Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.326

(prot. Nr. 57(153),7.p.) Rīgā 2003.gada 3.decembrī

Par "Kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nosaka termiņu starpsavienojuma līguma noslēgšanai"

Saskaņā ar likuma "Par telekomunikācijām" 9.panta 4.punktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu, padome nolemj:

1. Apstiprināt "Kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nosaka termiņu starpsavienojuma līguma noslēgšanai" (pielikumā).

2. Publicēt "Kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nosaka termiņu starpsavienojuma līguma noslēgšanai" laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Noteikt, ka "Kārtība, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nosaka termiņu starpsavienojuma līguma noslēgšanai" stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja I.Šteinbuka

 

Kārtība, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nosaka termiņu starpsavienojuma līguma noslēgšanai

Izdota saskaņā ar likuma "Par telekomunikācijām" 9.panta 4. punktu

1. Šis dokuments nosaka kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - komisija) pēc savas ierosmes vai gadījumā, ja to lūdz kāda no starpsavienojuma sarunās iesaistītajām pusēm, nosaka starpsavienojuma līguma noslēgšanas termiņu.

2. Ja viena no starpsavienojuma sarunās iesaistītajām pusēm ir operators ar būtisku ietekmi tirgū, komisija pēc savas iniciatīvas var noteikt starpsavienojuma līguma noslēgšanas termiņu šādos gadījumos:

2.1. operators ar būtisku ietekmi tirgū ir saņēmis un reģistrējis pieteikumu starpsavienojuma sarunām, bet puses divu mēnešu laikā sarunas nav sākušas un neviena no pusēm nav griezusies komisijā. Komisija lemj par starpsavienojuma līguma noslēgšanas termiņa noteikšanas lietderību;

2.2. operatori ir sākuši starpsavienojuma sarunas, bet tajās trīs mēnešu laikā netiek konstatēta virzība. Neviena no pusēm nav griezusies komisijā. Komisija lemj par starpsavienojuma līguma noslēgšanas termiņa noteikšanas lietderību.

3. Gadījumā, kad kāds no operatoriem iesniedz komisijā iesniegumu ar lūgumu noteikt starpsavienojuma līguma noslēgšanas termiņu, komisija ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas lemj par:

3.1. starpsavienojuma līguma noslēgšanas termiņa noteikšanu;

3.2. strīda izskatīšanas ierosināšanu, ja tiek konstatētas strīda pazīmes.

4. Komisija informē starpsavienojuma sarunās iesaistītās puses par 2. vai 3. punktā noteiktā lēmuma pieņemšanu ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

5. Strīda izskatīšana notiek saskaņā ar komisijas Noteikumiem par strīdu iepriekšēju ārpustiesas izskatīšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.

6. Operatoriem ir tiesības panākt vienošanos un noslēgt starpsavienojuma līgumu, neraugoties uz to, ka komisijā ir iesniegts iesniegums ar lūgumu noteikt starpsavienojuma līguma noslēgšanas termiņu. Par līguma noslēgšanu operatori informē komisiju atbilstoši likumā "Par telekomunikācijām" noteiktajam.

03.12.2003