Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 118

Rīgā, 1996. gada 9. aprīlī (prot. nr. 20 29. §)

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdoti Satversmes 81. pantā noteiktajā kārtībā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Vēstnesis, 1995,163. nr.; 1996,49. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 22. punktu šādā redakcijā:

"22) tranzītkredīts - valdības kredīts, kas ar banku starpniecību tiek piešķirts uzņēmējiem konkrētu mērķu īstenošanai un kas netiek iekļauts bankas aktīvos, pret kuriem tiek vērsti kreditoru prasījumi bankas likvidācijas vai bankrota gadījumā."

2. Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

"8. pants. Kredītiestādes pienākums ir Latvijas Bankas noteiktajos termiņos iesniegt Latvijas Bankai visu tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama Latvijas Bankas funkciju veikšanai."

3. Papildināt 62. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ziņas par valsts budžeta iestāžu (institūciju) kontiem un veiktajām banku operācijām (darījumiem) sniedzamas Valsts kasei pēc tās pieprasījuma."

4. Izteikt 63. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) nodokļu administrācijai - ar nodokli apliekamā objekta (ienākumu) uzskaitei un reģistrācijai vai nodokļu un nodevu nesamaksas gadījumos;".

5. Izteikt 74. pantu šādā redakcijā:

"74. pants. Nevienai kredītiestādei nav tiesību pieņemt norēķinu dokumentus, kuros nav uzrādīts maksātāja un maksājuma saņēmēja - juridiskās vai fiziskās personas - reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs) vai personas kods (ārvalstniekiem - pases vai cita identifikācijas dokumenta numurs)."

6. Papildināt 114. pantu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Nosakot saistību izpildes ierobežojumus bankai, kas apkalpo tranzītkredītu, Finansu ministrija kopīgi ar Latvijas Banku pieņem lēmumu par tranzītkredīta apkalpošanas turpināšanu šajā bankā vai nodošanu citām kredītiestādēm."

7. Izteikt 127. panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pieteikumu tiesā par kredītiestādes atzīšanu par bankrotējušu var iesniegt Latvijas Banka vai vismaz divi šīs kredītiestādes kreditori, par to nekavējoties rakstiski informējot kredītiestādi."

8. Papildināt 134. pantu ar 10. punktu šādā redakcijā:

"10) ne vēlāk kā mēneša laika pēc Finansu ministrijas pieprasījuma saņemšanas nodot tranzītkredītu apkalpošanu bankai, kuru norādījusi Finansu ministrija."

9. Izteikt 142. panta 2. punktu šādā redakcijā:

"2) nodokļi un citi maksājumi (parādi) valsts budžetā un pašvaldību budžetos, kā arī valdības kredīti un procentu maksājumi par to izmantošanu, kuri līdz maksātnespējas vai likvidācijas pasludināšanas brīdim atmaksāti bankai;".

10. Papildināt 142. pantu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

"4) tie parādi kreditoriem, kuri izveidojušies, kredītiestādēm pieņemot izpildei, bet neizpildot klienta maksājuma uzdevumus par naudas pārskaitīšanu budžeta kontos;";

uzskatīt līdzšinējo 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktu attiecīgi par 5., 6., 7., 8., 9. un 10. punktu.

Ministru prezidents A. Šķēle

Finansu ministrs A.G. Kreituss

13.04.1996