Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.08.2004. - 31.12.2004. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 14. decembra noteikumus Nr. 1017 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2005.gadā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.709

Rīgā 2003.gada 16.decembrī (prot. Nr.64, 44.§)
Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2004.gadā

1. Noteikumi nosaka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi (turpmāk — obligāto iemaksu likme) obligāti sociāli apdrošināmajām personām un valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgo iemaksu likmi (turpmāk — brīvprātīgo iemaksu likme) personām, kuras brīvprātīgi pievienojušās valsts sociālajai apdrošināšanai, kā arī minēto likmju sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas (turpmāk — sociālā apdrošināšana) veidiem 2004.gadā.

2. Obligāto iemaksu likme, ieskaitot sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām obligāto iemaksu likmi (turpmāk — darba negadījumu apdrošināšanas obligāto iemaksu likme), ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visos sociālās apdrošināšanas veidos, ir 33,09 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 24,09 % un 9 %. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

2.1. valsts pensiju apdrošināšanai (turpmāk — pensiju apdrošināšana) — 25,51 %;

2.2. sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam (turpmāk — apdrošināšana pret bezdarbu) — 1,89 %;

2.3. sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (turpmāk — darba negadījumu apdrošināšana) — 0,09 %;

2.4. invaliditātes apdrošināšanai — 3,23 %;

2.5. maternitātes un slimības apdrošināšanai — 2,37 %.

3. Obligāto iemaksu likme, ieskaitot darba negadījumu apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi, ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības uz valsts vecuma pensiju, ir 27,09 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 19,73 % un 7,36 %. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

3.1. pensiju apdrošināšanai — 25,51 %;

3.2. darba negadījumu apdrošināšanai — 0,09 %;

3.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai — 1,49 %.

4. Obligāto iemaksu likme, ieskaitot darba negadījumu apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi, ja darba ņēmējs ir I vai II grupas invalīds, izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs, ir 30,32 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 22,08 % un 8,24 %. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

4.1. pensiju apdrošināšanai — 25,51 %;

4.2. darba negadījumu apdrošināšanai — 0,09 %;

4.3. invaliditātes apdrošināšanai — 3,23 %;

4.4. maternitātes un slimības apdrošināšanai — 1,49 %.

(Grozīts ar MK 24.08.2004. noteikumiem Nr. 733)

5. Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam ir 30,27 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

5.1. pensiju apdrošināšanai — 25,51 %;

5.2. invaliditātes apdrošināšanai — 3,23 %;

5.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai — 1,53 %.

6. Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir 27 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

6.1. pensiju apdrošināšanai — 25,51 %;

6.2. maternitātes un slimības apdrošināšanai — 1,49 %.

7. Obligāto iemaksu likme fiziskajai personai, kura apsaimnieko nekustamo īpašumu un ir reģistrējusies kā saimnieciskajā darbā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja, ir 28,74 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

7.1. pensiju apdrošināšanai — 25,51 %;

7.2. invaliditātes apdrošināšanai — 3,23 %.

8. Obligāto iemaksu likme personai, kuru nodarbina darba devējs — ārvalstu nodokļu maksātājs —, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā, ir 31,11 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

8.1. pensiju apdrošināšanai — 25,51 %;

8.2. invaliditātes apdrošināšanai — 3,23 %;

8.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai — 2,37 %.

9. Obligāto iemaksu likme personai, kuru Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs — ārvalstu nodokļu maksātājs —, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, ir 33 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

9.1. pensiju apdrošināšanai — 25,51 %;

9.2. apdrošināšanai pret bezdarbu — 1,89 %;

9.3. invaliditātes apdrošināšanai — 3,23 %;

9.4. maternitātes un slimības apdrošināšanai — 2,37 %.

10. Obligāto iemaksu likme personai, kuru Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs — ārvalstu nodokļu maksātājs —, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un persona ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir 27 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

10.1. pensiju apdrošināšanai — 25,51 %;

10.2. maternitātes un slimības apdrošināšanai — 1,49 %.

11. Obligāto iemaksu likme personai, kuru Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs — ārvalstu nodokļu maksātājs —, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un persona ir I vai II grupas invalīds, izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs, ir 30,23 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

11.1. pensiju apdrošināšanai — 25,51 %;

11.2. invaliditātes apdrošināšanai — 3,23 %;

11.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai — 1,49 %.

(Grozīts ar MK 24.08.2004. noteikumiem Nr. 733)

11.1 Obligāto iemaksu likme darba ņēmējam, kuru nodarbina citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts darba devējs un kuram saskaņā ar Padomes 1971.gada 14.jūnija Regulas (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu nodarbinātām un pašnodarbinātām personām, kā arī to ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā, 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, ir šo noteikumu 2., 3. un 4.punktā noteiktā obligāto iemaksu likme.

(MK 24.08.2004. noteikumu Nr. 733 redakcijā)

12. Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, ir 25,51 % no brīvprātīgo iemaksu objekta.

13. Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, ir 31,11 % no brīvprātīgo iemaksu objekta. Brīvprātīgo iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

13.1. pensiju apdrošināšanai — 25,51 %;

13.2. invaliditātes apdrošināšanai — 3,23 %;

13.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai — 2,37 %.

14. Šajos noteikumos pensiju apdrošināšanai noteiktās iemaksu likmes sadalījums ir šāds:

14.1. iemaksas 20 % apmērā no iemaksu objekta veido valsts pensijas kapitālu saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”, ja persona nav fondēto pensiju shēmas dalībnieks saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu;

14.2. iemaksas 18 % apmērā no iemaksu objekta veido valsts pensijas kapitālu saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”, un iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 2 % apmērā no iemaksu objekta, ja persona ir fondēto pensiju shēmas dalībnieks saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu.

15. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Labklājības ministre D.Staķe
28.08.2004