Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.351

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 46.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.163 "Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu
un likuma "Par piesārņojumu" 11.panta otrās daļas 4.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.163 "Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 64., 190.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "pilnvarotā institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "paziņotā institūcija" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Iekārtu radītās skaņas parametrus mēra un iekārtu atbilstību novērtē akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (turpmāk — paziņotā institūcija), par kuru akreditāciju publicēti paziņojumi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".";

1.3. izteikt 9.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"9. Lai institūcija tiktu akreditēta novērtēt iekārtas atbilstību, tā nodrošina šādu minimālo prasību izpildi:";

1.4. papildināt noteikumus ar 42.1 un 42.2punktu šādā redakcijā:

"42.1 Lai nodrošinātu būtiskajām prasībām atbilstošu iekārtu nonākšanu tirgū, tirgus uzraudzības institūcijas drīkst ierobežot vai aizliegt ar CE zīmi marķētu paredzētajam mērķim lietotu iekārtu ievietošanu tirgū, ja tās rada draudus cilvēku veselībai un dzīvībai vai citām sabiedriskajām vērtībām. Tirgus uzraudzības institūcijas veic šādus pasākumus:

42.11. ja rodas šaubas par iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām vai piemērojamo standartu prasībām, par standarta lietošanas pareizību vai standartu pietiekamību, organizē iekārtas atlases pārbaudi un sagatavo atzinumu par iekārtas atbilstību būtiskajām prasībām. Atzinumam pievieno pārbaudes rezultātus;

42.12. ziņo Ekonomikas ministrijai par neatbilstošu iekārtu konstatēšanu un veiktajiem administrēšanas pasākumiem, ja konstatēti gadījumi, kurus var uzskatīt par sistemātiski novērotu kļūdu iekārtas uzbūvē, konstrukcijā vai izgatavošanā. Ziņojumam pievieno šo noteikumu 42.11.apakšpunktā minētos dokumentus un neatbilstības radīto seku izvērtējumu.

42.2 Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajiem neatbilstības gadījumiem un veiktajiem pasākumiem."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
01.05.2004