Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"

Izdarīt likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 23.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu, kā arī tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas sagatavošanai un vadīšanai Saeima ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tās sanākšanas izveido Centrālo vēlēšanu komisiju kā pastāvīgi darbojošos valsts institūciju."

2. Izteikt 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina Saeimas vēlēšanu likuma, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma, Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma un likuma "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" izpildi, kā arī šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un kontrolē šo likumu precīzu izpildi."

3. Izslēgt 6.panta 7.3 punktā vārdus "atsevišķā izdevumā".

4. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Centrālā vēlēšanu komisija savas pilnvaras realizē atbilstoši Saeimas vēlēšanu likuma, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma, Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma un likuma "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" normām."

5. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Ja Saeimas vēlēšanās, Eiropas Parlamenta vēlēšanās, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās vai tautas nobalsošanā un likumu ierosināšanā atsevišķos vēlēšanu iecirkņos pieļauti rupji likuma pārkāpumi un tie ietekmējuši vēlēšanu rezultātus, Centrālā vēlēšanu komisija lemj par attiecīgā vēlēšanu iecirkņa balsošanas rezultātu anulēšanu un ierosina attiecīgajām valsts vai pašvaldību institūcijām saukt pie atbildības personas, kas ir pieļāvušas pārkāpumus."

6. Papildināt 18.panta pirmo daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) pārstāv komisiju Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajās organizācijās jautājumos, kas saistīti ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanu un vadīšanu;".

7. Izteikt 19.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis tiek pieteikts par deputāta kandidātu Saeimas, Eiropas Parlamenta vai paš-valdību vēlēšanās, viņa darbība komisijā izbeidzas ar brīdi, kad vēlēšanu komisijai tiek iesniegts attiecīgais saraksts."

8. 20.panta pirmajā daļā:

izslēgt 3.punktu;

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) pieņem Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās no sarakstu iesniedzējiem kandidātu sarakstus un tiem pievienotos dokumentus, pārbauda to pietiekamību un atbilstību likuma prasībām;".

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 12.februārī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 3.martā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2004.gada 17.martu

17.03.2004