Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā

Izdarīt Obligātā militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 1., 10., 24.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 17.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Jaunieši vecumā līdz 18 gadiem var brīvprātīgi iesaistīties Jaunsardzē, kuras mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, pilsoniskās apziņas un patriotisma sekmēšana. Aizsardzības ministrs apstiprina Jaunsardzes nolikumu, un tas tiek saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju. Jaunsardzes mācību procesu veic Aizsardzības ministrijas padotībā esoša valsts iestāde - Jaunsardzes centrs."

2. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

"37.pants. Obligātajā aktīvajā militārajā dienestā iesauktajām personām darba devējs izmaksā atlaišanas pabalstu mēneša vidējās izpeļņas apmērā, un tām vienu mēnesi pēc atvaļināšanas dienas tiek garantētas tiesības atgriezties iepriekšējā darbavietā (amatā)."

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 18.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 7.janvārī

21.01.2004