Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.184

Rīgā 2004.gada 30.martā (prot. Nr.17 24.§)
Kārtība, kādā valsts atbild par Latvijas Nacionālās operas saistībām
Izdoti saskaņā ar Latvijas Nacionālās operas likuma 12.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts atbild par Latvijas Nacionālās operas saistībām.

2. Fiziskās un juridiskās personas piesaka Latvijas Nacionālajai operai (turpmāk — Nacionālā opera) savas prasījuma tiesības, iesniedzot Nacionālās operas direktoram iesniegumu.

3. Iesniegumā fiziskā persona norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskā persona — nosaukumu, reģistrācijas numuru un atrašanās vietu (juridisko adresi), kā arī personas bankas konta numuru, uz kuru pārskaitāma atlīdzība par mantiska rakstura saistību izpildi. Iesniegumu paraksta prasījuma tiesību pieteicējs. Iesniegumam pievieno prasījuma tiesības apliecinošus dokumentus.

4. Ja iesniegums neatbilst šo noteikumu 3.punktā minētajām prasībām, Nacionālā opera piecu darbdienu laikā pēc tā saņemšanas rakstiski informē par to prasījuma tiesību pieteicēju.

5. Nacionālās operas direktors mēneša laikā pēc šo noteikumu 3.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata to un pieņem lēmumu par prasījuma tiesību atzīšanu vai noraidīšanu un par Nacionālās operas spējām pildīt attiecīgās saistības. Nacionālās operas direktors par lēmumu rakstiski informē prasījuma tiesību pieteicēju. Ja objektīvu iemeslu dēļ mēneša termiņu nav iespējams ievērot, par to informē prasījuma tiesību pieteicēju.

6. Ja ar Nacionālās operas valdījumā esošo valsts mantu nepietiek, lai nodrošinātu saistību izpildi, vai saistību izpildes dēļ var tikt traucēta Nacionālās operas darbība, Nacionālās operas direktors piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pārsūta šo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus un lēmumu Kultūras ministrijai un rakstiski par to informē prasījuma tiesību pieteicēju.

7. Kultūras ministrija mēneša laikā pēc attiecīgo dokumentu saņemšanas izvērtē Nacionālās operas finansiālo stāvokli un pieņem lēmumu par Nacionālās operas spējām pildīt saistības.

8. Ja Kultūras ministrija konstatē, ka Nacionālās operas finansiālais stāvoklis ļauj pildīt saistības, Kultūras ministrija uzdod Nacionālajai operai izpildīt attiecīgās saistības un rakstiski informē prasījuma tiesību pieteicēju par pieņemto lēmumu.

9. Ja Kultūras ministrija konstatē, ka Nacionālā opera finansiālā stāvokļa dēļ nespēj pildīt saistības, ministrija nodrošina Nacionālās operas saistību izpildi.

Ministru prezidenta vietā — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Kultūras ministre H.Demakova
03.04.2004