Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.3

Rīgā 2004.gada 6.janvārī (prot. Nr.1 10.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums"
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 77.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 3.7. un 3.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.7. veicina efektīvu un lietderīgu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu būvniecības projektu plānošanā un īstenošanā;

3.8. koordinē valsts politikas izstrādi un īstenošanu jautājumos, kas saistīti ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā."

2. Papildināt noteikumus ar 4.17.1 un 4.17.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.17.1 izstrādā ieteikumus un sniedz konsultācijas ministrijām un citām valsts pārvaldes iestādēm par būvniecības projektu plānošanu un īstenošanu. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā valsts tiešās pārvaldes iestādes informē Valsts kanceleju par iecerētajiem būvniecības projektiem;

4.17.2 sniedz Ministru prezidentam priekšlikumus un konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar būvniecību;".

3. Papildināt 6.punktu aiz vārdiem "Informācijas sabiedrības birojs" ar vārdiem "Eiropas lietu birojs".

4. Papildināt noteikumus ar VII1 nodaļu šādā redakcijā:

"VII.1 Eiropas lietu birojs

32.1 Eiropas lietu birojs nodrošina valsts politikas izstrādes un īstenošanas koordināciju jautājumos, kas saistīti ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā.

32.2 Eiropas lietu biroja uzdevumi:

32.2 1. apkopot un izvērtēt prioritātes Latvijas dalībai Eiropas Savienībā, atbilstoši kompetencei sniegt Ministru prezidentam priekšlikumus par valsts politikas attīstību jautājumos, kas saistīti ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā;

32.2 2. sagatavot Ministru prezidentu dalībai Eiropas Kopienas institūciju sanāksmēs;

32.2 3. koordinēt vienotas informācijas sagatavošanu par Latvijas dalību Eiropas Savienībā;

32.2 4. organizatoriski nodrošināt Eiropas integrācijas padomes un Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas integrācijas jautājumos darbu un sagatavot ziņojumus Ministru prezidentam jautājumos, kas saistīti ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā;

32.2 5. atbilstoši kompetencei sadarboties ar Eiropas Kopienas institūcijām, ārvalstu institūcijām un starptautiskajām organizācijām un to institūcijām;

32.2 6. Ministru prezidenta uzdevumā veikt citas darbības, lai koordinētu valsts politikas izstrādi un īstenošanu jautājumos, kas saistīti ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā.

32.3 Eiropas lietu birojam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedalīties Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos izstrādē.

32.4 Eiropas lietu biroju vada biroja vadītājs. Eiropas lietu biroja vadītājs ir tieši pakļauts Ministru prezidentam un institucionāli - Valsts kancelejas direktoram. Eiropas lietu biroja vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts kancelejas direktors pēc saskaņošanas ar Ministru prezidentu.

32.5 Eiropas lietu biroja ierēdņus ieceļ amatā un atbrīvo no amata, darbiniekus pieņem darbā un atlaiž no darba Valsts kancelejas direktors pēc Eiropas lietu biroja vadītāja ieteikuma."

5. Izteikt VIII nodaļu šādā redakcijā:


"VIII. Valsts kancelejas padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes

33. Valsts kancelejas padotībā ir:

33.1. Valsts administrācijas skola;

33.2. Tulkošanas un terminoloģijas centrs."

Ministru prezidents E.Repše

Tieslietu ministrs A.Aksenoks
10.01.2004