mume Sieb. and Zucc.,
- Prunus nigra Ait.,
- Prunus persica (L.) Batsch,
- Prunus salicina L.,
- Prunus sibirica L.,
- Prunus simonii Carr.,
- Prunus spinosa L.,
- Prunus tomentosa Thunb.,
- Prunus triloba Lindl.
un citas plūmju Prunus L. ģints sugas, kuras ir ieņēmīgas pret Plum pox virus

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II iedaļas 12. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka

a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopams Plum pox virus;
vai
b) (aa) augi, izņemot tos, kuri izaudzēti no sēklām, ir

- vai nu oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas shēmu, kas nosaka, ka tie iegūti tieši no materiāla, kurš uzturēts atbilstošos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz Plum pox virus, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos šis kaitīgais organisms nav konstatēts;
vai
- iegūti tieši no materiāla, kas uzturēts atbilstošos apstākļos un pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz Plum pox virus, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos šis kaitīgais organisms nav konstatēts;

(bb) kopš pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu sākuma augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Plum pox virus izraisītās slimības simptomi;

(cc) audzēšanas vietā augi ar citu vīrusu vai vīrusveidīgu patogēnu izraisīto slimību simptomiem ir iznīcināti.

17. Vīnkoku Vitis L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka, kopš pēdējo divu pilnu veģetācijas periodu sākuma, mātes augiem audzēšanas vietā nav novēroti Grapevine flavescence dorée MLO un Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.simptomi.

18.1.Kartupeļu Solanum tuberosum L. stādīšanai paredzētie bumbuļi

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka
a) ir izpildīti Eiropas Savienības noteikumi, Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival apkarošanai;
un
b) vai nu ir zināms, ka bumbuļu izcelsmes teritorijā nav sastopams Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. vai arī ir izpildīti Eiropas Savienības noteikumi Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. apkarošanai;
un
c) ir zināms, ka bumbuļi izaudzēti laukā, kurā Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens un Globodera pallida (Stone) Behrens nav sastopami;

un
(d) (aa) vai nu ir zināms, ka bumbuļu izcelsmes teritorijās (Smith) Smith nav sastopams Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;
vai
(bb) teritorijās, kurās, kā zināms, ir sastopams Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, bumbuļu audzēšanas vietā Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith nav konstatēts vai par tādu uzskata pēc atbilstošo pasākumu veikšanas Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith likvidēšanai;
un
e) vai nu bumbuļu izcelsme ir teritorijās, kurās, kā zināms, nav sastopami Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen, vai arī teritorijās, kurās, kā zināms, ir sastopami Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen:
-vai nu bumbuļi izaudzēti vietā, kur, pamatojoties uz saimniekaugu kultūru ikgadējiem apsekojumiem, veicot saimniekaugu vizuālās pārbaudes atbilstošā laikā un pēc ražas novākšanas vizuāli pārbaudot bumbuļus, kas izaudzēti šajā laukā gan no ārpuses, gan pārgriežot, nav konstatēti Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen,
vai
- pēc bumbuļu novākšanas tiem izlases veidā noņemti paraugi un vai nu pārbaudīta simptomu klātbūtne pēc atbilstošas metodes, kas stimulē simptomu parādīšanos, vai arī tie laboratoriski testēti, kā arī atbilstošos laikos vizuāli pārbaudīti, gan apskatot bumbuļus no ārpuses, gan tos pārgriežot, kā arī visos gadījumos, veicot kartupeļu saiņošanu maisos vai konteineros pirms tirdzniecības saskaņā ar Padomes Direktīvu 66/403/EEK par sēklas kartupeļu tirdzniecību, un nav konstatēti Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen simptomi.

18.2. Kartupeļu Solanum tuberosum L. stādīšanai paredzētie bumbuļi, izņemot to šķirņu bumbuļus, kuras oficiāli apstiprinātas vienā vai vairākās dalībvalstīs saskaņā ar 1970. gada 29. septembra Padomes Direktīvu 70/457/EEK par kopējo lauksaimniecības augu šķirņu katalogu

Neskarot īpašās prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II iedaļas 18.1. punktā uzskaitītajiem bumbuļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka bumbuļi:
- pieder izlases materiālam, kas atbilstošā veidā norādīts dokumentā, kas pievienots attiecīgajiem bumbuļiem,

- izaudzēti Eiropas Savienībā;
un

- iegūti tieši no materiāla, kas uzturēts atbilstošos apstākļos un Eiropas Savienībā oficiāli testēts karantīnā, saskaņā ar atbilstošām metodēm, un šajos testos kaitīgie organismi nav konstatēti.

18.3. Stolonus vai bumbuļus veidojošo nakteņu Solanum L. ģints sugu vai to hibrīdu stādīšanai paredzētie augi, izņemot šī pielikuma A daļas II iedaļas 18.1. vai 18.2. punktos minētos kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļus un kultūru pavairošanas materiālu, kas glabājas gēnu bankās vai ģenētiskā materiāla kolekcijās

a) Augi uzglabāti karantīnas apstākļos un karantīnas testēšanā nav konstatēts neviens kaitīgais organisms;

b) karantīnas testēšanu, kura minēta a) apakšpunktā:

(aa) uzrauga dalībvalsts oficiālā augu aizsardzības organizācija un veic apmācīts minētās organizācijas vai kādas citas oficiāli apstiprinātas organizācijas zinātniskais personāls;

(bb) veic atbilstoši aprīkotā vietā, kas nodrošina kaitīgo organismu ierobežošanu un materiāla, kā arī indikatoraugu, uzturēšanu tādā veidā, kas izslēdz jebkādu kaitīgo organismu izplatīšanās risku;

(cc) veic katrai materiāla vienībai,
- regulāri attiecīgos laika intervālos vismaz viena pilna veģetācijas perioda laikā veic vizuālu pārbaudi, lai konstatētu jebkādu kaitīgo organismu izraisītos simptomus, ņemot vērā materiāla veidu un attīstības pakāpi testēšanas programmas laikā,

- veicot testēšanu saskaņā ar atbilstošajām metodēm, kas jāiesniedz izskatīšanai Augu veselības pastāvīgā komitejā
- visus kartupeļus pārbauda vismaz attiecībā uz
- Andean potato latent virus,
- Arracacha virus B. oca strain,
- Potato black ringspot virus,
- Potato spindle tuber viroid,
- Potato virus T,

- Andean potato mottle virus,
- common potato viruses A, M, S, V, X and Y (including Y o , Y n und Y c ) and Potato leaf roll virus,
- Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.,

- no sēklām audzētos kartupeļus pārbauda vismaz uz iepriekš minētajiem vīrusiem un viroīdiem;

dd) atbilstoši testē jebkuras citas slimības pazīmes, kas novērotas vizuālajā pārbaudē, lai noteiktu kaitīgos organismus, kas izraisījuši šīs pazīmes;

c) jebkuru materiālu, kuram, saskaņā ar b) apakšpunktā noteiktajām pārbaudēm, konstatēti b) apakšpunktā minētie kaitīgie organismi, nekavējoties iznīcina vai izmanto paņēmienus, kas iznīcina šo(s) kaitīgo(s) organismu(s);
d) ikviena organizācija vai pētniecības iestāde, kurā glabājas šis materiāls, par to paziņo dalībvalsts, kurā glabājas šis materiāls, oficiālajam augu aizsardzības dienestam.

18.4. Stolonus vai bumbuļus veidojošo nakteņu Solanum L. ģints sugu vai to hibrīdu stādīšanai paredzētie augi, kas glabājas gēnu bankās vai ģenētiskā materiāla kolekcijās

Ikviena organizācija vai pētniecības iestāde, kurā glabājas šis materiāls, par to paziņo dalībvalsts, kurā glabājas šis materiāls, oficiālajam augu aizsardzības dienestam.

18.5. Kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļi, izņemot šī pielikuma A daļas II iedaļas 18.1., 18.2., 18.3. vai 18.4. punktā minētos bumbuļus

Uz iepakojuma jānorāda reģistrācijas numurs, bet ja kartupeļus pārvadā bez iepakojuma, tas jānorāda uz transportlīdzekļa, ar ko pārvadā kartupeļus, kas apliecina, ka kartupeļus izaudzējis oficiāli reģistrēts ražotājs vai tie nāk no oficiāli reģistrētām kolektīvajām noliktavām vai nosūtīšanas vietām, kuri atrodas audzēšanas zonās, norādot, ka bumbuļi nesatur Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith un ka
a) Eiropas Savienības noteikumi Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival apkarošanai;
un

b) attiecīgajā gadījumā Eiropas Savienības noteikumi Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, (Spieckermann & Kotthoff) apkarošanai ir izpildīti.

18.6. Nakteņu Solonaceae dzimtas stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas un augus, kuri minēti šī pielikuma A daļas II iedaļas 18.4. vai 18.5. punktā

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II iedaļas 18.1., 18.2. un 18.3. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopams Potato stolbur mycoplasm;
vai
b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā augiem nav novēroti Potato stolbur mycoplasm simptomi.

18.7. Paprikas Capsicum annuum L., tomātu Lycopersicum lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., banānu Musa L., tabakas Nicotiana L. un baklažānu Solanum melongena L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II iedaļas 18.6. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) augu izcelsmes teritorijās nav konstatēts Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;
vai
b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā augiem nav novēroti Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith simptomi.

19. Apiņu Humulus lupulus L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā apiņiem nav novēroti Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold un Verticillum dahliae Klebahn simptomi.

20. Krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul., neļķu Dianthus L. un pelargoniju Pelargonium l'Hérit, ex Ait. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā nav novērotas Heliothis armigera Hübner vai Spodoptera littoralis (Boisd.) pazīmes;
vai
b) augi ir atbilstoši apstrādāti, lai pasargātu tos no minētajiem organismiem.

21. Krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II iedaļas 20. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) augi ir ne vairāk kā trešais ataudzējums, kas iegūti no materiāla, kuram, veicot virusoloģisko testēšanu, nav konstatēts Chrysanthemum stunt viroid, vai arī tieši iegūti no materiāla, kuram, veicot oficiālu pārbaudi ziedēšanas laikā, raksturojošā paraugā, kas aptver vismaz 10% augu, nav konstatēts Chrysanthemum stunt viroid,
b) augi vai spraudeņi iegūti saimniecībās:
- kuras oficiāli pārbaudītas vismaz reizi mēnesī triju mēnešu laikā pirms nosūtīšanas un šajā laikā nav novēroti Puccinia horiana Hennings simptomi un kuru tuvākajā apkārtnē triju mēnešu laikā pirms tirdzniecības nav zināms, ka ir konstatēti Puccinia horiana Hennings simptomi,
vai
- krava atbilstoši apstrādāta pret Puccinia horiana Hennings;
c) neapsakņotu spraudeņu gadījumā spraudeņiem vai augiem, no kuriem tie iegūti, nav novēroti Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx simptomi, bet apsakņotu spraudeņu gadījumā - gan spraudeņiem, gan apsakņošanās dobē nav novēroti Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx. simptomi

22. Neļķu Dianthus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II iedaļas 20. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
- augi iegūti tieši no mātesaugiem, kuriem, pamatojoties uz oficiāli apstiprinātiem testiem, kas veikti vismaz vienreiz divu iepriekšējo gadu laikā, nav konstatēti Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder un Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma,
- augiem nav novēroti iepriekš minēto kaitīgo organismu simptomi

23. Tulpju Tulipa L. un narcišu Narcissus L. ģints sīpoli, izņemot sīpolus, kam uz iepakojuma vai citādā veidā norādīts, ka tie paredzēti pārdošanai gala lietotājiem, kas profesionāli nenodarbojas ar griezto ziedu ražošanu

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augiem kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev simptomi.

24. Lakstaugu sugu stādīšanai paredzētie augi, izņemot:
- sīpolus,
- bumbuļsīpolus,
- graudzāļu Gramineae dzimtas augus,
- sakneņus,
- sēklas,
- bumbuļus

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II iedaļas 20., 21. vai 22. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopami Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess);

vai
b) vismaz vienreiz mēnesī triju mēnešu laikā pirms ražas novākšanas veiktajās oficiālajās pārbaudēs, audzēšanas vietā nav novērotas Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess) pazīmes;
vai
c) tieši pirms tirdzniecības augi pārbaudīti un tiem nav konstatēti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess), kā arī tie atbilstoši apstrādāti pret Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess).

25. Iestādīti vai stādīšanai paredzētie augi ar saknēm, kas audzēti atklātā laukā

Jābūt apstiprinājumam, ka ir zināms, ka audzēšanas vietā nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. sependonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens un Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

26. Parasto biešu Beta vulgaris L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopams Beet leaf curl virus;
vai
b) nav zināms, ka audzēšanas teritorijā ir sastopams Beet leaf curl virus un kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Beet leaf curl virus simptomi.

27. Vasaras saulgriežu Helianthus annuus L. sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka sēklu izcelsmes teritorijās nav sastopams Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni;

vai
b) sēklām veikta atbilstoša apstrāde pret Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni, izņemot sēklas, kas iegūtas no šķirnēm, kuras ir izturīgas pret visām audzēšanas teritorijā sastopamajām Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni rasēm.

28. Tomātu Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II iedaļas 18.6. un 24. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopams Tomato yellow leaf curl virus;
vai
b) augiem nav novēroti Tomato yellow leaf curl virus simptomi;
un
(aa) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopams Bemisia tabaci Genn.;
vai
(bb) oficiālās pārbaudēs, kas veiktas vismaz vienreiz mēnesī triju mēnešu laikā pirms nosūtīšanas, audzēšanas vietā nav konstatēts Bemisia tabaci Genn.,
vai
c) audzēšanas vietā nav novēroti Tomato yellow leaf curl virus simptomi un audzēšanas vietā pielietots atbilstošs apstrādes un pārraudzības režīms, lai garantētu, ka nav Bemisia tabaci Genn.

29. Tomātu Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka sēklas iegūtas izmantojot atbilstošu skābes ekstrakcijas metodi vai līdzvērtīgu metodi, kas apstiprināta saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru;
un

a) nav zināms, ka sēklu izcelsmes teritorijās sastopams gan Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., gan Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye;
vai
b) pēdējā pilnā veģetācijas perioda laikā audzēšanas vietā augiem nav novēroti šo kaitīgo organismu izraisīto slimību simptomi;
vai
c) sēklu raksturojošie paraugi, izmantojot atbilstošas metodes, oficiāli testēti vismaz attiecībā uz šiem kaitīgajiem organismiem, un šajos testos šie kaitīgie organismi nav konstatēti.

30.1. Sējas lucernas Medicago sativa L. sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) audzēšanas vietā kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev simptomi un raksturojošajā paraugā laboratorijas testos Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev nav atklāts;
vai
b) pirms tirdzniecības veikta sēklu fumigācija.

30.2. Sējas lucernas Medicago sativa L. sēklas

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II iedaļas 30.1. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka sēklu izcelsmes teritorijās nav sastopams Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus) Davis et al.;

vai
b) - nav zināms, ka pēdējo desmit gadu laikā saimniecībā vai tās tuvākajā apkārtnē ir sastopams Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.;
un
- šī kultūraugu šķirne ir atzīta par izturīgu pret Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.;
vai
-sēklu novākšanas laikā tiem nav iestājies ceturtais pilnais veģetācijas periods pēc sējas un šiem kultūraugiem līdz šim tikai vienreiz novāktas sēklas;
vai
- inerto (nedzīvo) piemaisījumu saturs, kas noteikts saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro Eiropas Savienībā realizējamo sēklu sertificēšanai, nepārsniedz 0,1 % no svara;
- pēdējā pilna veģetācijas perioda laikā vai, attiecīgajā gadījumā, pēdējo divu veģetācijas periodu laikā audzēšanas vietā vai jebkuriem sējas lucernas Medicago sativa L. kultūraugiem tās tuvumā nav novēroti Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.simptomi;
- kultūraugi izaudzēti zemes platībā, kurā pēdējo triju gadu laikā pirms sējas nav audzēti sējas lucernas Medicago sativa L. kultūraugi.

31. Pupiņu Phaseolus L. ģints augu sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka sēklu izcelsmes teritorijās nav sastopams Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye;
vai
b) sēklu raksturojošais paraugs testēts un šajos testos Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye nav konstatēts.

32. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augu un to hibrīdu augļi

Uz iepakojuma jābūt atbilstošam izcelsmes marķējumam.


B DAĻA

Īpašās prasības augu, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus ieviešanai vai izplatīšanai noteiktās aizsargājamās zonās

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti

Īpašās prasības

Aizsargājamās zonas

1. Skujkoku (Coniferales) koksne

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I iedaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. un 7. punktā uzskaitītajai koksnei, attiecīgajā gadījumā:
a) koksnei jābūt nomizotai;
vai
b) jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka koksnes izcelsmes teritorijās nav sastopams Dendroctonus micans Kugelan;
vai
c) uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "KD" (mākslīgi žāvēts), vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā ir mākslīgi žāvēta līdz 20% mitruma saturam, izsakot to kā sausnes saturu procentos ražošanas procesa laikā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu.

EL, IRL, UK (Skotijas, Ziemeļīrijas, Džersijas un Anglijas grāfistes apgabali un administratīvās vienības - Barnsley, Bath un North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton un Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar un Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor un Maidenhead, Wokingham, York, Vaitas sala, Menas sala, Sili salas - un tālāk norādītās grāfistu, apgabalu un administratīvo vienību daļas. Derby City: tā administratīvās vienības daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no A6(T) ceļa ziemeļu robežas; Gloucestershire: grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no Fosse Way Roman ceļa austrumu robežas; Leicestershire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no Fosse Way Roman ceļa austrumu robežas kopā ar to grāfistes daļu, kas atrodas uz austrumiem no B4114 ceļa austrumu robežas, un tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no M1 autostrādes austrumu robežas; North Yorkshire: visa grāfiste, izņemot to grāfistes daļu, kas aptver Craven apgabalu; South Gloucestershire: tā administratīvās vienības daļa, kas atrodas uz dienvidiem no M4 autostrādes dienvidu robežas; Staffordshire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no A52(T) ceļa austrumu robežas un tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no A523 ceļa austrumu robežas; Warwickshire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no Fosse Way Roman ceļa austrumu robeža; Wiltshire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz dienvidiem no M4 autostrādes dienvidu robežas, un tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no Fosse Way Roman ceļa austrumu robežas).

2. Skujkoku (Coniferales) koksne

Neskarot prasības, kuras piemēro attiecīgajā gadījumā šī pielikuma A daļas I iedaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 7. punktā un šī pielikuma B daļas 1. punktā uzskaitītajai koksnei:
a) koksnei jābūt nomizotai;
vai

b) jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka koksnes izcelsmes teritorijās nav sastopams Ips duplicatus Sahlbergh;
vai
c) uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "KD" (mākslīgi žāvēts), vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā ir mākslīgi žāvēta līdz 20% mitruma saturam, izsakot to kā sausnes saturu procentos ražošanas procesa laikā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu.

EL, IRL, UK

3. Skujkoku (Coniferales) koksne

Neskarot prasības, kuras piemēro attiecīgajā gadījumā šī pielikuma A daļas I iedaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 7. punktā un šī pielikuma B daļas 1. un 2. punktā uzskaitītajai koksnei:
a) koksnei jābūt nomizotai;
vai
b) jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka koksnes izcelsmes teritorijās nav sastopams Ips typographus Heer;
vai

IRL, UK

c) uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "KD" (māklsīgi žāvēts), vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā ir mākslīgi žāvēta līdz 20% mitruma saturam, izsakot to kā sausnes saturu procentos ražošanas procesa laikā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu.

4. Skujkoku (Coniferales) koksne

Neskarot prasības, kuras piemēro attiecīgajā gadījumā šī pielikuma A daļas I iedaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 7. punktā un šī pielikuma B daļas 1., 2. un 3. punktā uzskaitītajai koksnei:
a) koksnei jābūt nomizotai ;
vai
b) jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka koksnes izcelsmes teritorijās nav sastopams Ips amitinus Eichhof;
vai
c) uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "KD" (mākslīgi žāvēts), vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka ka tā ir mākslīgi žāvēta līdz 20% mitruma saturam, izsakot to kā sausnes saturu procentos ražošanas procesa laikā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu.

EL, F (Korsika), IRL, UK

5. Skujkoku (Coniferales) koksne

Neskarot prasības, kuras piemēro attiecīgajā gadījumā šī pielikuma A daļas I iedaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 7. punktā un šī pielikuma B daļas 1., 2., 3. un 4. punktā uzskaitītajai koksnei:
a) koksnei jābūt nomizotai;
vai
b) jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka koksnes izcelsmes teritorijās nav sastopams Ips cembrae Heer;
vai
c) uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "KD" (mākslīgi žāvēts), vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā ir mākslīgi žāvēta līdz 20% mitruma saturam, izsakot to kā sausnes saturu procentos ražošanas procesa laikā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu.

EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala)

6. Skujkoku (Coniferales) koksne

Neskarot prasības, kuras piemēro attiecīgajā gadījumā šī pielikuma A daļas I iedaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 7. punktā un šī pielikuma B daļas 1., 2., 3., 4. un 5. punktā uzskaitītajai koksnei:
a) koksnei jābūt nomizotai;
vai
b) jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka koksnes izcelsmes teritorijās nav sastopams Ips sexdentatus Börner;
vai
c) uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "KD" (mākslīgi žāvēts), vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kas apliecina, ka tā ir mākslīgi žāvēta līdz 20% mitruma saturam, izsakot to kā sausnes saturu procentos ražošanas procesa laikā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu.

IRL, CY, UK (Ziemeļīrija, Menas sala)

7. Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L. un duglāziju Pseudotsuga Carr. ģints augi, kuri augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 1. punktā, šī pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10. punktā un šī pielikuma A daļas II iedaļas 4., 5. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Dendroctonus micans Kugelan.

EL, IRL, UK (Skotija, Ziemeļīrija, Džersija, Anglija: sekojošas grāfistes, apgabali un administratīvās vienības: Barnsley, Bath un North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton un Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor un Maidenhead, Wokingham, York, Menas sala, Vaitas sala, Sili salas, un sekojošas grāfistu, apgabalu un administratīvo vienību daļas;

Derby City: tā administratīvās vienības daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no A52(T) ceļa ziemeļu robežas kopā ar administratīvo vienību, kas atrodas uz ziemeļiem no A6(T) ceļa ziemeļu robežas; Derbyshire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no A52(T) ceļa ziemeļu robežas, un tā grāfistes daļa, kas atrodas uz ziemeļiem A6(T) ceļa ziemeļu robežas; Gloucestershire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no Fosse Way Roman ceļa austrumu robežas; Leicestershire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no Fosse Way Roman ceļa austrumu robežas, kopā ar to grāfistes daļu, kas atrodas uz austrumiem no B4114 ceļa austrumu robežas, un tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no M1 autostrādes austrumu robežas; North Yorkshire: visa grāfiste, izņemot to grāfistes daļu, kas piekļaujas Craven apgabalam; South Gloucestershire: tā administratīvās vienības daļa, kas atrodas uz dienvidiem no M4 autostrādes dienvidu robežas; Staffordshire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no A52(T) ceļa austrumu robežas un tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no A523 ceļa austrumu robežas; Warwickshire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no Fosse Way Roman ceļa austrumu robežas; Wiltshire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz dienvidiem no M4 autostrādes dienvidu robežas un tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no Fosse Way Roman ceļa austrumu robežas)

8. Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr. un priežu Pinus L. ģints augi, kuri augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 1. punktā, šī pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10. punktā, šī pielikuma A daļas II iedaļas 4., 5. punktā un šī pielikuma B daļas 7. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Ips duplicatus Sahlberg.

EL, IRL, UK

9. Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L. un duglāziju Pseudotsuga Carr. ģints augi, kuri augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 1. punktā, šī pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10. punktā, šī pielikuma A daļas II iedaļas 4., 5. punktā un šī pielikuma B daļas 7., 8. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Ips typographus Heer.

IRL, UK

10. Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr. un priežu Pinus L. ģints augi, kuri augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 1. punktā, šī pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10. punktā, šī pielikuma A daļas II iedaļas 4., 5. punktā un šī pielikuma B daļas 7., 8., 9. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Ips amitinus Eichhof.

EL, F (Korsika), IRL, UK

11. Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L. un duglāziju Pseudotsuga Carr. ģints augi, kuri augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 1. punktā, šī pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10. punktā, šī pielikuma A daļas II iedaļas 4., 5. punktā un šī pielikuma B daļas 7., 8., 9., 10. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Ips cembrae Heer.

EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala)

12. Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr. un priežu Pinus L. ģints augi, kuri augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 1. punktā, šī pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9., 10. punktā, šī pielikuma A daļas II iedaļas 4., 5. punktā un šī pielikuma B daļas 7., 8., 9., 10., 11. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Ips sexdentatus Börner.

IRL, CY, UK (Ziemeļīrija, Menas sala)

13.1. Nomizota skujkoku (Coniferales) miza

Neskarot aizliegumus, kurus piemēro sī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 4. punktā uzskaitītajai koku mizai, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kravai:
a) veikta fumigācija vai cita atbilstoša apstrāde pret mizgraužiem;
vai

EL, IRL, UK (Skotija, Ziemeļīrija, Džersija un Anglija: sekojošas grāfistes, apgabali un administratīvās vienības - Barnsley, Bath un North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol,

b) ir zināms, ka tās izcelsmes teritorijās nav sastopams Dendroctonus micans Kugelan.

Brighton un Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset,

Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar un Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor un Maidenhead, Wokingham, York, Vaitas sala, Menas sala, Sili salas - un tālāk norādītās grāfistu, apgabalu un administratīvo vienību daļas. Derby City: tā administratīvās vienības daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no A6(T) ceļa ziemeļu robežas; Gloucestershire: grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no Fosse Way Roman ceļa austrumu robežas; Leicestershire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no Fosse Way Roman ceļa austrumu robežas kopā ar to grāfistes daļu, kas atrodas uz austrumiem no B4114 ceļa austrumu robežas, un tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no M1 autostrādes austrumu robežas; North Yorkshire: visa grāfiste, izņemot to grāfistes daļu, kas aptver Craven apgabalu; South Gloucestershire: tā administratīvās vienības daļa, kas atrodas uz dienvidiem no M4 autostrādes dienvidu robežas; Staffordshire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no A52(T) ceļa austrumu robežas un tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no A523 ceļa austrumu robežas; Warwickshire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no Fosse Way Roman ceļa austrumu robeža; Wiltshire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autostrādes M4 dienvidu robežas, un tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no Fosse Way Roman ceļa austrumu robežas).

13.2. Nomizota skujkoku (Coniferales) miza

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 4. punktā un šī pielikuma B daļas 13.1. punktā uzskaitītajai koku mizai, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kravai:

a) veikta fumigācija vai cita atbilstoša apstrāde pret mizgraužiem;
vai
b) ir zināms, ka tās izcelsmes teritorijās nav sastopams Ips amitinus Eichhof.

EL, F (Korsika), IRL, UK

13.3. Nomizota skujkoku (Coniferales) miza

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 4. punktā un šī pielikuma B daļas 13.1., 13.2. punktā uzskaitītajai koku mizai, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kravai:
a) veikta fumigācija vai cita atbilstoša apstrāde pret mizgraužiem;
vai
b) ir zināms, ka tās izcelsmes teritorijās nav sastopams Ips cembrae Heer

EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala)

13.4. Nomizota skujkoku (Coniferales) miza

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 4. punktā un šī pielikuma B daļas 13.1., 13.2., 13.3. punktā uzskaitītajai koku mizai, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kravai:
a) veikta fumigācija vai cita atbilstoša apstrāde pret mizgraužiem;

EL, IRL, UK

vai
b) ir zināms, ka tās izcelsmes teritorijās nav sastopams Ips duplicatus Sahlberg.

13.5. Nomizota skujkoku (Coniferales) miza

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 4. punktā un šī pielikuma B daļas 13.1., 13.2., 13.3., 13.4. punktā uzskaitītajai koku mizai, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kravai:
a) veikta fumigācija vai cita atbilstoša apstrāde pret mizgraužiem;
vai
(b) ir zināms, ka tās izcelsmes teritorijās nav sastopams Ips sexdentatus Börner.

IRL, CY, UK (Ziemeļīrija, Menas sala)

13.6. Nomizota skujkoku (Coniferales) miza

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 4. punktā un šī pielikuma B daļas 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 13.5. punktā uzskaitītajai koku mizai, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kravai:
a) veikta fumigācija vai cita atbilstoša apstrāde pret mizgraužiem;
vai
b) ir zināms, ka tās izcelsmes teritorijās nav sastopams Ips typographus Heer.

IRL, UK

14. Lapegļu Larix Mill. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 1. punktā, šī pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 10. punktā, šī pielikuma A daļas II iedaļas 5. punktā un šī pielikuma B daļas 7., 8., 9., 10., 11., 12., punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti stādaudzētavās un audzēšanas vietā nav sastopams Cephalcia lariciphila (Klug.).

IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersija)

15. Priežu Pinus L., egļu Picea A. Dietr., lapegļu Larix Mill., baltegļu Abies Mill. un duglāziju Pseudotsuga Carr. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 1. punktā, šī pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9. punktā, šī pielikuma A daļas II iedaļas 4. punktā un šī pielikuma B daļas 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti stādaudzētavās un audzēšanas vietā nav sastopams Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet.

IRL, UK (Ziemeļīrija)

16. Priežu Pinus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 1. punktā, šī pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 9. punktā, šī pielikuma A daļas II iedaļas 4. punktā un šī pielikuma B daļas 7., 8., 9., 10., 11., 12., 15. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti stādaudzētavās un audzēšanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē nav sastopams Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.).

E (Ibisa)

17. Egļu Picea A. Dietr. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 1. punktā, šī pielikuma A daļas I iedaļas 8.1., 8.2., 10. punktā, šī pielikuma A daļas II iedaļas 5. punktā un šī pielikuma B daļas 7., 8., 9., 10., 11., 12., 15. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti stādaudzētavās un audzēšanas vietā nav sastopams Gilpinia hercyniae (Hartig).

EL, IRL, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersija)

18. Eikaliptu Eucalyptus l'Herit. ģints augi, izņemot augļus un sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka
a) augi ir bez augsnes un apstrādāti pret Gonipterus scutellatus Gyll.;
vai
b) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopams Gonipterus scutellatus Gyll.

EL, P (Azoru salas)

19.1. Kartupeļu Solanum tuberosum L. stādīšanai paredzētie bumbuļi

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 11., 12. punktā, šī pielikuma A daļas I iedaļas 28.1., 28.2., 28.3., 28.4., 28.6. punktā un šī pielikuma A daļas II iedaļas 18.1., 18.2., 18.3., 18.4., 18.6. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka bumbuļi
a) izaudzēti teritorijā, kurā ir zināms, ka Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) nav sastopams;
vai
b) izaudzēti augsnē vai augsni saturošā augsnes substrātā, kurā ir zināms, ka BNYVV nav sastopams, vai kas ir oficiāli testēts pielietojot atbilstošas metodes un BNYVV nav konstatēts;
vai
c) ir nomazgāti un bez augsnes.

DK, F (Bretaņa), IRL, P (Azoru salas), FI, LT, UK (Ziemeļīrija)

19.2. Kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļi, izņemot šī pielikuma B daļas 19.1. punktā uzskaitītos

(a) augsnes saturs kravā vai partijā nedrīkst pārsniegt 1% no svara,

vai
(b) bumbuļi ir paredzēti pārstrādei saimniecībās, kurās ir oficiāli apstiprinātas atkritumu iznīcināšanas iekārtas, lai nodrošinātu, ka nav BNYVV izplatīšanās riska

DK, F (Bretaņa), IRL, P (Azoru salas), FI, LT, UK (Ziemeļīrija)

19.3. Kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļi.

Neskarot šī pielikuma A daļas II iedaļas 18.1., 18.2., 18.5. punktā uzskaitītās prasības, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka izpildīti noteikumi attiecībā uz Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, kas ir saskaņā ar noteikumiem, kuri ietverti 1969. gada 8. decembra Padomes Direktīvā 69/465/EEK par kartupeļu cistu nematožu kontroli.

LV, SI, SK, FI

20. Korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Ehrh., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eribotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, pirakantu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L., pīlādžu Sorbus L. ģints augi un apputeksnēšanai paredzēti dzīvi ziedputekšņi, izņemot augļus un sēklas

Neskarot aizliegumus, kurus piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 9., 10., 19. punktā un šī rīkojuma 3. pielikuma B daļas 1. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) augu izcelsme ir trešās valstis, kurās, saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru, ir atzīts, ka nav sastopams Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
vai
b) augu izcelsme ir trešajās valstīs teritorijās, kurās nav sastopams kaitīgais organisms Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. un kuras izveidotas saskaņā ar attiecīgo Fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu, un atzītas kā tādas saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru
vai
c) augu izcelsme ir vienā no sekojošiem kantoniem Šveicē: Berne (izņemot Signau un Trachselwald rajonus), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais,

d) augu izcelsme ir aizsargājamās zonās, kas uzskaitītas labās puses slejā
vai
e) augi vismaz septiņus mēnešus, ieskaitot periodu no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim ir audzēti vai, ja pārvietoti uz buferzonu, glabāti un turēti laukā:

E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: Forl?-Cesena, Parma, Piacenza un Rimini provinces; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardy; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Trentino-Alto Adige: Trento autonomā province; Tuscany; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: izņemot Rovigo provincē Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqu? Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara komūnas, un Padova provincē - Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnas, un Verona provincē - Pal?, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari komūnas), LV, LT, A (Burgenland, Carinthia, Lejasaustrija, Tirol (Lienz administratīvais rajons), Styria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)

aa) kas atrodas vismaz 1 km attālumā no oficiāli atzītas buferzoas robežas, kuras platība ir vismaz 50km2, kur saimniekaugiem piemēro oficiāli apstiprinātus un uzraudzītus kontroles pasākumus, un kas izveidota vēlākais pirms pilna veģetācijas perioda sākuma pirms pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, lai samazinātu risku saslimšanai ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ko izplata attiecīgajā platībā audzētie augi. Šo buferzonu detalizēti apraksti jāglabā tā, lai tie būtu pieejami Komisijai un citām dalībvalstīm. Kad izveidota buferzona, jāveic oficiālas pārbaudes zonā, kas sevī neiekļauj lauku un apkārtējo teritoriju 500 m platumā, vismaz vienreiz kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma visatbilstošākā laikā, un visi saimniekaugi, kuri uzrāda Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. simptomus, nekavējoties jāiznīcina.
Šo pārbaužu rezultāti jāiesniedz Komisijai un citām dalībvalstīm līdz katra gada 1.maijam.
bb) kas, tāpat kā buferzona, ir oficiāli apstiprināta, pirms pilna veģetācijas perioda sākuma pirms pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākšanās, augu audzēšanai atbilstoši šajā punktā noteiktajām prasībām;
cc) kas, tāpat kā apkārtējā zona vismaz 500 m platumā, jau kopš pēdējā pilnā veģetācijas cikla sākuma ir atzīta par tādu, kurā nav sastopama Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., veicot oficiālas pārbaudes vismaz:

- divreiz laukā vispiemērotākajā laikā, proti, vienreiz jūnijā/augustā un vienreiz augustā/novembrī,

un

- vienreiz apkārtējā zonā vispiemērotākajā laikā, proti, laikposmā no augusta līdz novembrim

dd) no kurienes augu paraugi, kas oficiāli noņemti vispiemērotākā laikā, bija oficiāli testēti uz slēpto infekciju, saskaņā ar atbilstošām laboratorijas metodēm.

Laika posmā no 2004. gada 1. aprīļa līdz 2005.gada 1. aprīlim, šis prasības nedrīkst attiecināt uz augiem, kas tiek ievesti un pārvietoti aizsargājamās zonās, kuru saraksts atrodas labās puses slejā, kuri ir audzēti un uzturēti laukos, kuri atrodas officiāli atzītās "buferzonās", saskaņā ar attiecīgajām prsībām, kas piemērojamas līdz 2004.gada 1. aprīlim.

21.1. Vīnkoku Vitis L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas

Neskarot aizliegumu, kuru piemēro šī rīkojuma 3. pielikuma A daļas 16.punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopams Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);
vai
b) augi izaudzēti vietās, kurās, pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm, kas veiktas pēdējo divu pilnu veģetācijas periodu laikā, nav konstatēts Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);
vai
c) augiem veikta fumigācija vai cita atbilstoša apstrāde, lai novērstu invadēšanos ar Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY

21.2. Vīnkoku Vitis L. ģints augu augļi

Augļi ir bez lapām
un
jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka augļu izcelsmes teritorijā nav sastopams Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);
vai
b) augļi izaudzēti vietās, kurās, pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm, kas veiktas pēdējo divu pilnu veģetācijas periodu laikā, nav konstatēts Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);
vai
c) augļiem veikta fumigācija vai cita atbilstoša apstrāde, lai novērstu invadēšanos ar Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY

22. Bišu stropi laikposmā no 15.marta līdz 30.jūnijam

Jābūt dokumentālam apstiprinājumam, ka bišu stropu:

a) izcelsme ir trešās valstīs, kurās, saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru, ir atzīts, ka nav sastopams Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,
vai
b) izcelsme ir vienā no Šveices kantoniem: Berne (izņemot Signau un Trachselwald rajonus), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais,
vai
c) izcelsme ir aizsargājamās zonās, kas uzskaitītas labās puses slejā ,
vai
d) kam pirms pārvietošanas veikti atbilstoši karantīnas pasākumi.

E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: Forl?-Cesena, Parma, Piacenza un Rimini provinces; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardy; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Tuscany; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: izņemot Rovigo provincē Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqu? Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara komūnas, un Padova provincē - Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnas, un Verona provincē - Pal?, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari komūnas), LV, LT, A (Burgenland, Carinthia, Lejasaustrija, Tirol (Lienz administratīvais rajons), Styria, Vienna), P, SI, SK, FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)

23. Puravu Allium porrum L., Apium L., biešu Beta L. ģints augi, izņemot tos, kas minēti šī pielikuma B daļas 27.punktā un tos, kas paredzēti lopbarībai, Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L. ģints augi, izņemot stādīšanai paredzētos augus

a) augsnes saturs kravā vai partijā nedrīkst pārsniegt 1% no svara,

vai
b) augi paredzēti pārstrādei saimniecībās, kurās ir oficiāli apstiprinātas atkritumu iznīcināšanas iekārtas, kas nodrošina, ka nav BNYVV izplatīšanās riska

DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), LT, UK(Ziemeļīrija)

24. Parasto biešu Beta vulgaris L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

a) Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I iedaļas 40.1., 40.2. punktā, šī pielikuma A daļas II iedaļas 26. punktā un šī pielikuma B daļas 23. punktā uzskaitītajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi:

aa) oficiāli katrs atsevišķi testēti un Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) nav konstatēts ;

vai

bb) izaudzēti no sēklām, kas atbilst šī pielikuma B daļas 29.1. un 29.2. punktā uzskaitītajām prasībām, un

- izaudzēti teritorijās, kurās ir zināms, ka BNYVV nav sastopams,

DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), LT, UK (Ziemeļīrija)

vai

- izaudzēti augsnē vai augsnes substrātā, kas oficiāli testēts ar atbilstošām metodēm un BNYVV tur nav konstatēts,

un

- noņemti paraugi, paraugi testēti un BNYVV nav konstatēts;
b) organizācija vai pētniecības iestāde, kurā glabājas šis materiāls, par to informē dalībvalsts, kurā glabājas šis materiāls, oficiālo augu aizsardzības dienestu.

25.1. Neapsakņoti puansetiju Euphorbia pulcherrima Willd. stādīšanai paredzētie spraudeņi

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I iedaļas 52. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) ir zināmas, ka neapsakņoto spraudeņu izcelsmes teritorijā nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas),
vai
b) gan uz spraudeņiem, gan uz augiem, no kuriem spraudeņi iegūti un uzglabāti vai izaudzēti, oficiālās pārbaudēs, kas veiktas šajā audzēšanas vietā vismaz ik pēc trim nedēļām pilna audzēšanas perioda laikā, nav novērotas Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) pazīmes
vai
c) gadījumos, kad audzēšanas vietā konstatēts Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), spraudeņi un augi, no kuriem spraudeņi iegūti, uzglabāti vai izaudzēti šajā audzēšanas vietā, tie atbilstoši apstrādāti, lai nodrošinātu, ka tie nav invadēti ar Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) un pēc tam šajā audzēšanas vietā Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) gan oficiālajās pārbaudēs, kas veiktas ik nedēļu trīs nedēļas pirms pārvietošanas no šīs audzēšanas vietas , gan monitoringa procedūrā minētajā perioda laikā, nav konstatēts kā piemērotas procedūras Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) iznīcināšanai ieviešanas rezultāts. Pēdējā pārbaude no iepriekš minētajām iknedēļas pārbaudēm jāveic tieši pirms minētās pārvietošanas

IRL, P (Alentejo, Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste and Tr?s-os-Montes), FI, S, UK

25.2. Puansetiju Euphorbia pulcherrima Willd. stādīšanai paredzētie augi, izņemot:
- sēklas,

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I iedaļas 52. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
(a) ir zināms, ka augu audzēšanas vietā nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas),
vai

IRL, P (Alentejo, Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste and Tr?s-os-Montes), FI, S, UK

- tos augus, kuru iepakojums vai to ziedu (vai pielapju) attīstība vai citi rādītāji liecina, ka tie paredzēti pārdošanai gala lietotājiem, kas nav iesaistīti profesionālā augu audzēšanā

(b) uz augiem audzēšanas vietā oficiālās pārbaudēs, kas veiktas vismaz ik pēc trim nedēļām deviņu nedēļu laikā pirms tirdzniecības nav novērotas Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) pazīmes,
vai
(c) gadījumos, kad audzēšanas vietā konstatēts Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), spraudeņi un augi, no kuriem spraudeņi iegūti, uzglabāti vai izaudzēti šajā audzēšanas vietā, ir atbilstoši apstrādāti, lai nodrošinātu, ka tie nav invadēti ar Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) un pēc tam šajā audzēšanas vietā Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) gan oficiālajās pārbaudēs, kas veiktas ik nedēļu trīs nedēļas pirms pārvietošanas no šīs audzēšanas vietas , gan monitoringa procedūrā minētā perioda laikā, nav konstatēts kā piemērotas procedūras Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) iznīcināšanai ieviešanas rezultāts. Pēdējā pārbaude no iepriekš minētajām iknedēļas pārbaudēm jāveic tieši pirms minētās pārvietošanas
un(d) ir pieejams apstiprinājums, ka augi ir izaudzēti no spraudeņiem, kas:
(da) ir zināms, ka izcelsmes teritorijā Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) nav sastopams,
vai
(db) izaudzēti audzēšanas vietā, kur oficiālās pārbaudēs, kas veiktas vismaz vienu reizi trijās nedēļās pilna audzēšanas perioda laikā, augiem nav novērotas Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) pazīmes,

vai
(dc) gadījumos, kad audzēšanas vietā konstatēts Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), spraudeņi un augi, no kuriem spraudeņi iegūti, uzglabāti vai izaudzēti šajā audzēšanas vietā, ir atbilstoši apstrādāti, lai nodrošinātu, ka tie nav invadēti ar Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) un pēc tam šajā audzēšanas vietā Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) gan oficiālajās pārbaudēs, kas veiktas ik nedēļu trīs nedēļas pirms pārvietošanas no šīs audzēšanas vietas, gan monitoringa procedūrā minētā perioda laikā nav konstatēts, kā piemērotās procedūras Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) iznīcināšanai ieviešanas rezultāts. Pēdējā pārbaude no iepriekš minētajām iknedēļas pārbaudēm jāveic tieši pirms minētās pārvietošanas.

26. Begoniju Begonia L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, bumbuļus un bumbuļsīpolus, un fikusu Ficus L. un hibisku Hibiscus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, un izņemot augus, kuru iepakojums vai to ziedu (vai pielapju) attīstība vai citi rādītāji liecina, ka tie paredzēti pārdošanai gala lietotājiem, kas nav iesaistīti profesionālā augu audzēšanā,

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I iedaļas 52. punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
(a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas);
vai
(b) oficiālās pārbaudēs, kas veiktas vismaz vienreiz katrās trijās nedēļas deviņu nedēļu laikā pirms tirdzniecības, augiem audzēšanas vietā nav novērotas Bemisia tabaci Genn. klātbūtnes pazīmes;
vai
(c) gadījumos, kad audzēšanas vietā konstatēts Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), spraudeņi un augi, no kuriem spraudeņi iegūti, uzglabāti vai izaudzēti šajā audzēšanas vietā, tie atbilstoši apstrādāti, lai nodrošinātu, ka tie nav invadēti ar Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) un pēc tam šajā audzēšanas vietā Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) gan oficiālajās pārbaudēs, kas veiktas ik nedēļu trīs nedēļas pirms pārvietošanas no šīs audzēšanas vietas, gan monitoringa procedūrā minētajā perioda laikā, nav konstatēts, kā piemērotās procedūras Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) iznīcināšanai ieviešanas rezultāts. Pēdējā pārbaude no iepriekš minētajām iknedēļas pārbaudēm jāveic tieši pirms minētās pārvietošanas

IRL, P (Alentejo, Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste and Tr?s-os-Montes), UK, S, FI

27. Parasto biešu Beta vulgaris L. ģints augi, kas paredzēti rūpnieciskai pārstrādei

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a) augi transportēti tā, lai nodrošinātu, ka nav BNYVV izplatīšanās riska un tos paredzēts nogādāt pārstrādes rūpnīcai, kurā ir oficiāli apstiprinātas atkritumu iznīcināšanas iekārtas, kas nodrošina, ka nepastāv BNYVV izplatīšanās riska
vai
(b) augi izaudzēti teritorijās, kurās kā zināms, BNYVV nav sastopams

DK, F (Bretaņa), IRL, P (Azores), FI, LT, UK (Ziemeļīrija)

28. Augsne un nesterilizēti parasto biešu (Beta vulgaris L.) atkritumi

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augsne vai atkritumi:
(a) apstrādāti, lai iznīcinātu inficēšanos ar Beet necrotic yellow vein virus slimības ierosinātāju,
vai
(b) paredzēti transportēt, lai iznīcinātu oficiāli apstiprinātā veidā,
vai
(c) iegūti no parasto biešu Beta vulgaris augiem, kuri izaudzēti teritorijā, kurā, kā zināms, BNYVV nav sastopams

DK, F (Bretaņa), FI, IRL,
P (Azoru salas), LT, UK
(Ziemeļīrija)

29.1. Parasto biešu Beta vulgaris L. sugu sēklas un lopbarības biešu sēklas materiāls

Neskarot noteikumus 1966. gada 14. jūnija Padomes Direktīvā 66/400/EEK par biešu sēklu tirdzniecību, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka
a) "bāzes sēklu" un "sertificētu sēklu" kategoriju sēklas atbilst nosacījumiem, kas noteikti Direktīvas 66/400/EEC I pielikuma B daļas 3. punktā;
vai
b) ja "sēklas materiāls nav līdz galam sertificēts", tas

- atbilst Direktīvas 66/400/EEC 15. panta 2. punktā noteiktajiem nosacījumiem un
- paredzēti apstrādei saskaņā ar Direktīvas 66/400/EEK I pielikuma B daļā noteiktajiem nosacījumiem un piegādā pārstrādes uzņēmumam, kuriem ir oficiāli apstiprināta kontrolēta atkritumu iznīcināšana, lai novērstu Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) izplatīšanos;

DK, F (Bretaņa), FI, IRL,
P (Azoru salas), LT, UK
(Ziemeļīrija)

vai
c) sēklas materiāls iegūts no kultūraugiem, kas izaudzēti teritorijā, kurā, kā zināms, BNYVV nav sastopams.

29.2. Parasto biešu Beta vulgaris L. sugu dārzeņu sēklas

Neskarot noteikumus 1970. gada 29. septembra Padomes Direktīvā 70/458/EEC par dārzeņu sēklu tirdzniecību, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) apstrādātais sēklas materiāls satur ne vairāk kā 0,5% inerto piemaisījumu no svara, granulētu sēklu gadījumā šis normatīvs jāievēro pirms granulēšanas;
vai
b) ja sēklas materiāls ir neapstrādāts, tas ir
- oficiāli iesaiņots tā, lai nodrošinātu, ka nav BNYVV izplatīšanās riska, un

- paredzēts apstrādei, lai nodrošinātu a) apakšpunktā noteikto nosacījumu izpildi, un piegādā pārstrādes uzņēmumam, kuriem ir oficiāli apsiprināta kontrolēta atkritumu iznīcināšana, lai novērstu (BNYVV) izplatīšanos;

vai
c) sēklas materiāls iegūts no kultūraugiem, kas izaudzēti teritorijā, kurā, kā zināms, BNYVV nav sastopams.

DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), LT, UK (Ziemeļīrija)

30.1. Kokvilnas Gossypium spp. sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) sēklas materiāls apstrādāts ar skābi
un
b) audzēšanas vietā kopš pēdējā pilnā veģetācijas cikla sākuma nav novēroti Glomerella gossypii Edgerton simptomi un, raksturojošais paraugs ir testēts un šajos testos Glomerella gossypii Edgerton. nav konstatēts

EL

30.2. Kokvilnas Gossypium spp. sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka sēklas materiāls ir apstrādāts ar skābi.

EL, E (Andalucia, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia)

31. Mango Mangifera spp. sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka sēklu izcelsmes teritorijās nav sastopams Sternochetus mangiferae Fabricius.

E (Granada un Malaga), P (Alentejo, Algarve un Madeira)

32. Lietota lauksaimniecības tehnika

a) tehnikai, to ievedot biešu audzēšanas vietās, jābūt notīrītai un bez augsnes un augu atliekām
vai
b) tehnikai jābūt no vietām, kurās, kā zināms, BNYVV nav sastopams.

DK, F (Bretaņa), FI, IRL, P (Azoru salas), LT, UK (Ziemeļīrija)

33. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augu un to hibrīdu augļi, kuru izcelsme ir Spānija, Francija (izņemot Korsiku) un Kipra

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II iedaļas 32. punktā minētajiem augļiem:
a) augļiem jābūt bez lapām un kātiņiem;
vai
b) ja augļiem ir lapas vai kātiņi, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augļi iesaiņoti slēgtā tarā, kas oficiāli aizzīmogota, un tos tādā veidā pārvadā caur aizsargājamo zonu, kura noteikta attiecībā uz šiem augļiem, un uz taras jābūt atšķirības zīmei, kas jānorāda arī pasē.

EL, F (Korsika), I, M, P

Valsts sekretāres p.i. B.Bāne

5.pielikums

Augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu saraksts, kas pakļauti fitosanitārajai kontrolei pirms to izplatīšanas Latvijā vai attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī

A DAĻA
Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuru izcelsmes valsts atrodas Eiropas Savienībā un, kas pakļauti fitosanitārajai kontrolei to audzēšanas vai ražošanas vietā

I iedaļa
Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri ir potenciāli augu karantīnas organismu pārnēsātāji, kuri ir bīstami visā Eiropas Savienībā, un kuriem pievieno augu pasi

1. Augi un augu produkti:
1.1. korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Ehrh., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, plūmju Prunus L., izņemot Prunus laurocerasus L. un Prunus lusitanica L., pirakantu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L., pīlādžu Sorbus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas;
1.2. biešu Beta vulgaris L. un apiņu Humulus lupulus L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas;
1.3. stolonus vai bumbuļus veidojošo nakteņu Solanum L. ģints stādīšanai paredzētie augi vai to hibrīdi;
1.4. kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints stādīšanai paredzētie augi un to hibrīdi un vīnkoku Vitis L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas;
1.5. neskarot šī pielikuma 1.6. punktu, citrusu Citrus L.ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas;
1.6.citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi ar lapām un kātiem;
1.7. koksne, augu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu izpratnē, ja tā:
a) pilnībā vai daļēji iegūta no šādu ģinšu augiem:
- kastaņu Castanea Mill, izņemot nomizotu koksni,
- platānu Platanus L., arī koksne, kurai nav saglabāta dabīgi apaļā virsma;
un
b) atbilst kādam no Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu1 I pielikuma II daļā minētajiem aprakstiem:

KN kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai līdzīgos veidos

4401 22 00

Koksnes šķeldas vai skaidas

ex 4401 30

Zāģskaidas un neaglomerēti koksnes atlikumi brikešu, granulu vai līdzīgos veidos

4403 99

Apaļkoki, mizoti vai nemizoti, aptēsti vai neaptēsti:

- izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai pārējiem konservantiem,

- izņemot no skuju kokiem, ozola (Quercus spp.) vai dižskābarža (Fagus spp.).

ex 4404 20 00

Stīpu koksne: šķelti mieti, nosmailināti, bet garumā nezāģēti, stabi, kārtis un pāļi, apstrādāti ar krāsu:

- no lapu koku koksnes

4406 10 00

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu koka gulšņi

- nepiesūcināti

ex 4407 99

Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm:

- izņemot no skuju kokiem, tropiskajiem kokiem, ozola (Quercus spp.) vai dižskābarža (Fagus spp.).

1 OJ L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2626/1999 (OJ L 321, 14.12.1999, p. 3).

1.8. kastaņu Castanea Mill. ģints augu nomizota miza.

2. Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kurus audzētājs audzē un realizē tālākai lauksaimnieciskai ražošanai, izņemot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kas paredzēti pārdošanai gala lietotājam un par kuriem Valsts augu aizsardzības dienests vai Eiropas Savienības dalībvalsts atbildīgā oficiālā iestāde pārliecinājusies, ka to ražošana ir nošķirta no citas produkcijas ražošanas:
2.1. baltegļu Abies Mill., seleriju Apium graveolens L., argirantēmu Argyranthemum spp., asteru Aster spp., kāpostu Brassica spp.,

kastaņu Castanea Mill., gurķu Cucumis spp., krizantēmu Dendranthema (DC) Des Moul., neļķu Dianthus L. ģints augu un hibrīdu, Exacum spp., zemeņu Fragaria L., gerberu Gerbera Cass., ģipseņu Gypsophila L., sprigaņu Impatiens L.ģints visu Jaugvinejas hibrīdu šķirņu, salātu Lactuca spp., lapegļu Larix Mill., pīpeņu Leucanthemum L., lupīnu Lupinus L., pelargoniju Pelargonium l'Hérit. ex Ait., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L., platānu Platanus L., apšu Populus L., plūmju Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., duglāziju Pseudotsuga Carr., ozolu Quercus L., avenes Rubus L., spinātu Spinacia L., biškrēsliņu Tanacetum L., hemlokegļu Tsuga Carr., verbēnu Verbena L. ģints un citu zālaugu sugu, izņemot graudzāļu Gramineae dzimtas augus, stādīšanai paredzētie augi, izņemot sīpolus, bumbuļsīpolus, sakneņus, sēklas un bumbuļus;
2.2. nakteņu Solanaceae dzimtas augi, izņemot šī pielikuma1.3. punktā minētos stādīšanai paredzētos augus un sēklas;
2.3. kallu Araceae, marantu Marantaceae, banānu Musaceae, avokado Persea spp. un strelīciju Strelitziaceae dzimtas augi, apsakņoti vai kopā ar augsnes substrātu;
2.4. šalotes sīpolu Allium ascalonicum L., dārza sīpolu Allium cepa L. un maurloku Allium schoenoprasum L. sēklas un sīpoli, kas paredzēti stādīšanai, un puravu Allium porrum L. stādīšanai paredzētie augi.

3. Camassia Lindl., hionodokšu Chionodoxa Boiss., krokusu Crocus flavus Weston "Golden Yellow", sniegpulkstenīšu Galanthus L., galtoniju Galtonia candicans (Baker) Decne., gladiolu Gladiolus Tourn. ex L. ģints sugu, Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. un Gladiolus tubergenii hort., hiacinšu Hyacinthus L., īrisu Iris L., ismeņu Ismene Herbert, muskaru Muscari Miller, narcišu Narcissus L., baltstarīšu Orinthogalum L., puškīniju Puschkinia Adams, Scilla L., tigrīdiju Tigridia Juss. un tulpju Tulipa L. ģints stādīšanai paredzēti sīpoli un bumbuļsīpoli, kurus audzē un pārdod tālākai lauksaimnieciskai ražošanai, izņemot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kas paredzēti pārdošanai gala lietotājam un par kuriem Valsts augu aizsardzības dienests vai Eiropas Savienības dalībvalsts atbildīgā oficiālā iestāde pārliecinājusies, ka to ražošana ir nošķirta no citas produkcijas ražošanas.

II iedaļa
Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri ir potenciāli augu karantīnas organismu pārnēsātāji, kuri ir bīstami noteiktās aizsargājamās zonās, un kuriem jāpievieno augu pase, kas derīga attiecīgajai aizsargājamai zonai tos ievedot vai pārvietojot šajā zonā

Neskarot šī pielikuma I iedaļā uzskaitītos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus.

1. Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti:
1.1. baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L. un duglāziju Pseudotsuga Carr. ģints augi;
1.2. apšu Populus L un biešu Beta vulgaris L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas;
1.3. korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Ehrh., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., eikaliptu Eucalyptus l'Hérit.,ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, pirakantu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas;
1.4. korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Ehrh., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, pirakantu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints augu dzīvi ziedputekšņi apputeksnēšanai;
1.5. kartupeļu Solanum tuberosum L. stādīšanai paredzētie bumbuļi;
1.6. biešu Beta vulgaris L. rūpnieciskai pārstrādei paredzētie augi;
1.7. augsne un nesterilizēti biešu (Beta vulgaris L.) atlikumi;
1.8. biešu Beta vulgaris L., lobiju Dolichos Jacq., kokvilnas Gossypium spp. un pupiņu Phaseolus vulgaris L. Sēklas;
1.9. kokvilnas Gossypium spp. augļi (pogaļas) un neattīrīta kokvilna, un vīnkoku Vitis L. ģints augu augļi;
1.10. koksne, augu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu izpratnē, ja tā:
a) pilnībā vai daļēji iegūta no skujkokiem (Coniferales), izņemot nomizotu koksni, un
b) atbilst kādam no Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu1 I pielikuma II daļā minētajiem aprakstiem:

KN kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai līdzīgos veidos

4401 21 00

Koksnes šķeldas vai skaidas

ex 4401 30

Zāģskaidas un neaglomerēti koksnes atlikumi brikešu, granulu vai līdzīgos veidos

4403 20

Apaļkoki, mizoti vai nemizoti, aptēsti vai neaptēsti:

- izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai pārējiem konservantiem

ex 4404 10 00

Stīpu koksne: šķelti mieti, nosmailināti, bet garumā nezāģēti, stabi, pāļi

4406 10 00

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi:

- nepiesūcināti

ex 4407 10

Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm

ex 4415 10

Iepakošanas kastes, redeļkastes, kabeļspoles

ex 4415 20

Paliktņi, kastu paliktņi un pārējie kravu paliktņi:

- izņemot paliktņus un kastu paliktņus, ja tie atbilst "UIC paliktņu" normatīviem un ir atbilstoši marķēti

1 OJ L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2626/1999 (OJ L 321, 14.12.1999, p. 3).

1.11.Skujkoku (Coniferales) nomizota miza.

2. Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kurus audzētāji audzē un pārdod tālākai lauksaimnieciskai ražošanai, izņemot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kas paredzēti pārdošanai gala lietotājam un par kuriem Valsts augu aizsardzības dienests vai Eiropas Savienības dalībvalsts atbildīgā oficiālā iestāde pārliecinājusies, ka to ražošana ir nošķirta no citas produkcijas ražošanas:
begoniju Begonia L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, bumbuļus un bumbuļsīpolus, un eiforbiju Euphorbia pulcherrima Willd., fikusu Ficus L. un hibisku Hibiscus L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas.

III iedaļa

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri ir potenciāli augu karantīnas organismu pārnēsātāji, kuri ir bīstami visā Eiropas Savienībā

1. Kartupeļi Solanum tuberosum L., ja tos audzē platībās, kas ir lielākas par vienu hektāru, un ja uz tiem neattiecas šī pielikuma A daļas I iedaļas 1.3. punkts (reģistrācijai pakļauti audzētāji, uzglabātāji, fasētāji un pārstrādātāji).

B DAĻA
Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropas Savienībā un, kas pakļauti fitosanitārajai kontrolei pirms to ievešanas Latvijā vai attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī

I iedaļa
Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, , kuri ir potenciāli augu karantīnas organismu pārnēsātāji, kuri ir bīstami visā Eiropas Savienībā

1. Stādīšanai paredzēti augi, izņemot sēklas, bet ieskaitot krustziežu Cruciferae, graudzāļu Gramineae dzimtas un āboliņa Trifolium spp. sēklas, kuru izcelsme ir Argentīna, Austrālija, Bolīvija, Čīle, Jaunzēlande un Urugvaja, kviešu Triticum, rudzu Secale un tritikāles X Triticosecale ģints sēklas no Afganistānas, Indijas, Irākas, Meksikas, Nepālas, Pakistānas, Dienvidāfrikas un ASV. Piparu Capsicum spp. saulespuķu Helianthus annuus L., tomātu Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., lucernas Medicago sativa L., plūmju Prunus L., aveņu Rubus L., rīsu Oryza spp., kukurūzas Zea mais L., šalotes sīpolu Allium ascalonicum L., dārza sīpolu Allium cepa L., puravu Allium porrum L., maurloku Allium schoenoprasum L. un pupiņu Phaseolus L.

2. Augu daļas, izņemot augļus un sēklas:
2.1. kastaņu Castanea Mill., krizantēmu Dendranthema (DC) Des. Moul., neļķu Dianthus L., ģipseņu Gypsohila L., pelargoniju Pelargonium l'Herit. ex Ait, dateļpalmu Phoenix spp., papeļu Populus L., ozolu Quercus L., zeltgalvīšu Solidago L. un orhideju Orchidacea dzimtas grieztos ziedus;
2.2.skujkoku (Coniferales);
2.3.cukura kļavu Acer saccharum Marsh., kuru izcelsmes valsts atrodas Ziemeļamerikas valstīs;
2.4.plūmju Prunus L .ģints, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā;
2.5. asteru Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., rožu Rosa L. un Trachelium L. ģinšu grieztie ziedi, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā;
2.6. seleriju Apium graviolens L. un bazilika Ocium L. lapu dārzeņi.
3. Augļi:
3.1.citrusi Citrus L., kinkāni Fortunella Swingle, Ķīnas mazie mandarīni Poncirus Raf. un to hibrīdi, Momordica L. un baklažānu Solanum melongena L.;
3.2.anonas Annona L., cidonijas Cydonia Mill., hurmas Diospyros L., āboli Malus Mill., mango Mangifera L., pasifloras Passiflora L., plūmju Prunus L., guavas Psidium L., bumbieru Pyrus L., ērkšķogas Ribes L., Syzygium Gaertn., un Vaccinium L. ģints augļi, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā.
4. Kartupeļu Solanum tuberosum L. sugas bumbuļi.
5. Nomizota miza:
5.1. skujkoku (Coniferales),
5.2. cukura kļavu Acer saccharum Marsh, papeļu Populus L. un ozolu Quercus L., izņemot Quercus suber L.sugas augu miza.
6. Koksne, augu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu izpratnē, ja tā:
a) pilnībā vai daļēji iegūta no šādu ģinšu vai sugu augiem:
- kastaņu Castanea Mill.;
- kastaņu Castanea Mill., ozolu Quercus L. koksnes, arī koksne, kurai nav saglabāta dabiski apaļā virsma, kuras izcelsmes valsts atrodas Ziemeļamerikas valstīs;
- platānu Platanus L. ģints koksne, ieskaitot koksni, kurai nav saglabāta dabīgi apaļā virsma;
- skujkoku (Coniferales), izņemot priežu Pinus L. ģints, koksne, ieskaitot koksni, kurai nav saglabāta dabīgā apaļā virsma, kuras izcelsmes valsts neatrodas Eiropā;
- priežu Pinus L. koksne, ieskaitot koksni, kurai nav saglabāta dabīgi apaļā virsma;
- papeļu Populus L. ģints koksne, kuras izcelsmes valsts atrodas Amerikas kontinentā;

- cukura kļavu Acer saccharum Marsh. koksne, ieskaitot koksni, kurai nav saglabāta dabīgi apaļā virsma, kuras izcelsmes valsts atrodas Ziemeļamerikas valstīs;
un
b) atbilst kādam no Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu1 I pielikuma II daļā minētajiem aprakstiem:

KN kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai līdzīgos veidos

ex 4401 21 00

Koksnes šķeldas vai skaidas

- skuju koku, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā

4401 22

Koksnes šķeldas vai skaidas

- lapu koku

ex 4401 30

Zāģskaidas un neaglomerēti koksnes atlikumi brikešu, granulu vai līdzīgos veidos

ex 4403 20

Apaļkoki, mizoti vai nemizoti, aptēsti vai neaptēsti:

- izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai pārējiem konservantiem, skuju koku, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā

4403 91 00

Apaļkoki, mizoti vai nemizoti, aptēsti vai neaptēsti:

- izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai pārējiem konservantiem

- ozola (Quercus spp.)

4403 99

Apaļkoki, mizoti vai nemizoti, aptēsti vai neaptēsti:

- izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai pārējiem konservantiem

- izņemot skuju koku, ozolu (Quercus spp.) vai dižskābarža (Fagus spp.)

ex 4404 10 00

Stīpu koksne: šķelti mieti, nosmailināti, bet garumā nezāģēti, stabi, kārtis un pāļi:

- skuju koku, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā

ex 4404 20 00

Stīpu koksne: šķelti mieti, nosmailināti, bet garumā nezāģēti, stabi, kārtis un pāļi:

- lapu koku

4406 10 00

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu koka gulšņi:

- nepiesūcināti

ex 4407 10

Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm:

- skuju koku, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā

ex 4407 91

Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm:

- ozola (Quercus spp.)

ex 4407 99

Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm:

- izņemot skuju koku, tropu koku, ozola (Quercus spp.) vai dižskābarža (Fagus spp.)

ex 4415 10

Iepakošanas kastes, redeļkastes un kabeļspoles, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā

ex 4415 20

Paliktņi, kastu paliktņi un pārējie kravu paliktņi, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā

ex 4416 00

Koka mucas, ieskaitot mucu dēlīšus, no ozola (Quercus spp.)

1 OJ L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2626/1999 (OJ L 321, 14.12.1999, p. 3).Neattiecas uz paliktņiem un kastu paliktņiem (KN kods ex 4415 20), ja tie atbilst "UIC paliktņiem" noteiktajam standartam un ir attiecīgi marķēti.

7. Augsne un augsnes substrāts:
a) kas pilnīgi vai daļēji sastāv no augsnes vai cietām organiskajām daļām, piemēram, no augu atliekām, humusa, arī no kūdras vai mizas, izņemot, kas pilnībā sastāv tikai no kūdras;
b) kas ir kopā ar augiem, un, kas pilnībā vai daļēji sastāv no 7.1.apakšpunktā norādītā materiāla vai pilnībā vai daļēji sastāv no kūdras vai jebkuras cietas neorganiskās vielas, kas nodrošina augu dzīvotspēju, kuru izcelsme ir:
- Turcija,
- Baltkrievija, Gruzija, Moldāvija, Krievija, Ukraina,
- valstis ārpus Eiropas, izņemot, Alžīru, Ēģipti, Izraēlu, Lībiju, Maroku un Tunisiju.

8. Kviešu Triticum, rudzu Secale un tritikāles X Triticosecale graudi, kuru izcelsme ir Afganistāna, Indija, Irāka, Meksika, Nepāla, Pakistāna, Dienvidāfrika un ASV.

II iedaļa
Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri ir potenciāli augu karantīnas organismu pārnēsātāji, kuri ir bīstami noteiktās
aizsargājamās zonās


Neskarot I iedaļā uzskaitītos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus.
1. Biešu Beta vulgaris L. rūpnieciskai pārstrādei paredzētie augi.
2. Augsne un nesterilizēti biešu (Beta vulgaris L.) atlikumi.
3. Korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Ehrh., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, pirakantu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints augu dzīvi ziedputekšņi apputeksnēšanai.
4. Korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Ehrh., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, pirakantu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints augu daļas, izņemot augļus un sēklas.
5. Lobiju Dolichos Jacq., mango Magnifera spp. ģinšu, biešu Beta vulgaris L. un pupiņu Phaseolus vulgaris L. sugu sēklas.
6. Kokvilnas Gossypium spp. sēklas un augļi (pogaļas) un neattīrīta kokvilna.
6. Vīnkoku Vitis L. ģints augu augļi.
7. Koksne, aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu izpratnē, ja tā:
a) pilnībā vai daļēji iegūta no skujkokiem (Coniferales), izņemot priežu Pinus L. ģinti, kuras izcelsmes valsts ir kāda no Eiropas trešajām valstīm, un
b) atbilst kādam no Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu1 I pielikuma II daļā minētajiem aprakstiem:

KN kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai līdzīgos veidos

4401 21 00

Koksnes šķeldas vai skaidas

ex 4401 30

Zāģskaidas un neaglomerēti koksnes atlikumi brikešu, granulu vai līdzīgos veidos

4403 20

Apaļkoki, mizoti vai nemizoti, aptēsti vai neaptēsti:

- izņemot apstrādātus ar krāsu, kodinātāju, kreozotu vai pārējiem konservantiem

ex 4404 10 00

Stīpu koksne: šķelti mieti, nosmailināti, bet garumā nezāģēti, stabi, kārtis un pāļi

4406 10 00

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi:

- nepiesūcināti

ex 4407 10

Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm

4415 10

Iepakošanas kastes, redeļkastes un kabeļspoles

4415 20

Paliktņi, kastu paliktņi un pārējie kravu paliktņi

1 OJ L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2626/1999 (OJ L 321, 14.12.1999, p. 3).

Neattiecas uz paliktņiem un kastu paliktņiem (KN kods ex 4415 20), ja tie atbilst "UIC paliktņiem" noteiktajiem standartiem un ir attiecīgi marķēti.

8. Eikaliptu Eucalyptus l'Hérit. ģints augu daļas.

Valsts sekretāres p.i. B.Bāne

6.pielikums

Eiropas Savienībā atzīto aizsargājamo zonu saraksts

a) Eiropas Savienībā atzītās aizsargājamās zonas uz šādiem kukaiņiem, ērcēm un nematodēm, kas ir jebkurā attīstības stadijā:

Kaitīgais organisms

Aizsargājamo zonu teritorijas

1. Anthonomus grandis (Boh.)

Grieķija, Spānija (Andalūzija, Katalonija, Estremadūra, Mursija, Valensija)

2. Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas)

Īrija, Portugāle (Alentejo, Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste and Tr?s-os-Montes), Somija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste

3. Cephalcia lariciphila (Klug.)

Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersija)

3.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Kipra1

4. Dendroctonus micans Kugelan

Grieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste (Skotijas, Ziemeļīrijas, Džersijas un Anglijas grāfistes, apgabali un administratīvās vienības - Barnsley, Bath un North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton un Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar un Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor un Maidenhead, Wokingham, York, Vaitas sala, Menas sala, Sili salas - un tālāk norādītās grāfistu, apgabalu un administratīvo vienību daļas. Derby City: tā administratīvās vienības daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no A6(T) ceļa ziemeļu robežas; Gloucestershire: grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no Fosse Way Roman ceļa austrumu robežas; Leicestershire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no Fosse Way Roman ceļa austrumu robežas kopā ar to grāfistes daļu, kas atrodas uz austrumiem no B4114 ceļa austrumu robežas, un tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no M1 autostrādes austrumu robežas; North Yorkshire: visa grāfiste, izņemot to grāfistes daļu, kas aptver Craven apgabalu; South Gloucestershire: tā administratīvās vienības daļa, kas atrodas uz dienvidiem no M4 autostrādes dienvidu robežas; Staffordshire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no A52(T) ceļa austrumu robežas un tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no A523 ceļa austrumu robežas; Warwickshire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no Fosse Way Roman ceļa austrumu robeža; Wiltshire: tā grāfistes daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autostrādes M4 dienvidu robežas, un tā grāfistes daļa, kas atrodas uz austrumiem no Fosse Way Roman ceļa austrumu robežas)

5. Gilpinia hercyniae (Hartig)

Grieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersija)

6. Globodera pallida (Stone) Behrens

Latvija, Slovēnija, Slovākija2, Somija

7. Gonipterus scutellatus Gyll

Grieķija, Portugāle (Azoru salas)

8. Ips amitinus Eichhof

Grieķija, Francija (Korsika), Īrija, Apvienotā Karaliste

9. Ips cembrae Heer

Grieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala)

10. Ips duplicatus Sahlberg

Grieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste

11. Ips sexdentatus Boerner

Īrija, Kipra3, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala)

12. Ips typographus Heer

Īrija, Apvienotā Karaliste

13. Leptinotarsa decemliata Say

Spānija (Ibisa un Menorka), Īrija, Kipra, Malta4, Portugāle (Azoru salas un Madeira), Somija (Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa rajoni), Zviedrija (Blekroge, Gotlands, Halland, Kalmar un Skåne apgabali), Apvienotā Karaliste

14. Matsuccocus feytaudi Duc.

Francija (Korsika)

15. Sternochetus mangiferae Fabricius

Spānija (Granada un Malago), Portugāle (Alentežu, Algarvi un Madeira)

16. Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.)

Spānija (Ibisa)

b) Eiropas Savienībā atzītās aizsargājamās zonas uz šādām baktērijām:

1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones

Grieķija, Spānija, Portugāle

2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Spānija, Francija (Korsika), Īrija, Itālija (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: Forlí-Cesena, Parma, Piacenza un Rimini provinces; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardy; Tuscany; Trentino-Alto Adige: Trento autonomā province; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: izņemot Rovigo provincē - Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara komūnu, un Padova privincē - Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnu, un Verona provincē - Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari komūnu), Latvija, Lietuva, Austrija (Burgenland, Carinthia, Lejasaustrija, Tirol (Lienz administratīvais apgabals), Styria, Vienna), Portugāle, Slovēnija, Slovākija5, Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)

c) Eiropas Savienībā atzītās aizsargājamās zonas uz šādām sēnēm:

1. Glomerella gossypii Edgerton

Grieķija

2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller

Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

d) Eiropas Savienībā atzītās aizsargājamās zonas uz šādiem vīrusiem un vīrusiem līdzīgiem organismiem

1. Beet necrotic yellow vein virus

Dānija, Francija (Bretaņa), Īrija, Lietuva6, Portugāle (Azoru salas), Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

2. Tomato spotted wilt virus

Zviedrija, Somija

3. Citrus tristeza virus (Eiropas celmi)

Grieķija, Francija (Korsika), Itālija, Malta7, Portugāle

1 Kipra par aizsargājamo zona ir atzīta līdz 2006.gada 31.martam.
2 Latvija, Slovēnija un Slovākija ir atzīta par aizsargājamo zonu līdz 2006.gada 31.martam.
3 Kipra par aizsargājamo zonu ir atzīta līdz 2006.gada 31.martam.
4 Kipra un Malta ir atzīta par aizsargājamo zonu līdz 2006. gada 31. martam.
5 Īrijā, Itālijā (Apulia; Emilia-Romagna: Forl?-Cesena, Parma, Piacenza un Rimini provinces; Lombardy; Trentino-Alto Adige: Trento autonomā province; Veneto: izņemot Rovigo provincē - Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqu? Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara komūnu, un Padova privincē - Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnu, un Verona provincē - Pal?, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari komūnu), Latvija, Lietuva, Austrijā (Burgenland, Carinthia, Lejasaustrija,

Tirol (Lienz administratīvais apgabals), Styria, Vienna), Slovēnija, Salovākija par aizsargājamām zonām ir atzītas līdz 2006.gada 31.martam.
6 Lietuva par aizsargājamo zonu ir atzīta līdz 2006.gada 31.martam.
7 Malta par aizsargājamo zonu ir atzītalīdz 2006.gada 31.martam.

Valsts sekretāres p.i. B.Bāne

01.05.2004