Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2022. gada 1. janvārī.
Ministru kabineta noteikumi Nr.172

Rīgā 2004.gada 25.martā (prot. Nr.16 13.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 15.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 150.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Ja individuālie komersanti, individuālie (ģimenes) uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 45000 latu, un citas fiziskās personas, kuras veic saimniecisko darbību, grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā un ir reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā kā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, attiecīgās personas nekārto kases grāmatu. Šajā punktā minētie uzņēmumi kases operācijas reģistrē saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.338 "Kārtība, kādā veicama ieņēmumu un izdevumu uzskaite iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām". Kases operāciju reģistrēšanai saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā šie uzņēmumi drīkst izmantot saimnieciskajā darījumā tieši iesaistītās personas (darījuma partnera) izsniegtu kases čeku, kvīti, biļeti, kases ieņēmumu vai izdevumu ordera kopiju, norakstu, kvīti vai citu ārēju attaisnojuma dokumentu, kā arī pašu sagatavotu kases ieņēmumu vai izdevumu orderi."

2. Papildināt 22.punktu aiz vārda "pabalstus" ar vārdiem "un pašvaldības sociālos pabalstus".

3. Izteikt 24. un 25.punktu šādā redakcijā:

"24. Kredītiestāžu un Latvijas Bankas kases iemaksu attaisnojuma dokumentiem ir obligāti šo noteikumu 14.punktā minētie rekvizīti (identifikācijas dati), kā arī, ja skaidrās naudas maksātājs ir juridiskā persona, — uzņēmuma nosaukums (komersanta firma) un reģistrācijas numurs Tieslietu ministrijas reģistru iestādēs vai nodokļu maksātāja reģistra kods. Ja kredītiestāžu un Latvijas Bankas kases iemaksu attaisnojuma dokumenti tiek sagatavoti elektroniski, tajos saņemamās skaidrās naudas summu var norādīt tikai ar cipariem.

25. Kredītiestāžu un Latvijas Bankas kases izmaksu attaisnojuma dokumentiem ir obligāti šo noteikumu 15.punktā minētie rekvizīti (identifikācijas dati). Ja kredītiestāžu un Latvijas Bankas kases izmaksu attaisnojuma dokumenti tiek sagatavoti elektroniski, tajos izsniedzamās skaidrās naudas summu var norādīt tikai ar cipariem."

4. Aizstāt V nodaļas nosaukumā vārdu "jautājums" ar vārdu "jautājumi".

5. Papildināt noteikumus ar 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Noteikt kredītiestādēm pārejas periodu datorprogrammu pielāgošanai šo noteikumu 11., 14. un 15.punktā minētajām prasībām līdz 2004.gada 31.decembrim."

Ministru prezidenta vietā — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
01.04.2004
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.