Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 23.02.2004. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.810

Rīgā 2003.gada 24.decembrī (prot. Nr.65 16.§)
Par Tehniskās vienības likvidāciju

1. Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta pirmo daļu, ar 2004.gada 29.februāri likvidēt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestādi — Tehnisko vienību (turpmāk - Tehniskā vienība).

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram līdz 2004.gada 5.janvārim izveidot Tehniskās vienības likvidācijas komisiju.

3. Ar Tehniskās vienības likvidāciju saistītos izdevumus segt no Tehniskās vienības līdzekļiem. Valsts kasei ieskaitīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2003.gada speciālā budžeta programmas 01.00.00 “Tehniskās vienības projektu vadība” līdzekļu atlikumu 18069,74 latu apmērā, kas radies no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un pašu ieņēmumiem, 2004.gada pamatbudžeta programmā 06.00.00 “Tehniskās vienības projektu vadība”, lai segtu Tehniskās vienības likvidācijas izdevumus. Pēc Tehniskās vienības likvidācijas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pamatbudžeta programmā 06.00.00 “Tehniskās vienības projektu vadība” saņemtos naudas līdzekļus ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos Valsts kases norādītajā kontā.

(Grozīts ar MK 23.02.2004. rīkojumu Nr.115)

4. Tehniskās vienības kustamo mantu bez atlīdzības nodot Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. Kustamās mantas nodošanas un pieņemšanas aktu apstiprina reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.

5. Tehniskās vienības dokumentus nodot Latvijas Valsts arhīvam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. Tehniskās vienības funkcijas, kas saistītas ar Pasaules bankas aizdevumu uzskaiti Uzņēmumu un finanšu sektora restrukturizācijas projekta un Lauku attīstības projekta īstenošanai, līdz 2004.gada 1.februārim nodot Valsts kasei. Uzņēmumu un finanšu sektora restrukturizācijas projekta īstenošanai izsniegto aizdevumu atlikumus un Lauku attīstības projekta dalītā kredītriska nodrošinājuma un līdzfinansējuma atlikumus (pēc stāvokļa uz 2004.gada 1.janvāri) nodot Valsts kasei.

7. Tehniskās vienības neatmaksāto aizņēmuma atlikumu Lauku attīstības projekta īstenošanai 114087,47 eiro apmērā, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa uz 2004.gada 1.janvāri, nodot Valsts kasei. Aizņēmuma atmaksai novirzīt Tehniskajai vienībai paredzēto gada procentu likmes uzcenojumu (0,5 % apmērā) Lauku attīstības projekta īstenošanai izsniegtajiem kredītiem.

Ministru prezidents E.Repše

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters
23.02.2004