Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu

Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) bērna aprūpes pabalsts.";

papildināt otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) bērna adopcijas pabalsts."

2. Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tiesības uz bērna piedzimšanas, bērna kopšanas, bērna aprūpes, bērna adopcijas un ģimenes valsts pabalstu ir visām šā panta pirmajā daļā minētajām personām, ja to bērniem vai to adoptētajiem bērniem ir piešķirts personas kods."

3. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. Bērna aprūpes pabalsts

(1) Bērna aprūpes pabalstu piešķir adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu nodots adoptējamais bērns, ja adoptētājs nav nodarbināts (nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vai ir nodarbināts un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, vai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai strādā nepilnu darba laiku.

(2) Bērna aprūpes pabalsta apmērs nav atkarīgs no bērnu skaita.

(3) Bērna aprūpes pabalsta piešķiršanas, izmaksas un pārskatīšanas kārtību, kā arī šā pabalsta apmēru nosaka Ministru kabinets."

4. Izslēgt 8.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "adoptējusi vai".

5. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Bērna adopcijas pabalsts

(1) Bērna adopcijas pabalstu piešķir adoptētājam pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās.

(2) Bērna adopcijas pabalstu izmaksā par katru adoptēto bērnu, kurš atradies ārpusģimenes aprūpē, tādā apmērā, kāds bija noteikts dienā, kad stājās spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu.

(3) Bērna adopcijas pabalsta piešķiršanas, izmaksas un pārskatīšanas kārtību, kā arī šā pabalsta apmēru nosaka Ministru kabinets."

6. 16.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "8." ar skaitli "8.1";

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) bērna vecākiem ir atņemtas bērna aprūpes vai bērna aizgādības tiesības;";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā likuma 6.1 pantā minēto pabalstu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piešķir vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu nodots adoptējamais bērns."

7. Papildināt 20.panta otro daļu pēc skaitļa "6." ar skaitli "6.1".

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Līdz 2004.gada 31.decembrim šā likuma 6.1 pantā noteiktā bērna aprūpes pabalsta un 8.1 pantā noteiktā bērna adopcijas pabalsta piešķiršanu un izmaksu nodrošina Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāts."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 22.janvārī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 11.februārī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2004.gada 25.februāri.

25.02.2004