Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā

Izdarīt Obligātā militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 1., 10., 24.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 20.panta pirmajā daļā vārdus "10 dienu laikā ir tiesīgs pārsūdzēt" ar vārdiem "var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā".

2. Papildināt 21.panta pirmo daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14) personām, kuras ir ievēlētas par Saeimas, pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes deputātiem."

3. 44.panta trešajā daļā:

aizstāt vārdu "attiecīgajā" ar vārdu "deklarētajā";

papildināt daļu pēc vārdiem "jaunā dzīvesvieta" ar vārdiem "rakstveidā vai".

4. Izslēgt 45.pantu.

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Šā likuma 19.panta pirmajā daļā minētos lēmumus, ja tie pieņemti pirms Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās un to apstrīdēšanas termiņš nav beidzies, var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

Pārejas noteikums

Šā likuma 1. un 5.pants stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos.

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada 9. oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003. gada 22. oktobrī

05.11.2003