Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.150

Rīgā 2004.gada 28.janvārī

Par atbrīvošanu no kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu lietošanas

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" 5. un 6.punktu nosaku nodokļu maksātājus, kuriem nodokļu un citu maksājumu reģistrācija ir atļauta, neizmantojot kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas (turpmāk - kases aparāts).

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" 7.punktu nosaku darījumu apliecinošo dokumentu veidus, kurus no obligātās kases aparātu lietošanas atbrīvotie nodokļu maksātāji noformē nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai, ja netiek lietots kases aparāts.

3. Par darījumiem saņemto samaksu apliecina ar numurētu un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrētu kvīti šādi nodokļu maksātāji:

3.1. juridiskās un fiziskās personas, kuras pārdod preces (izņemot alkoholiskos dzērienus, tajā skaitā alu, tabakas izstrādājumus un naftas produktus (degvielu)) mazumtirdzniecībā ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības), ja samaksa par precēm tiek saņemta preču pārdošanas vietā;

3.2. juridiskās un fiziskās personas, kuras ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) sniedz pakalpojumus un samaksu par tiem saņem pakalpojuma sniegšanas vietā;

3.3. juridiskās un fiziskās personas, kuras, noformējot preču pavadzīmi-rēķinu, realizē pašu ražotu produkciju no ražotnes vai piegādā pircējiem uz vietas;

3.4. juridiskās un fiziskās personas, kuras ražotnē veic uzņēmuma ražošanas nozares klasei, kas noteikta pēc Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE 1. red., atbilstošās produkcijas remontu, tehnisko apkopi vai kapitālo remontu;

3.5. juridiskās personas un fiziskās personas, kuras sniedz pakalpojumus pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā), ja to skaidrās naudas ieņēmumi mēnesī kopā nepārsniedz 10 minimālās mēneša darba algas;

3.6. zemnieku un zvejnieku saimniecības, kā arī zemnieki un zvejnieki, kuri veic saimniecisko darbību saskaņā ar likumu "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu" un pārdod pašu ražoto vai iegūto produkciju saskaņā ar noformētu preču pavadzīmi-rēķinu;

3.7. zemnieku un zvejnieku saimniecības, kā arī zemnieki un zvejnieki, kuri veic saimniecisko darbību saskaņā ar likumu "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu" un sniedz citām personām ar lauksaimniecības vai zivsaimniecības nozari saistītus pakalpojumus;

3.8. bibliotēkas, lasītavas, klausītavas, demonstrāciju zāles, publiskie arhīvi par savas darbības specifikai raksturīgu pakalpojumu sniegšanu;

3.9. juridiskās un fiziskās personas, kuras nodarbojas tikai ar bērnu estētisko audzināšanu, ja tās nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekamas personas, par sniegtajiem pakalpojumiem;

3.10. bērnudārzi un mazbērnu novietnes par bērnu uzturēšanos un ēdināšanu pirmskolas iestādēs;

3.11. juridiskās un fiziskās personas, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus skolās un samaksu par skolēnu ēdināšanu saņem avansā saskaņā ar klašu audzinātāju vai citu atbildīgo personu sastādīto skolēnu sarakstu. Kvīti noformē par sarakstā norādīto kopējo naudas summu un izsniedz atbildīgajai personai;

3.12. invalīdu biedrību uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuri saskaņā ar likumu "Par uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas ir atbrīvoti no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem" ir atbrīvoti no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem, veicot statūtos paredzēto saimniecisko darbību;

3.13. kooperatīvās sabiedrības par saņemto biedru naudu;

3.14. kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības par saņemto biedru naudu, pajām un kredītu atmaksu;

3.15. arodbiedrības un sabiedriskās organizācijas par saņemto biedru naudu, ziedojumiem, kā arī veicot statūtos paredzēto darbību;

3.16. reliģiskās organizācijas par sniegtajiem reliģiskajiem, rituālajiem u.c. pakalpojumiem, ja to mērķis nav sistemātiski gūt peļņu;

3.17. medicīnas iestādes par naktīs, brīvdienās un svētku dienās sniegtajiem medicīnas pakalpojumiem, ja samaksa tiek saņemta pakalpojumu sniegšanas brīdī;

3.18. doktorāti, feldšeru - vecmāšu punkti un fiziskās personas - sertificēti prakses ārsti par sniegtajiem medicīnas pakalpojumiem;

3.19. fiziskas personas (izņemot individuālie komersanti) - garāžu un zemes īpašnieki, kuras veic saimniecisko darbību - savā īpašumā esošo garāžu un zemes iznomāšanu;

3.20. namu īpašnieki vai to pilnvarotās personas par saņemto telpu nomas maksu, telpu īres maksu, maksu par namu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu, uzturēšanu un komunālajiem pakalpojumiem. Kvītī norāda saņemtās samaksas sadalījumu pa maksājumu veidiem;

3.21. zvērināti advokāti, advokātu biroji, to filiāles un zvērināti notāri par sniegtajiem pakalpojumiem;

3.22. valsts un pašvaldības iestādes par ārpus iestādes galvenās kases saņemto skaidro naudu;

3.23. bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu direkcija" pakļautībā esošās valsts ceļu pārvaldīšanas nodaļas, saņemot samaksu par pakalpojumiem.

4. Par darījumiem saņemto samaksu apliecina ar numurētu un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrētu kvīti pēc darījuma partnera pieprasījuma šādi nodokļu maksātāji:

4.1. juridiskās un fiziskās personas par starptautiskajos pasažieru pārvadājumos ar autobusiem, vilcieniem un lidmašīnām pārdotajām pārtikas precēm;

4.2. juridiskās un fiziskās personas par gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās pārdotajām rūpnieciski ražotajām pārtikas un nepārtikas precēm (izņemot alkoholiskos dzērienus, tajā skaitā alu un tabakas izstrādājumus);

4.3. zemnieku un zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi, kā arī zemnieki, zvejnieki un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību par gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās pārdoto pašu ražoto un iegūto produkciju;

4.4. individuālie uzņēmumi un fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, ja tās nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas, par tirgos pārdotajām pašu izgatavotām nepārtikas precēm, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem (izņemot priekšmetus un izstrādājumus no dārgmetāla);

4.5. zemnieku, zvejnieku saimniecības un fiziskās personas (izņemot individuālos komersantus), kas veic saimniecisko darbību, ja tās nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekamas personas, par tirgos pārdoto pašu audzēto, iegūto vai ražoto produkciju;

4.6. juridiskās un fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, par ielu tirdzniecības vietās pārdotajām šādām precēm:

4.6.1. pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem (izņemot priekšmetus un izstrādājumus no dārgmetāliem);

4.6.2. pašu audzētiem ziediem;

4.6.3. pašu izaudzētiem dārzeņiem, augļiem, ogām, stādiem un dēstiem;

4.6.4. savvaļas augiem, ogām, sēnēm un riekstiem, ievērojot Meža likumu;

4.6.5. kvasu no cisternām (mucām), saldējumu, bezalkoholiskiem dzērieniem un uzkodām no speciālām iekārtām;

4.6.6. preses izdevumiem;

4.7. izglītības iestādes par sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem saviem audzēkņiem un darbiniekiem;

4.8. juridiskās un fiziskās personas, kuras sniedz ēdināšanas pakalpojumus skolās par pašu ražotās produkcijas pārdošanu. Ja darījumā ar vienu pircēju tiek pārdota pašu ražota produkcija un iepirktas preces, tad kases aparāta lietošana ir obligāta;

4.9. mācību iestādes par mācību procesā izgatavoto izstrādājumu pārdošanu;

4.10. muzeji, izstāžu zāles, zooloģiskie un botāniskie dārzi, dendroloģiskie, nacionālie un dabas parki un rezervāti par pārdotajiem tiem raksturīgajiem prospektiem, bukletiem un suvenīriem;

4.11. reliģiskās organizācijas par saņemtajiem ziedojumiem, kā arī dievnamos (ēkās, kurās notiek nodošanās reliģijai vai ticībai, piekopjot kultu) pārdotajiem rituāla priekšmetiem, reliģiska rakstura izdevumiem, piemēram, literatūru, presi, atklātnes, ja šādu rituāla priekšmetu un reliģiska rakstura izdevumu pārdošana ir paredzēta organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) un netiek veikta nolūkā gūt peļņu;

4.12. pensionāru un invalīdu biedrības, kuras reģistrētas kā bezpeļņas sabiedriskās organizācijas par pensionāru un invalīdu biedrību biedru saražoto pārdoto produkciju;

4.13. preses kioski, ja tajos netiek pārdots alus, bezalkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi;

4.14. kioski, kuros pārdod tikai pilsētas transporta braukšanas biļetes un mēneša braukšanas biļetes;

4.15. informācijas servisa kioski, kuri sniedz tikai informācijas pakalpojumus;

4.16. tirdzniecības vietas, kurās pārdod tikai loterijas biļetes (kartiņas) vai bingo spēles kartiņas;

4.17. autoveikali, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 28.maija noteikumiem Nr.188 "Kārtība, kādā lauku apvidos darbojas pārvietojamie mazumtirdzniecības punkti, kuros nav kases aparātu", ja tajos netiek pārdots alus, kā arī ja tabakas izstrādājumu apgrozījums mēnesī nepārsniedz 25 % no realizējamo preču vērtības katrā autoveikalā;

4.18. komercsabiedrības, ekspluatējot Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā reģistrētus un marķētus azartspēļu automātus un azartspēļu iekārtas.

5. Par darījumiem saņemto samaksu apliecina ar numurētu un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrētu biļeti šādi nodokļu maksātāji:

5.1. juridiskās un fiziskās personas, kuras no teātra, operas, baleta izrāžu un horeogrāfisko iestudējumu, kā arī koncertu apmeklētājiem saņem ieejas maksu;

5.2. juridiskās un fiziskās personas, kuras no iestudējumu, cirka, kā arī citu izklaidējošu pasākumu apmeklētājiem saņem ieejas maksu;

5.3. juridiskās un fiziskās personas, kuras no muzeju un izstāžu zāļu apmeklētājiem saņem ieejas maksu;

5.4. juridiskās un fiziskās personas, kuras no zooloģisko un botānisko dārzu, dendroloģisko, nacionālo un dabas parku un rezervātu apmeklētājiem saņem ieejas maksu;

5.5. juridiskās un fiziskās personas, kuras no kinoteātros, brīvā dabā vai citos piemērotos apstākļos demonstrēto kinofilmu un videofilmu apmeklētājiem saņem ieejas maksu;

5.6. juridiskās un fiziskās personas, kuras no atrakciju un atpūtas parku apmeklētājiem saņem ieejas maksu;

5.7. juridiskās un fiziskās personas, kuras no sporta pasākumu apmeklētājiem saņem ieejas maksu;

5.8. juridiskās un fiziskās personas, kuras no bērniem domātu un labdarības mērķiem veltītu sarīkojumu, kā arī no pašdarbības mākslas kolektīvu sarīkojumu apmeklētājiem saņem ieejas maksu;

5.9. juridiskās un fiziskās personas, kuras sniedz maksas autostāvvietu pakalpojumus uz koplietošanas ceļiem, kā arī saņem maksu par atpūtas vietās ierīkotās un masu pasākumu laikā organizētu maksas autostāvvietas pakalpojumu sniegšanu;

5.10. juridiskās un fiziskās personas, kuras sniedz maksas tualešu pakalpojumus.

6. Par darījumiem saņemto samaksu apliecina ar speciālajos normatīvajos aktos noteiktu darījumu apliecinošā dokumenta veidu speciālajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā šādi nodokļu maksātāji:

6.1. Kultūras ministrijas pārziņā esošie teātri un koncertorganizācijas, izsniedzot biļeti Kultūras ministrijas noteiktajā kārtībā;

6.2. bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" par sniegtajiem pakalpojumiem, izsniedzot Satiksmes ministrijas apstiprināta parauga kvīti;

6.3. pašvaldību sabiedriskā transporta kontroles dienesta un pašvaldību Satiksmes departamentu pārstāvji, iekasējot administratīvos sodus par braukšanu bez biļetes, braukšanas kartes vai cita braukšanas tiesības apliecinošā dokumenta, par bagāžas pārvadāšanu bez biļetes, kā arī par neatļautas bagāžas pārvadāšanu sabiedriskajā transportā, izsniedzot pašvaldības apstiprināta parauga kvīti;

6.4. juridiskās un fiziskās personas, sniedzot pasažieru un to bagāžas pārvadājumus ar gaisa un ūdens transportu, izsniedzot attiecīgajos tiesību aktos, tajā skaitā Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos tiesību aktos, noteiktām prasībām atbilstošu biļeti;

6.5. Latvijas Banka, izsniedzot Latvijas Bankas apstiprinātu dokumentu;

6.6. Latvijas Republikas konsulārās un diplomātiskās pārstāvniecības ārvalstīs par sniegtajiem pakalpojumiem, izsniedzot Ārlietu ministrijas apstiprinātu dokumentu;

6.7. juridiskās un fiziskās personas, kuras organizē licencētu makšķerēšanu, izsniedzot Ministru kabineta 1998.gada 15.septembra noteikumos Nr.349 "Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtība Latvijas Republikas ūdeņos" noteikto licenci;

6.8. fiziskās personas, kuras veic neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu izgatavošanu un remontu, izsniedzot Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.367 "Kārtība, kādā reģistrējamas saimnieciskās darbības vietas darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, to obligātās provēšanas un marķēšanas kārtība un neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtība" noteiktajā kārtībā noformētu un Valsts proves uzraudzības inspekcijā reģistrētu kvīti;

6.9. juridiskās un fiziskās personas par pasažieru un to bagāžas starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, izsniedzot Satiksmes ministrijas apstiprināta parauga biļeti;

6.10. juridiskās un fiziskās personas līdz 2004.gada 1.maijam par pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem ar autotransportu rajonu un tālsatiksmes maršrutos (reisos), ja attiecīgie rajonu un tālsatiksmes maršruti (reisi) ir ietverti šī rīkojuma 1. un 2.pielikumā, izsniedzot transportlīdzeklī Satiksmes ministrijas vai attiecīgās pašvaldības institūcijas apstiprināta parauga biļeti;

6.11. juridiskās un fiziskās personas par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem pilsētu maršrutos ar autotransportu, tramvajiem un trolejbusiem, izsniedzot transportlīdzeklī attiecīgās pašvaldības institūcijas apstiprināta parauga biļeti;

6.12. juridiskās personas par dzelzceļa starptautiskajiem pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem, izsniedzot Dzelzceļa pārvadājumu likumā noteikta parauga biļeti;

6.13. juridiskās personas līdz 2004.gada 1.jūnijam par dzelzceļa vietējiem pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem elektrovilcienu un dīzeļvilcienu maršrutos, kā arī šaursliežu dzelzceļa maršrutā Gulbene - Rīga, izsniedzot vilcienā Dzelzceļa pārvadājumu likumā noteikta parauga biļeti;

6.14. juridiskās un fiziskās personas, kuras tirdzniecības (pakalpojumu sniegšanas) vietās saņem samaksu no darījumu partneriem tikai ar norēķinu kartēm, izsniedzot bankas termināla čeku un preču pavadzīmi-rēķinu (rēķinu). Preču pavadzīmē-rēķinā (rēķinā), kura samaksu apliecina bankas termināla čeks, norāda attiecīgā bankas termināla čeka datumu un numuru;

6.15. valsts un pašvaldības budžeta iestādes par sniegtajiem pakalpojumiem norēķinoties iestādes galvenajā kasē, izsniedzot kases ieņēmumu ordera kvīti.

7. Nodokļu maksātāji, kuri saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 1999.gada 18.jūnija rīkojumu Nr.361 "Par personām (uzņēmējdarbības veidiem), kam nodokļu un citu maksājumu reģistrācija ir atļauta bez kases aparātiem un kases sistēmām", bija atbrīvoti no kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu lietošanas, bet neatbilst šī rīkojuma prasībām, nodrošina kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu lietošanu no 2004.gada 1.jūlija.

8. Nodokļu maksātāji, kuri saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 1999.gada 18.jūnija rīkojumu Nr.361 "Par personām (uzņēmējdarbības veidiem), kam nodokļu un citu maksājumu reģistrācija ir atļauta bez kases aparātiem un kases sistēmām" bija atbrīvoti no kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu lietošanas, bet neatbilst šī rīkojuma prasībām, līdz kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu lietošanas uzsākšanai saskaņā ar šī rīkojuma 7.punktu, darījumus apliecina ar numurētām un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrētām kvītīm.

9. Šī rīkojuma 3.21.apakšpunktā minētie zvērināti advokāti, advokātu biroji, to filiāles un zvērināti notāri nodrošina numurētu un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrētu kvīšu noformēšanu no 2004.gada 1.aprīļa.

10. Atzīt par spēku zaudējušu:

10.1. Valsts ieņēmumu dienesta 1999.gada 18.jūnija rīkojumu Nr.361 "Par personām (uzņēmējdarbības veidiem), kam nodokļu un citu maksājumu reģistrācija ir atļauta bez kases aparātiem un kases sistēmām", kas izdots saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 23.februāra noteikumu Nr.62 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" 4.1.1.apakšpunktu;

10.2. Valsts ieņēmumu dienesta 2000.gada 27.janvāra rīkojumu Nr.73 "Par VID 18.06.1999. rīkojuma Nr.361 "Par personām (uzņēmējdarbības veidiem), kam nodokļu un citu maksājumu reģistrācija ir atļauta bez kases aparātiem un kases sistēmām" papildināšanu";

10.3. Valsts ieņēmumu dienesta 2000.gada 3.augusta rīkojumu Nr.585 "Par VID 18.06.1999. rīkojuma Nr.361 "Par personām (uzņēmējdarbības veidiem), kam nodokļu un citu maksājumu reģistrācija ir atļauta bez kases aparātiem un kases sistēmām" papildināšanu";

10.4. Valsts ieņēmumu dienesta 2000.gada 26.oktobra rīkojumu Nr.800 "Par grozījumiem un papildinājumiem VID 18.06.1999. rīkojumā Nr.361 "Par personām (uzņēmējdarbības veidiem), kam nodokļu un citu maksājumu reģistrācija ir atļauta bez kases aparātiem un kases sistēmām";

10.5. Valsts ieņēmumu dienesta 2000.gada 19.decembra rīkojumu Nr.923 "Par grozījumiem VID 18.06.1999. rīkojumā Nr.361 "Par personām (uzņēmējdarbības veidiem), kam nodokļu un citu maksājumu reģistrācija ir atļauta bez kases aparātiem un kases sistēmām";

10.6. Valsts ieņēmumu dienesta 2001.gada 19.janvāra rīkojumu Nr.42 "Par grozījumiem VID 18.06.1999. rīkojumā Nr.361 "Par personām (uzņēmējdarbības veidiem), kam nodokļu un citu maksājumu reģistrācija ir atļauta bez kases aparātiem un kases sistēmām";

10.7. Valsts ieņēmumu dienesta 2001.gada 15.februāra rīkojumu Nr.106 "Par grozījumiem VID 18.06.1999. rīkojumā Nr.361 "Par personām (uzņēmējdarbības veidiem), kam nodokļu un citu maksājumu reģistrācija ir atļauta bez kases aparātiem un kases sistēmām";

10.8. Valsts ieņēmumu dienesta 2001.gada 25.aprīļa rīkojumu Nr.272 "Par grozījumiem VID 1999.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.361 "Par personām (uzņēmējdarbības veidiem), kam nodokļu un citu maksājumu reģistrācija ir atļauta bez kases aparātiem un kases sistēmām";

10.9. Valsts ieņēmumu dienesta 2001.gada 29.jūnija rīkojumu Nr.532 "Par grozījumiem Valsts ieņēmumu dienesta 1999.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.361";

10.10. Valsts ieņēmumu dienesta 2001.gada 21.novembra rīkojumu Nr.1174 "Par grozījumiem Valsts ieņēmumu dienesta 1999.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.361";

10.11. Valsts ieņēmumu dienesta 2002.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.90 "Par grozījumiem Valsts ieņēmumu dienesta 1999.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.361";

10.12. Valsts ieņēmumu dienesta 2002.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.541 "Grozījums Valsts ieņēmumu dienesta 1999.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.361 "Par personām (uzņēmējdarbības veidiem), kam nodokļu un citu maksājumu reģistrācija ir atļauta bez kases aparātiem un kases sistēmām"";

10.13. Valsts ieņēmumu dienesta 2003.gada 14.janvāra rīkojumu Nr.51 "Grozījumi Valsts ieņēmumu dienesta 1999.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.361 "Par personām (uzņēmējdarbības veidiem), kam nodokļu un citu maksājumu reģistrācija ir atļauta bez kases aparātiem un kases sistēmām"";

10.14. Valsts ieņēmumu dienesta 2003.gada 25.jūnija rīkojumu Nr.996 "Grozījumi Valsts ieņēmumu dienesta 1999.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.361 "Par personām (uzņēmējdarbības veidiem), kam nodokļu un citu maksājumu reģistrācija ir atļauta bez kases aparātiem un kases sistēmām"".

11. Rīkojums un tā pielikumi stājas spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts ieņēmumu dienesta

ģenerāldirektors K.Ketners

1.pielikums

Tālsatiksmes autobusu maršrutu, kuros kases aparātu drīkst nelietot, saraksts

Nr.p.k

Maršruta kods

Maršruta nosaukums

1.

7016

Jūrkalne -Rīva

2.

7018

Rīga - Spuņņciems - Jaunķemeri

3.

7020

Rīga - Jaunķemeri

4.

7021

Rīga - Dubulti

5.

7023

Rīga - Sloka

6.

7363

Jelgava - Šķibe - Dobele

7.

7373

Jelgava - Bērze - Dobele

8.

7376

Rīga - Jelgava - Dobele

9.

7377

Rīga - Jelgava - Bērze - Jaunbērze - Dobele

10.

7391

Sloka - Engure - Mērsrags

11.

7393

Sloka - Ragaciems - Kalniņi

12.

7394

Sloka - Engure

13.

7402

Liepāja - Skrunda - Kuldīga

14.

7411

Kuldīga - Skrunda - Vaiņode

15.

7425

Kuldīga - Aizpute

16.

7452

Rīga - Malta - Rēzekne

17.

7479

Daugavpils - Rēzekne

18.

7599

Rīga - Straupe - Valmiera

19.

7600

Rīga - Valmiera - Strenči - Valka

20.

7743

Rīga - Valmiera - Rūjiena

21.

7744

Rīga - Straupe - Valmiera - Mazsalaca - Rūjiena

22.

7804

Valmiera - Brenguļu skola - Smiltene

23.

7807

Valmiera - Limbaži - Saulkrasti

24.

7812

Valmiera - Aloja - Staicele

25.

7825

Valmiera - Strenči - Valka

26.

7840

Rēzekne - Balvi - Valmiera

27.

7902

Rīga - Rauna - Smiltene

28.

7920

Valmiera - Zilaiskalns - Ozolu skola

29.

7930

Rīga - Skrunda - Alsunga

30.

7954

Rīga - Vāne - Kabile - Kuldīga

31.

7997

Rīga - Madona - Rēzekne

2.pielikums

Rajonu autobusu maršrutu, kuros kases aparātu drīkst nelietot, saraksts

Nr.p.k

Maršruta kods

Maršruta nosaukums

1.

5000

Pilskalne - Dūžāni - Pilskalne

2.

5001

Pilskalne - Rasas - Nereta - Vanagi - Pilskalne

3.

5007

Pastende - Spāre - Talsi - Pastende

4.

5011

Skrunda - Antuļi - Grāveri

5.

5012

Kuldīga - Krogsētas - Lāčplēši - Kuldīga

6.

5021

Alūksne - Alsviķi - Strautiņi - Alūksne

7.

5022

Rosība - Ķeiķenieki - Murmastiene

8.

5023

Murmastiene - Rosība

9.

5024

Rosība - Ķeiķenieki - Barkava

10.

5025

Barkava - Sumeinieki - Barkava

11.

5026

Barkava - Bozēri - Barkava

12.

5033

Aknīstes PNS - Bērnudārzs "Bitīte"

13.

5034

Rīga - Olaine

14.

5040

Rīga - Getliņi

15.

5041

Murmastiene - Inčārnieki

16.

5042

Barkava - Švāns

17.

5070

Cēsis - Ģikši

18.

5072

Limbaži - Vitrupe - Viļķene - Limbaži

19.

5073

Limbaži - Viļķene - Limbaži

20.

5074

Drusti - Auļukalns - Skripsti - Drusti

21.

5075

Drusti - Milakšas - Gatarta - Drusti

22.

5085

Limbaži - Umurga

23.

5088

Andrupene - Birža - Andrupene

24.

5092

Bauska - Bērstele - Pilsrundāle

25.

5093

Pilsrundāle - Bauska - Pilsrundāle

26.

5096

Pilsrundāle - Bauska - Mazbērstele - Pilsrundāle - Bauska

27.

5097

Rīga - Skulte

28.

5128

Rēzekne - Spundžāni - Ozolmuiža

29.

5129

Rēzekne - Viļāni - Pustinka - Kruki

30.

5131

Dricāni - Brukāni - Dricāni

31.

5132

Dricāni - Dreimaņi - Dricāni

32.

5135

Rēzekne - Viļāni

33.

5136

Rēzekne - Viļāni - Ružina - Malta - Rēzekne

34.

5137

Rēzekne - Stružāni - Rogovka - Rēzekne

35.

5138

Jaunolaine - Olaine - SIA "NID"

36.

5139

Rīga - Gaismas

37.

5140

Olaine - Sila kapi - Pēternieku kapi - Olaine

38.

5141

Rīga - Baldone - Stūri

39.

5150

Rēzekne - Vonogova - Rogovka - Vecstružāni

40.

5152

Mazlauki - Dzirnieki - Jačūnas - Oglaine - Mazlauki

41.

5155

Vārpas - Rubeņi - Dimanti - Krustiņi - Vārpas

42.

5156

Mazslate - Slate - Sīļi

43.

5157

Mazslate - Slate

44.

5161

Tukums - Zentene - Tukums

45.

5167

Tukums - Dzirciems - Tukums

46.

5168

Tukums - Lamiņi - Zentene - Tukums

47.

5172

Rīga - Mellupu pagr. - d/s "Egles" - d/s "Tulpe"

48.

5173

Rīga - Medumciems

49.

5174

Rīga - Saurieši - Salaspils - Cekule

50.

5196

Alūksne - Alsviķi

51.

5198

Alūksne - Kalncempji - Beļavas skola

52.

5200

Ventspils - Užava

53.

5216

Madliena - Rudiņi - Zādzene - Madliena

54.

5217

Madliena - Vērene - Madliena

55.

5225

Virka - Kaltiķi - Pelči

56.

5226

Madliena - Suces - Madliena

57.

5239

Saldus - Remte - Kapukrogs - Remte - Brocēni

58.

5240

Brocēnu KC - Kaļķu fabrika

59.

5241

Brocēnu KC - Flīzes - Kaļķu fabrika

60.

5242

Blīdene - Stūri - Blīdene

61.

5243

Blīdene - Pilsblīdene

62.

5244

Blīdene - Mazblīdene

63.

5251

Ēberģe - Mucenieki - Baloži

64.

5252

Ēberģe - Krasti

65.

5258

Malnava - Lemeševa - Malnava

66.

5259

Malnava - Nesteri - Kārsava - Malnava

67.

5260

Malnava - Kārsava - Malnava

68.

5264

Ludza - Franapole

69.

5300

Aknīste - Susējas muiža - Aknīste

70.

5370

Rīga - Piņķi

71.

5389

Valmiera - Mežciemi - Jaunvāle - Cempi - Brenguļi - Valmiera

72.

5395

Valmiera - Brenguļi - Pūpoli - Valmiera

73.

5396

Valmiera - Gauja - Gaujmala - Valmiera

74.

5448

Laidi - Sermīte - Valtaiķi - Sermīte - Laidi

75.

5449

Īvande - Kuldīga - Ēdole - Īvande

76.

5463

Degumnieki - Barkava

77.

5466

Madona - Kusa - Linūži - Madona

78.

5500

Robežnieki - Parahovņa - Robežnieki - Pleiki - Pipiri - Robežnieki - Joniņi - Robežnieki

79.

5544

Kandava - Cēre - Rēzas

80.

5548

Vāne - Kandava

81.

5551

Jaunpils - K.Barona skola - Jaunpils

82.

5552

Tukums - Milzkalne

83.

5577

Vandāni - Dūņas - Dignājas skola

84.

5578

Vandāni -Sudrabkalns -Dūņas - Vandāni

85.

5601

Kalnmuiža - Cēsu AO - Priekuļi

86.

5602

Limbaži - Ārciems - Āstere - Limbaži

87.

5603

Limbaži - Kaijciems - Limbaži

88.

5605

Cēsis - Daibe - Stalbe

89.

5607

Sigulda - Nurmiži

90.

5644

Skrunda - Valtaiķi - Laidi

91.

5647

Rudbārži - Skrunda - Krīvas - Rudbārži

92.

5648

Rudbārži - Marijas muiža - Rudbārži

93.

5649

Kuldīga - Snepeles skola

94.

5665

Eleja -Zizma - Mazeleja - Eleja

95.

5666

Eleja - Ozolmuiža - Daumanti - Brūveri - Eleja

96.

5667

Vilces sk. - Sniedzes - Ķurži - Grauzes

97.

5668

Vilces sk. - Ziedkalne

98.

5669

Vilces sk. - Veczāmeļi - Vilces dzirn.

99.

5670

Vilces sk. - Vilces dzirn. - Vilces sk.

100.

5672

Zaļenieki - Ūziņas - Abgunstes sk. - Zaļenieku sk.

101.

5673

Zaļenieki - Spurģi - Zaļenieku skola

102.

5674

Vilces skola - Veczāmeļi - Kalnrozes - Vilces skola

103.

5677

Vilces skola - Skadiņi

104.

5679

Auči - Emburga - Billītes - Emburga - Salgales sk.

105.

5680

Salgales sk. - Garoza - Vēsmiņas - Garozas sk.

106.

5681

Indras - Āboliņi - Muzikanti - Āboliņi - Svētes sk.

107.

5682

Silmači - Robežnieki - Klāvi - Sesavas sk.

108.

5683

Silmači - Lielsesava - Klāvi - Sesavas sk.

109.

5684

Platone - Koči - Poķi - Zvaigznītes - Platones sk.

110.

5685

Platones skola - Pēterlauki

111.

5686

Kalnciems - Tīreļi - Kalnciema skola

112.

5687

Staļģene - Kārniņi - Dzirnavu sk. - Staļģenes sk.

113.

5688

Staļģene - Smedēni - Jaunsvirlauka - Staļģenes sk.

114.

5689

Šķibes sk. - Glūda - Bramberģe - Šķibes sk.

115.

5690

Cenu pag. - Dalbe - Cenas - Ozolnieku sk.

116.

5691

Ozolnieku sk. - Baltpēteri - Cīruļi - Ozolnieku sk.

117.

5692

Āne - Brankas - Teteles skola

118.

5693

Brankas - Cenas - Ozolnieku skola

119.

5801

Kaunata - Silvestrina

120.

5900

Rēzekne (Maskavas iela) - Rītausma

121.

5901

Rēzekne (Blaumaņa iela) - Sprūževa

122.

5902

Rēzekne (Blaumaņa iela) - Pūpoli

123.

5903

Rēzekne (Blaumaņa iela) - Ozolaine

124.

5904

Rēzekne (Blaumaņa iela) - Dzirkstele

125.

5905

Rēzekne (Blaumaņa iela) - Stolbovka

126.

5906

Rēzekne (Blaumaņa iela) - Ozolmuiža - Ciskādi

127.

5907

Vipinga (Rēzekne) - Bērzgale

128.

5908

Rēzekne (Blaumaņa iela) - Janapole

129.

6000

Dundaga - Sabdagas - Dundaga

130.

6001

Dundaga - Mazirbe - Dundaga

131.

6008

Dundaga - Akmeņdārzi - Rīgzemes -Dundaga

132.

6009

Dundaga - Pāce - Dundaga

133.

6011

Dundaga - Seņķi - Dundaga

134.

6021

Kandava - Kalnmuiža - Aizdziere -Kandava

135.

6025

Gulbene - Stari

136.

6035

Tukums - Degole - Viesatas

137.

6047

Tukums - Zentene - Tukums

138.

6054

Tukums - Lestene - Deģi - Tukums - Lestene

139.

6061

Tukums - Smārde - Milzkalne - Tukums

140.

6063

Tukums - Rauda

141.

6066

Tukums - Sāti - Viesatas

142.

6068

Tukums - Smārde - Kalēji

143.

6077

Dižstende - Talsi - Dižstende

144.

6078

Dižstende - Talsi - Dižstende

145.

6084

Dižstende - Sauleskalns - Dižstende

146.

6111

Pļaviņas II - Klintaine

147.

6112

Pļaviņas II - Selga

148.

6119

Aizkraukle dz.st. - Sērene - Jaunjelgava

149.

6124

Aizkraukles dz.st. - Saimniecības pr.v. - Aizkraukles AO

150.

6125

Aizkraukles AS - Aizkraukles pag.

151.

6135

Aizkraukles AO - Aizkraukles dz.st.

152.

6138

Aizkraukles dz.st. - Līčupes

153.

6141

Pļaviņas - Vietalva - Pļaviņas

154.

6244

Līgatnes stac. - Gaujasmala

155.

6248

Cēsis - Kārļi - Spāre - Cēsis

156.

6249

Cēsis - Spāre - Amatas skola

157.

6261

Sigulda - Inciems - Ragana - Sigulda

158.

6262

Sigulda - Institūts

159.

6271

Cēsis - Daibe

160.

6272

Sigulda - Ragana

161.

6273

Cēsis - Jāņmuiža

162.

6274

Cēsis - Priekuļi

163.

6276

Līgatne - Ratnieki

164.

6293

Skuķi - Robežnieki - Krāslava

165.

6302

Kuldīga - Ēdole - Alsunga

166.

6303

Alsunga - Vārpa

167.

6304

Kuldīga - Kabile

168.

6305

Alsunga -Vārpa - Almāle - Rogas - Alsunga

169.

6306

Skrunda - Ikaiši

170.

6307

Kuldīga - Basi - Alsunga

171.

6309

Jāņmuiža - Cēsis - Priekuļi

172.

6316

Kuldīga - Skrunda

173.

6317

Rīga - Salaspils

174.

6322

Kandava - Kandavas stac.

175.

6327

Kuldīga - Laidi - Skrunda

176.

6328

Kuldīga - Turlava - Klostere - Turlava

177.

6331

Kuldīga - Vārme

178.

6337

Skrunda - Nīkrāce

179.

6347

Madona - Cesvaine - Mentes

180.

6348

Madona - Bērzaune - Gaiziņkalna t/b - Gaiziņkalns

181.

6358

Madona - Bērzaune - Abrienas - Gaiziņkalns

182.

6367

Ērgļi - Liepkalnes skola

183.

6370

Madona - Kusa - Mentes

184.

6371

Ērgļi - Pāvulāni - Mazozoli

185.

6410

Kandava - Matkule - Sabile - Kandava

186.

6411

Kandava - Cēre - Zentene - Lamiņi

187.

6420

Kandava - Zemīte

188.

6429

Pļaviņas - Silajāņi - Vietalva - Pļaviņas

189.

6430

Pļaviņas - Krievciems - Pļaviņas

190.

6431

Matkule - Zāģētava - Matkule

191.

6436

Rēzekne - Greivuļi - Ilzeskalns - Rēzekne

192.

6447

Alūksne - Beja - Mālupe - Alūksne

193.

6459

Pilsrundāle - Bauska - Mazbērstele - Pilsrundāle

194.

6460

Astašova - Vecokra - Dagda - Astašova

195.

6461

Mariampole - Andrupene - Dagda - Andrupene - Mariampole

196.

6479

Jelgava - Valgundes pag. pad.

197.

6480

Jelgava -Valgundes pag. - Kalnciema vsk.

198.

6481

Rēzekne - Draudzība - Lūznava - Kaunata - Rēzekne

199.

6482

Rēzekne - Utāni - Kaunata - Rēzekne

200.

6483

Rēzekne - Lūznava - Malta

201.

6484

Rēzekne - Greiškani - Lendži - Rēzekne

202.

6485

Rēzekne - Vertukšne - Lūznava

203.

6486

Rēzekne - Viļāni - Rēzekne

204.

6487

Feimaņi - Vainova - Siljāņi - Feimaņi

205.

6490

Rēzekne - Malta - Ružina - Rēzekne

206.

6500

Valmiera - Mazsalaca - Rūjiena - Valmiera

207.

6510

Madona - Saikava - Švāns

208.

6515

Ērgļi - Katrīna

209.

6517

Ērgļi - Liepkalne - Sausnēja

210.

6530

Rēzekne - Bokāni - Viļāni

211.

6532

Vipinga (Rēzekne) - Tumuži

212.

6533

Gornica - Malta - Gornica

213.

6536

Rēzekne - Janopole - Ratnieki

214.

6537

Rēzekne - Malta - Pustinka

215.

6538

Ozolmuiža - Rēzekne - Ozolmuiža

216.

6541

Rēzekne - Janopole

217.

6542

Rēzekne - Aizupes skola

218.

6543

Rēzekne - Ratnieki

219.

6544

Rēzekne - Lidosta

220.

6545

Rēzekne - Mežare

221.

6547

Rēzekne - Stoļerova - Asāni

222.

6557

Rēzekne - Bērzgale

223.

6559

Zilupe - Pasiena - Latišonki

224.

6561

Rēzekne - Kaunata

225.

6562

Rēzekne - Draudzība - Malta

226.

6563

Rēzekne - Ezernieki

227.

6564

Rēzekne - Kaulači - Sakstagals

228.

6566

Vipinga (Rēzekne) - Stružāni

229.

6567

Vecstružāni - Gaigalava - Rēzekne

230.

6569

Rēzekne - Kaunata - Zosna - Rēzekne

231.

6570

Vecstružāni - Gaigalava - Īdeņa - Varakļāni - Viļāni

232.

6571

Rēzekne - Malta - Rogoviki

233.

6576

Zilupe - Ploski - Zilupe

234.

6578

Ludza - Līdumnieki

235.

6580

Zilupe - Zaļesje - Bondari - Gurbeļi -Zilupe

236.

6582

Zobļeva - Kārsava - Zobļeva

237.

6585

Ludza - Pilda - Gajeva

238.

6586

Ludza - Gorbi - Gajeva

239.

6592

Kārsava - Goliševa

240.

6593

Kārsava - Stiglova - Ludza

241.

6594

Mārtiši - Ludza

242.

6612

Cēsis - Taurene - Dzērbene - Melnbārži

243.

6613

Valmiera - Mūrmuiža - Valmiera

244.

6619

Valmiera - Bērzaine - Vākšēni - Valmiera

245.

6621

Valmiera - Jaunvāle - Cempi - Kauguri - Valmiera

246.

6624

Valmiera - Dauguļi - Dikļi - Dauguļi - Valmiera

247.

6625

Melnbārži - Zeikari - Magonas - Melnbārži

248.

6631

Valmiera - Īgums - Eniņi - Valmiera

249.

6633

Valmiera - Rencēni - Rūjiena

250.

6644

Limbaži - Pociems - Limbaži

251.

6645

Sigulda - Institūts - Jūdaži

252.

6646

Greiči - Cibla - Felicianova - Cibla

253.

6647

Cibla - Ludza - Cibla

254.

6648

Franopole - Ludza - Cirsmas sk.

255.

6662

Limbaži - Kaijciems - Lādezers - Limbaži

256.

6663

Valmiera - Zilaiskalns - Dikļu skola Tožas - Valmiera

257.

6664

Limbaži - Ķirbiži - Viļķene - Limbaži

258

6674

Aknīste - Radžupe - bērnudārzs "Bitīte"

259.

6675

Aknīste - Sausnējas muiža - Aknīstes PNS

260.

6689

Valmiera - Dikļi - Dauguļi - Valmiera

261.

6698

Murmastiene - Silagals

262.

6705

Alūksne - Ziemeri - Māriņkalns - Alūksne

263.

6706

Alūksne - Jaunanna

264.

6711

Alūksne - Dēliņkalns - Korneti - Alūksne

265.

6712

Alūksne - Cerkazi - Ķirkas - Alūksne

266.

6718

Ļaudona - Mārciena

267.

6719

Ļaudona - Silieši - Mūrnieki

268.

6725

Murmastiene - Kanči - Barkava

269.

6730

Saldus - Flīžu cehs - Brocēni

270.

6733

Madona - Cesvaine - Linka - Liezere -Silakurmi

271.

6734

Saldus - Brocēni - Imantas

272.

6735

Madona - Cesvaine - Ozoli

273.

6736

Madona - Vestiena - Sausnēja

274.

6741

Saldus - Brocēni

275.

6743

Saldus - Flīžu cehs - Imantas

276.

6747

Saldus - Striķi

277.

6748

Bulduri - Spuņņupe - Kauguri

278.

6750

Degumnieki - Gaigalieši

279.

6763

Gaļas kombināts - Draudzība

280.

6767

Kalpaka lauk. - Draudzība

281.

6770

Draudzība - Autoosta

282.

6771

Druva - Draudzība

283.

6776

Autoosta - Druva

284.

6778

Autoosta - Gaļas komb.

285.

6779

Rīga - Daugmale

286.

6787

Dobele - Gardene

287.

6788

Dobele - Miltiņi - Dobele - Miltiņi - Nākotne

288.

6821

Rīga - Ādaži - Kadaga

289.

6822

Rīga - Podnieki - Garkalne - Alderi

290.

6823

Abrenes iela - Koop. "Ziedonis"

291.

6824

Rīga - Kadaga - Gaujas pav. - Carnikava

292.

6826

Rīga - Vangaži

293.

6827

Rīga - Saurieši

294.

6829

Rīga - Ropaži

295.

6830

Rīga - Juglas iecirknis

296.

6831

Rīga - Oškalni

297.

6834

Kadaga - Ādaži -Alderi

298.

6835

Rīga - Tuberkulozes slimnīca "Jugla"

299.

6836

Rīga - Dobelnieki

300.

6840

Rīga - Saurieši - Salaspils skola

301.

6842

Ādaži - Carnikava

302.

6843

Rīga - Ķekava

303.

6844

Rīga - Ķekava

304.

6847

Rīga - Baldone - Riekstukalns

305.

6848

Rīga - Sarma

306.

6850

Abrenes iela - Mucenieki

307.

6852

Rīga - Straume

308.

6853

Rīga -Jaunmārupe

309.

6854

Rīga - Mārupe - Jaunmārupe

310.

6855

Rīga - Kalngale - Carnikava - Ādaži - Kadaga

311.

6856

Abrenes iela - Lidosta (Nr.20)

312.

6857

Abrenes iela - Rāmava - Baloži (Nr.23)

313.

6859

Rīga - Mežsētas

314.

6862

Rīga - Lāči

315.

6863

Rīga - Skulte

316.

6864

Degumnieki - Zvidziena - Jaunlubāna - Degumnieki

317.

6865

Rīga - Saurieši - Cekule

318.

6867

Degumnieki - Lubāna - Zvidziena - Degumnieki

319.

6869

Abrenes iela - Sējas iela - Mārupe (Nr.25)

320.

6872

Abrenes iela - Rāmava - Katlakalns (Nr.26)

321.

6874

Abrenes iela - TEC-2 (Nr.50)

322.

6887

Aknīste - Radžupe - Komunārs - Aknīstes PNS

323.

6904

M.Ķempes iela - Grobiņa

324.

6909

Liepāja - Nīca

325.

6912

Liepāja - Grobiņa

326.

6922

Liepāja - Pansionāts "Iļģi"

327.

6991

Rīga - Tekstilnieks

328.

6994

Madona - Švāni - Mētriena

329.

6997

Madona - Zvidziena - Lubāna

31.01.2004