Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. 29.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "medību tiesību" ar vārdiem "medīšanas tiesību";

izslēgt ceturto daļu.

2. Izteikt 80. un 80.1 pantu šādā redakcijā:

"80.pants. Medību, zvejas, makšķerēšanas, zivju izkraušanas un zivju krājumu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Par makšķerēšanu bez makšķerēšanas kartes -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu piecu latu apmērā.

Par medību, zvejas, makšķerēšanas, zivju izkraušanas vai zivju krājumu aizsardzības noteikumu un noteiktās kārtības pārkāpšanu, kā arī par citāda veida dzīvnieku izmantošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

Par nelikumīgām medībām, par zveju bez attiecīgas atļaujas vai aizliegtā vietā saudzēšanas laikā, vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem, kā arī par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus, vai atņem medīšanas tiesības uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus. 

80.1 pants. Medību produkcijas pirkšana, pārdošana, pārstrāde, pārvadāšana un glabāšana bez medību produkcijai atbilstošas medību atļaujas (atļaujas kopijas)

Par medību produkcijas pirkšanu, pārdošanu, pārstrādi, pārvadāšanu vai glabāšanu bez medību produkcijai atbilstošas medību atļaujas (atļaujas kopijas) -

uzliek naudas sodu no simt līdz trīssimt latiem, konfiscējot nelikumīgi iegūto medību produkciju."

3. Aizstāt 213.pantā skaitli un vārdus "155.3 panta trešajā daļā" ar skaitli un vārdu "155.3 pantā" un papildināt pantu pēc skaitļa un vārdiem "190.9 panta pirmajā daļā" ar skaitli "190.10".

4. Papildināt 233.panta otrās daļas 1.punktu pēc vārda "latiem" ar vārdiem "un atņemt medīšanas tiesības".

5. Aizstāt 308.panta otrajā daļā vārdus "medību tiesību" ar vārdiem "medīšanas tiesību" un vārdus "vides aizsardzības valsts inspekciju amatpersonas, kas seko vides aizsardzības prasību ievērošanai un ir norādītas 231.panta otrajā daļā" - ar vārdiem "Valsts meža dienesta amatpersonas, kas norādītas 233.panta otrās daļas 1.punktā".

6. Izteikt 310.pantu šādā redakcijā:

"310.pants. Kārtība, kādā izpildāms lēmums par medīšanas tiesību atņemšanu

Lēmumu par medīšanas tiesību atņemšanu izpilda, izņemot mednieka apliecību.

Ja persona, kurai atņemtas medīšanas tiesības, izvairās nodot mednieka apliecību, medību noteikumu ievērošanas valsts uzraudzības iestādes to izņem noteiktā kārtībā."

7. Aizstāt 311.panta pirmajā daļā vārdus "medību tiesības" ar vārdiem "medīšanas tiesības".

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada 15. oktobrī.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003. gada 30. oktobrī

13.11.2003