Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 17. oktobra noteikumus Nr. 854 "Interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.175

Rīgā 2004.gada 25.martā (prot. Nr.16, 6.§)

Interaktīvo spēļu spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par izlozēm un azartspēlēm" 60.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtību, kā arī minimālās prasības, kas jāievēro, lai novērstu no interaktīvajām spēlēm atkarīgo spēlētāju turpmāko dalību azartspēlēs.

2. Azartspēles organizētājs izveido un uztur interaktīvo spēļu spēlētāju reģistru.

3. Spēlētājam ir tiesības pieprasīt, lai viņš tiktu izslēgts no interaktīvo spēļu spēlētāju reģistra, nosūtot attiecīgu paziņojumu izlozes vai azartspēles organizētājam.

4. Azartspēles organizators triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 3.punktā minētā paziņojuma saņemšanas izslēdz spēlētāju no interaktīvo spēļu spēlētāju reģistra.

II. Interaktīvo spēļu spēlētāju reģistrācija

5. Lai reģistrētos interaktīvajai spēlei, izņemot izlozes un veiksmes spēli pa tālruni, spēlētājs par sevi sniedz šādu informāciju:

5.1. vārds, uzvārds un personas kods;

5.2. dzīvesvietas adrese;

5.3. tās kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas numurs un kods, kurā spēlētājam ir konts, no kura tiks iemaksāta naudas summa likmju izdarīšanai;

5.4. konta numurs, no kura tiks iemaksāta naudas summa likmju izdarīšanai.

6. Triju darbdienu laikā azartspēles organizētājs, izmantojot viņam pieejamās datu bāzes un reģistrus, izvērtē spēlētāja sniegtās ziņas, pārbauda viņa identitāti un pārliecinās, vai spēlētājs nav pieprasījis sevi izslēgt no interaktīvo spēļu spēlētāju reģistra.

7. Pēc šo noteikumu 6.punktā minētā termiņa beigām azartspēles organizētājs rakstiski paziņo spēlētājam par viņa reģistrāciju interaktīvo spēļu spēlētāju reģistrā vai reģistrācijas atteikumu.

8. Azartspēles organizētājs ļauj spēlētājam izvēlēties vienu no maksimālās likmes noteikšanas metodēm:

8.1. spēlētājs nosaka maksimālo likmi, kuru viņš drīkst izdarīt vienā spēlē;

8.2. spēlētājs nosaka maksimālo kopējo likmju skaitu, ko viņš drīkst izdarīt vienā spēlēšanas seansā (reizē).

9. Spēlētājs drīkst palielināt maksimālo likmi septītajā dienā pēc attiecīga paziņojuma nosūtīšanas azartspēles organizētājam.

10. Pēc tam kad spēlētājs izvēlējies maksimālās likmes noteikšanas metodi, viņš pieslēdzas interaktīvajai spēlei, norādot savu individuālo lietotāja vārdu, kuru spēlētājam piešķīris azartspēles organizētājs, un paroli.

11. Azartspēles organizētājs nepieņem no spēlētāja likmi, ja spēlētāja kontā, kurš piešķirts reģistrējoties, nav nepieciešamo līdzekļu likmes izdarīšanai.

12. Azartspēļu organizētājs informāciju par visām spēlētāja kontā iemaksātajām un no tā izmaksātajām summām vai citiem darījumiem glabā sistēmas auditpierakstos.

13. Šo noteikumu 12.punktā minēto informāciju par slēgtajiem spēlētāju kontiem azartspēļu organizētājs glabā piecus gadus.

III. Spēlētāju reģistrācija izlozēm un veiksmes spēlēm pa tālruni

14. Veiksmes spēles pa tālruni organizētājs saskaņā ar likuma "Par izlozēm un azartspēlēm" 57.pantu izveido un uztur:

14.1. datu bāzi, kurā tiek uzskaitīti visi spēlētāji, kas piedalās veiksmes spēlē pa tālruni;

14.2. laimējušo spēlētāju reģistru, kurā norādīta šāda informācija:

14.2.1. spēlētāja vārds, uzvārds un personas kods;

14.2.2. spēlētāja dzīvesvietas adrese.

15. Šo noteikumu 14.punktā minēto informāciju par katru veiksmes spēles pa tālruni izspēli tās organizētājs glabā piecus gadus.

16. Izlozes organizētājs (arī tādas izlozes organizētājs, kurai biļetes pārdod, izmantojot telekomunikācijas) saskaņā ar likuma "Par izlozēm un azartspēlēm" 58.pantu katrai tā organizētajai izlozei izveido un uztur:

16.1. datu bāzi, kurā tiek uzskaitīti visi spēlētāji, kas piedalās attiecīgajā izlozē;

16.2. laimējušo spēlētāju reģistru, kurā norāda laimējušā spēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu.

17. Šo noteikumu 16.punktā minēto informāciju par katru izlozi tās organizētājs glabā piecus gadus.

Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 2.aprīli.

02.04.2004