Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2., 17., 23.nr.; 2001, 3., 16.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. 67.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"67.pants. Dzīvojamo māju privatizācijas rezultātā iegūto līdzekļu izmantošana";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi 40 procentu apmērā ieskaitāmi valsts pamatbudžetā un Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē un izmantojami valsts parāda samaksai un pārfinansēšanai.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Visi līdzekļi, kas iegūti, šā likuma 15.panta piektajā daļā, 21.panta piektajā daļā un 73.3 panta piektajā daļā paredzētajā kārtībā privatizējot valstij piederošos neizīrētos dzīvokļus, pēc izsoļu organizēšanas izdevumu segšanas ieskaitāmi Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē un izmantojami valsts parāda samaksai un pārfinansēšanai.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) No līdzekļiem, kas ieskaitīti valsts pamatbudžetā saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu, valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra" saņem dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un to izmanto:

1) dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai;

2) dzīvojamo māju uzturēšanai to privatizācijas procesa laikā;

3) privatizēto dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas organizēšanai;

4) šā likuma 59.pantā noteikto funkciju veikšanai."

2. Aizstāt 73.5 panta trešajā daļā vārdus "ieskaitāmi privatizācijas fondos" ar vārdu "izlietojami".

3. Aizstāt 73.6 panta piektajā daļā vārdus "ieskaitāmi privatizācijas fondos" ar vārdu "izlietojami".

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija saņem dotāciju no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem dzīvojamo māju uzturēšanai to privatizācijas procesa laikā līdz šo māju nodošanai valsts aģentūrai "Mājokļu aģentūra" saskaņā ar valsts budžeta likumu 2004.gadam."

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 30.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003.gada 14.novembrī

01.01.2004