Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.675

Rīgā 2003.gada 2.decembrī (prot. Nr.62 10.§)
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 78.panta pirmās daļas 2.punktu,
79.panta otro daļu un 82.panta pirmo daļu,
Izglītības likuma 12.panta trešo daļu un 14.panta 4.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 97.nr.; 2003, 13.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu";

1.2. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Studijas kreditē no valsts pamatbudžeta atbilstoši kārtējā gada likumam par valsts budžetu un mērķa iemaksām noteiktām studiju programmām. Līdzekļi no valsts pamatbudžeta tiek aizdoti Studiju fondam saskaņā ar aizdevuma līgumu starp Valsts kasi un Studiju fondu.";

1.3. izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Kredītlīgumā nosaka, ka kredīta ņēmējs par katru nokavēto maksājuma dienu maksā līgumsodu 0,1 procenta apmērā no termiņā nesamaksātās summas un līgumsodu viena procenta apmērā no neatmaksātās kredīta summas, ja kredīta ņēmējs nesniedz informāciju par iesaukšanu obligātajā militārajā dienestā, atrašanos grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumā, atrašanos bērna kopšanas atvaļinājumā līdz pusotram gadam (ja nestrādā pilnu darba laiku), studiju turpināšanu bakalaura, maģistra, doktora grāda vai augstākās profesionālās izglītības kvalifikācijas, profesionālā grāda ieguvei vai studijām rezidentūrā.";

1.4. izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Kredītu dzēš, ja kredīta ņēmēja pamatdarba vieta ir iekļauta sarakstā. Par katru pilnu nostrādāto gadu kredīta ņēmējam dzēš 10 procentus no kopējās kredīta summas. Ja kredīta ņēmējs strādā nepilnu darba laiku, bet ne mazāk par pusi no pilnā darba laika, par katru pilnu nostrādāto gadu viņam dzēš piecus procentus no kopējās kredīta summas.";

1.5. izteikt 49.3. un 49.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.3. ir bērna kopšanas atvaļinājumā līdz pusotram gadam un nestrādā pilnu darba laiku;

49.4. turpina studijas bakalaura, maģistra, doktora grāda vai augstākās profesionālās izglītības kvalifikācijas, profesionālā grāda ieguvei un studijas rezidentūrā."

2. Noteikumu 1.2.apakšpunkts stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

Ministru prezidenta vietā — tieslietu ministrs A.Aksenoks

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis
06.12.2003