Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

 

Ministru kabineta rīkojums Nr.814

Rīgā 2003.gada 24.decembrī (prot. Nr.65, 29.§)

Par bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības aģentūra" reorganizāciju un valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" izveidošanu

1. Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta pirmo daļu ar 2003.gada 24.decembri sākt reorganizāciju bezpeļņas organizācijā valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Attīstības aģentūra" (turpmāk - sabiedrība), kuras valsts kapitāla daļu turētāja ir Ekonomikas ministrija, un līdz 2004.gada 1.februārim izveidot valsts aģentūru "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (turpmāk - aģentūra).

2. Aģentūra ir sabiedrības funkciju (izņemot šī rīkojuma 3.punktā noteiktās funkcijas), tiesību, saistību, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja.

3. Ar atsevišķiem Ministru kabineta rīkojumiem sabiedrības funkcijas, tiesības un saistības tiek nodotas:

3.1. Ārlietu ministrijai - stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta un tranzīta licenču sagatavošana;

3.2. Privatizācijas aģentūrai - Privatizācijas un sertifikācijas informatīvā nodrošinājuma centra funkcijas.

4. Aģentūra ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde.

5. Aģentūras darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības (komercdarbības) attīstību, veicinot ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu un palielinot Latvijas uzņēmēju (komersantu) konkurētspēju Latvijā un starptautiskajos tirgos.

6. Aģentūras galvenās funkcijas ir:

6.1. veicināt Latvijas uzņēmēju (komersantu) ārējo tirdzniecību;

6.2. iesaistīt Latvijas ekonomikā ārvalstu investīcijas;

6.3. īstenot pasākumus saskaņā ar valsts atbalsta programmām, kas paredzētas privāto uzņēmēju (komersantu) atbalstam;

6.4. īstenot pasākumus uzņēmējdarbības (komercdarbības) vides uzlabošanā;

6.5. ieviest valsts un privātās partnerības projektus.

7. Saglabāt valsts īpašumā un nodot aģentūras valdījumā apgrozāmos līdzekļus, kas pēc stāvokļa uz 2003.gada 31.decembri ir sabiedrības valdījumā.

8. Nodot aģentūras valdījumā nekustamo īpašumu - zemesgabalu (kadastra apzīmējums 0100 030 0056), administratīvo ēku (kadastra apzīmējums 0100 030 0056 001) un tehnisko bloku (kadastra apzīmējums 0100 030 0056 002) - Rīgā, Pērses ielā 2, kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0008 5706 ar kadastra numuru 0100 030 0056, un nostiprināt īpašuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu uz valsts vārda aģentūras personā.

9. Aģentūrai un Ekonomikas ministrijai līdz 2004.gada 15.janvārim izstrādāt aģentūras stratēģisko darbības plānu.

Ministru prezidents E.Repše

Ekonomikas ministrs J.Lujāns

24.12.2003