Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.panta 5.punktā vārdu "dzīvības".

2. Papildināt 13.panta ceturto daļu ar vārdiem "un bankas dokumentu, kas apstiprina vienreizējo iemaksu sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fondā".

3. Izteikt 42.1 pantu šādā redakcijā:

"42.1 pants. Tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehnisko rezervju segumu iegulda tikai atvērto ieguldījumu fondu (tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu) ieguldījumu apliecībās (daļās). Uz šiem ieguldījumiem neattiecas šā likuma 43.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktais procentuālais ierobežojums un otrās daļas noteikumi."

4. Aizstāt 43.panta pirmās daļas 4.punkta otrajā teikumā vārdus "Slēgtie ieguldījumu fondi" ar vārdiem "Slēgto ieguldījumu fondu".

5. Izteikt 47.pantu šādā redakcijā:

"47.pants. (1) Apdrošinātāja aizdevumu vai galvojumu, kā arī citu līdzīgu saistību dēļ radušās prasības pret personu vai savstarpēji saistītu personu grupu nedrīkst pārsniegt 10 procentus no apdrošinātāja pašu līdzekļiem. Šādi darījumi ir spēkā tikai pēc to reģistrācijas īpašā šādu apdrošinātāja darījumu reģistrā.

(2) Reģistru kārto elektroniski, tas ietver arī darījuma un izdarīto grozījumu tekstu, un saskaņā ar tā programmnodrošinājumu ir iespēja izsekot visiem ierakstiem un grozījumiem ierakstos, kas izdarīti iepriekš."

6. Aizstāt 66.panta otrajā daļā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tehnisko rezervju atjaunošanas plānu" ar vārdiem "Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tehnisko rezervju seguma atjaunošanas plānu".

7. Papildināt 80.panta pirmo daļu ar vārdiem "un ievērojot šā likuma prasības".

8. Papildināt 84.panta pirmo daļu pēc vārda "rīcību" ar vārdiem "kas saistīta ar šajā likumā paredzēto pienākumu veikšanu".

9. Aizstāt 85.panta otrajā daļā vārdu "bilancē" ar vārdiem "bilances kontā".

10. Pārejas noteikumos:

papildināt 17.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Līdz 2004. gada 1. jūlijam dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrības garantijas fonda minimālais lielums ir viens miljons latu, bet pārējām apdrošināšanas akciju sabiedrībām - 500 000 latu, savstarpējās dzīvības apdrošināšanas kooperatīvās biedrības garantijas fonda minimālais lielums ir 400 000 latu, bet pārējām savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām - 200 000 latu.";

papildināt 19.punktu pēc vārda un cipara "47.panta" ar vārdiem "otrās daļas".

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 26.novembrī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2003.gada 11.decembrī

25.12.2003