Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 9. maija noteikumus Nr. 366 "Noteikumi par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas nosacījumiem un kārtību".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.418

Rīgā 2003.gada 29.jūlijā (prot. Nr.42, 10.§)

Valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas nosacījumi un kārtība

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 128.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka nosacījumus un kārtību, kādā tiek pārdotas valsts pensiju speciālajam budžetam nodotās kapitāla daļas (turpmāk - valsts kapitāla daļas), kuru turētājs ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk - aģentūra).

2. Valsts kapitāla daļas var pārdot:

2.1. pārdodot vienas kapitālsabiedrības (statūtsabiedrības) (turpmāk - sabiedrība) valsts kapitāla daļas kopumā;

2.2. sadalot vienas sabiedrības valsts kapitāla daļas daļās un piedāvājot katru daļu atsevišķi;

2.3. apvienojot vienā piedāvājumā (paketē) vairāku sabiedrību valsts kapitāla daļu kopumu vai to daļas.

3. Vairāku sabiedrību valsts kapitāla daļu kopumu vai to daļas var apvienot vienā piedāvājumā tikai tad, ja nepastāv ierobežojumi, kas saistīti ar pirmpirkuma tiesību īstenošanu.

4. Valsts kapitāla daļas pārdod par naudu saskaņā ar sabiedrības statūtos noteiktajiem kapitāla daļu atsavināšanas noteikumiem. Ja sabiedrības statūtos nav atrunāta kapitāla daļu pārdošanas kārtība vai ja sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā tās dalībnieki atsakās no valsts kapitāla daļu pirkšanas, valsts kapitāla daļas var pārdot, rīkojot atklātu izsoli.

5. Valsts kapitāla daļas pārdod, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu par valsts kapitāla daļu pārdošanu.

6. Aģentūra atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam par valsts kapitāla daļu pārdošanu izstrādā un apstiprina valsts kapitāla daļu pārdošanas noteikumus (turpmāk - pārdošanas noteikumi), izņemot gadījumus, ja akcijas tiek pārdotas sakarā ar akciju turētājam izteikto obligāto atpirkšanas piedāvājumu. Pārdošanas noteikumus nosūta tās sabiedrības izpildinstitūcijai, kuras valsts kapitāla daļa ir pārdošanas objekts.

7. Pārdošanas noteikumos norāda:

7.1. tās sabiedrības nosaukumu, kuras pamatkapitālā atrodas valsts kapitāla daļas;

7.2. šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētās sabiedrības vispārīgo raksturojumu (pamatkapitāls, valstij piederošā daļa pamatkapitālā, akciju sabiedrībām - publiskā apgrozībā esošo akciju apjoms, gada pārskatā norādītā peļņa un zaudējumi pēdējo divu gadu laikā, saistību un apgrūtinājumu apjoms, ieguldījumi citās sabiedrībās, kā arī ziņas par sabiedrības dalībniekiem vai akcionāriem);

7.3. valsts kapitāla daļu pārdošanas sākuma cenu;

7.4. samaksas termiņu;

7.5. samaksas veidu un kārtību.

8. Lai novērtētu valsts kapitāla daļu tirgus cenu, aģentūra pieaicina neatkarīgu sertificētu vērtētāju. Ja vienotā piedāvājumā tiek pārdots vairāku sabiedrību valsts kapitāla daļu kopums vai to daļas, tirgus vērtību nosaka piedāvājumam kopumā.

9. Pārdodot akcijas sakarā ar obligāto atpirkšanas piedāvājumu, valstij piederošās akcijas var pārdot par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas akceptēto akciju atpirkšanas cenu, nepieaicinot neatkarīgu sertificētu vērtētāju.

10. Aģentūra valsts kapitāla daļas var pārdot par tirgus vērtību, arī par cenu, kas ir zemāka par nominālvērtību.

11. Sabiedrības izpildinstitūcija nodrošina iespēju katram sabiedrības dalībniekam (akcionāram) īstenot savas pirmpirkuma tiesības uz pārdodamajām valsts kapitāla daļām vai nodrošina sabiedrības statūtos noteikto īpašo nosacījumu piemērošanu, ja tādi ir paredzēti.

12. Atklātā izsolē var pārdot:

12.1. valsts kapitāla daļas, kas nav pārdotas šo noteikumu 11.punktā minētajā kārtībā. Šādā gadījumā izsoles sākuma cena ir cena, par kādu valsts kapitāla daļas tika piedāvātas dalībniekiem (akcionāriem), kuriem ir pirmpirkuma tiesības;

12.2. publiskā piedāvājumā esošās akcijas. Šādā gadījumā valsts kapitāla daļas tiek pārdotas par biržas cenu ikdienas biržas izsolē vai speciāli šim mērķim rīkotā izsolē.

13. Valsts kapitāla daļu pārdošanā iegūtos līdzekļus (atskaitot ar kapitāla daļu pārdošanu saistītās faktiskās izmaksas, kas radušās aģentūrai) ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā. 

Ministru prezidents E.Repše

Labklājības ministre D.Staķe

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 7.augustu.

 

07.08.2003