Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā

Izdarīt Lauku atbalsta dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 13.nr.; 2003, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II nodaļa

Lauku atbalsta dienesta funkcijas un finansēšanas avoti".

2. 3.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde" ar vārdiem "padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde";

izslēgt otro, trešo un ceturto daļu.

3. 4.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1., 3., 6., 7., 10., 11., 14. un 15.punktu;

papildināt pirmo daļu ar 19., 20., 21., 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"19) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā administrē eksporta izdevumus;

20) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā administrē soda naudas par valstij piešķirtās piena ražošanas kvotas pārsniegšanu;

21) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā administrē augkopības produkcijas kvotas;

22) veic ražotāju grupu atzīšanu un to atzīšanas kontroli;

23) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz informāciju Eiropas Komisijai.";

izslēgt otro, trešo un ceturto daļu.

4. 5.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "valsts funkciju" ar vārdiem "valsts pārvaldes funkciju";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus "zemkopības ministra apstiprinātu cenrādi" ar vārdiem "normatīvajiem aktiem par maksas pakalpojumiem".

5. Izslēgt 6.pantu.

6. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III nodaļa

Dienesta amatpersonu un darbinieku tiesības".

7. Izslēgt 7., 8., 9. un 10.pantu.

8. Pārejas noteikumos:

izslēgt 6.punktā skaitļus un vārdus "9.panta 8.punktā, 10.panta 3.punktā";

papildināt pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Līdz Lauku atbalsta dienesta nolikuma spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.janvārim ir piemērojami Ministru kabineta 2000.gada 24.oktobra noteikumi Nr.366 "Lauku atbalsta dienesta nolikums", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 7.aprīlī

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 23.aprīlī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

01.05.2004