Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts statistikas likumā

Izdarīt Valsts statistikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1999, 5.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Respondentiem ir pienākums noteiktā termiņā un pilnā apjomā iesniegt kvalitatīvu un patiesu likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzēto statistisko informāciju."

3. Izteikt 19.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) par emisijām vidē, vides kvalitāti, vides aizsardzības pasākumiem un dabas resursu lietošanu;".

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 18.martā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 31.martā

14.04.2004